Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LXXI, 2014-07-08 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt.4 porządku obrad - debata nad PU 1230/14

Pkt.4 A porządku obrad - debata nad PU 1236/14

Pkt.5 porządku obrad - debata nad PU 1200/14

Pkt.6 porządku obrad - debata nad PU 1201/14

Pkt.7 porządku obrad - debata nad PU 1233/14

Pkt.7 A porządku obrad - debata nad PU 1239/14

Pkt.8 porządku obrad - debata nad PU 1220/14

Pkt.9 porządku obrad - debata nad PU 1221/14

Pkt.9 A porządku obrad - debata nad PU 1237/14

Pkt.10 A Informacja o przebiegu wdrażania systemu PEKA

Pkt.4 A porządku obrad - debata nad PU 1236/14

Pkt.11 porządku obrad - debata nad PU 1231/14

Pkt.12 porządku obrad - debata nad PU 1232/14

Pkt.13 porządku obrad - debata nad PU 1215/14

Pkt.14 porządku obrad - debata nad PU 1217/14

Pkt.15 porządku obrad - debata nad PU 1218/14

Pkt.15 A porządku obrad - debata nad PU 1234/14

Pkt.15 porządku obrad - debata nad PU 1218/14

Pkt.16 porządku obrad - debata nad PU 1223/14

Pkt.17 porządku obrad - debata nad PU 1226/14

Pkt.18 porządku obrad - debata nad PU 1228/14

Pkt.19 porządku obrad - debata nad PU 1216/14

Pkt.20 porządku obrad - debata nad PU 1225/14

Pkt.21 porządku obrad - debata nad PU 1235/14

Pkt.22 porządku obrad - debata nad PU 1219/14

Pkt.23 porządku obrad - debata nad PU 1224/14

Pkt.23 A porządku obrad - debata nad PU 1238/14

Pkt.24 porządku obrad - debata nad PU 1234/14

Pkt.25 porządku obrad - debata nad PU 1229/14

Pkt.25 A porządku obrad - debata nad PU 1244/14

Pkt.25 B porządku obrad - debata nad PU 1245/14

Pkt.26 Sprawozdanie z realizacji uchwały nr. XXXVII/566/VI/2012 z dnia 25 września 2012 r. wspr Kierunków działań i zadań Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych na lata 2012-2020

Pkt.27 Informacja z 13 czerwca 2014 r. Prezydenta Miasta Poznania z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole kontroli Straży Miwjskiej Miasta Poznania, przeprowadzonej przez Komisje Rewizyjną Rady Miasta Poznania

Pkt.27 A Sprawozdanie z wykonania w roku 2013 zadań Poznańskiego Programu Opieki nad Dziećmi do lat 3.

Pkt.28 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt.29 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt.30 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt.31 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt.19 porządku obrad - debata nad PU 1216/14

Pkt.32 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt.4 porządku obrad - debata nad PU 1230/14

Pkt.4 A porządku obrad - debata nad PU 1236/14

Pkt.5 porządku obrad - debata nad PU 1200/14

Pkt.6 porządku obrad - debata nad PU 1201/14

Pkt.7 porządku obrad - debata nad PU 1233/14

Pkt.7 A porządku obrad - debata nad PU 1239/14

Pkt.8 porządku obrad - debata nad PU 1220/14

Pkt.9 A porządku obrad - debata nad PU 1237/14

Pkt.10 A Informacja o przebiegu wdrażania systemu PEKA

Pkt.4 A porządku obrad - debata nad PU 1236/14

Pkt.11 porządku obrad - debata nad PU 1231/14

Pkt.12 porządku obrad - debata nad PU 1232/14

Pkt.13 porządku obrad - debata nad PU 1215/14

Pkt.14 porządku obrad - debata nad PU 1217/14

Pkt.15 porządku obrad - debata nad PU 1218/14

Pkt.15 A porządku obrad - debata nad PU 1234/14

Pkt.15 porządku obrad - debata nad PU 1218/14

Pkt.16 porządku obrad - debata nad PU 1223/14

Pkt.17 porządku obrad - debata nad PU 1226/14

Pkt.18 porządku obrad - debata nad PU 1228/14

Pkt.19 porządku obrad - debata nad PU 1216/14

Pkt.20 porządku obrad - debata nad PU 1225/14

Pkt.21 porządku obrad - debata nad PU 1235/14

Pkt.22 porządku obrad - debata nad PU 1219/14

Pkt.23 porządku obrad - debata nad PU 1224/14

Pkt.23 A porządku obrad - debata nad PU 1238/14

Pkt.24 porządku obrad - debata nad PU 1234/14

Pkt.25 porządku obrad - debata nad PU 1229/14

Pkt.25 A porządku obrad - debata nad PU 1244/14

Pkt.25 B porządku obrad - debata nad PU 1245/14

Pkt.26 Sprawozdanie z realizacji uchwały nr. XXXVII/566/VI/2012 z dnia 25 września 2012 r. wspr Kierunków działań i zadań Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych na lata 2012-2020

Pkt.27 Informacja z 13 czerwca 2014 r. Prezydenta Miasta Poznania z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole kontroli Straży Miwjskiej Miasta Poznania, przeprowadzonej przez Komisje Rewizyjną Rady Miasta Poznania

Pkt.27 A Sprawozdanie z wykonania w roku 2013 zadań Poznańskiego Programu Opieki nad Dziećmi do lat 3.

Pkt.28 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt.29 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt.30 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt.31 porządku obrad - wolne głosy i wnioski