Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XII, 2015-05-26 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 3a porządku obrad - debata nad PU 113/15

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 107/15

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 108/15

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 109/15

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 110/15

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 111/15

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 112/15

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 1176/14

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 104/15

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 900/13

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 105/15

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 67/15

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 106/15

Pkt. 15A porządku obrad - debata nad PU 117/15

Pkt. 15b porządku obrad - debata nad PU 120/15

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 101/15

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 102/15

Pkt. 17A porządku obrad - debata nad PU 114/15

Pkt. 17B porządku obrad - debata nad PU 115/15

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 98/15

Pkt. 18a porządku obrad - debata nad PU 121/15

Pkt. 18b porządku obrad - debata nad PU 124/15

Pkt. 18c porządku obrad - debata nad PU 125/15

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Miasta Poznania za 2014 rok

Pkt. 21 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 22 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 23 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 24 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 25 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 3a porządku obrad - debata nad PU 113/15

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 107/15

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 109/15

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 1176/14

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 104/15

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 900/13

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 105/15

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 67/15

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 106/15

Pkt. 15A porządku obrad - debata nad PU 117/15

Pkt. 15b porządku obrad - debata nad PU 120/15

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 102/15

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 98/15

Pkt. 18a porządku obrad - debata nad PU 121/15

Pkt. 18b porządku obrad - debata nad PU 124/15

Pkt. 18c porządku obrad - debata nad PU 125/15

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Miasta Poznania za 2014 rok

Pkt. 21 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 22 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 23 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 24 porządku obrad - wolne głosy i wnioski