Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XLIII, 2012-12-21 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 3a porządku obrad - debata nad PU 739/12

Pkt. 3b porządku obrad - debata nad PU 699/12

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 691/12

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 692/12

Pkt. 6 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 7 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3a porządku obrad - debata nad PU 739/12

Pkt. 3b porządku obrad - debata nad PU 699/12

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 691/12

Pkt. 6 porządku obrad - wolne głosy i wnioski