Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XXVIII, 2012-03-20 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 432/12

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 440/12

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 436/12

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 424/12

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 425/12

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 426/12

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 217/11

Pkt. 10a porządku obrad - debata nad PU 449/12

Pkt. 10b porządku obrad - debata nad PU 450/12

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 336/11A

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 416/12

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 437/12

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 434/12

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 438/12

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 427/12

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 435/12

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 438/12

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 439/12

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 435/12

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 433/12

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 442/12

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 443/12

Pkt. 22 porządku obrad - informacja o stanie bezpieczeństwa i ratownictwa Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego za rok 2011.

Pkt. 23 porządku obrad - sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Miasta Poznania w roku 2011.

Pkt. 24 porządku obrad - sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Poznania za rok 2011.

Pkt. 24a porządku obrad - debata nad PU 444/12

Pkt. 24b porządku obrad - debata nad PU 445/12

Pkt. 25 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 26 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 27 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 28 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 29 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 432/12

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 440/12

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 436/12

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 424/12

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 425/12

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 426/12

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 217/11

Pkt. 10a porządku obrad - debata nad PU 449/12

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 416/12

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 437/12

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 434/12

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 438/12

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 427/12

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 435/12

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 438/12

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 439/12

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 435/12

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 433/12

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 442/12

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 443/12

Pkt. 22 porządku obrad - informacja o stanie bezpieczeństwa i ratownictwa Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego za rok 2011.

Pkt. 23 porządku obrad - sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Miasta Poznania w roku 2011.

Pkt. 24 porządku obrad - sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Poznania za rok 2011.

Pkt. 24a porządku obrad - debata nad PU 444/12

Pkt. 25 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 26 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 27 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 28 porządku obrad - wolne głosy i wnioski