Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XXXVIII, 2016-11-22 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 3a porządku obrad - debata nad PU 705/16

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania

Pkt. 25 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania

Pkt. 26 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad projektem budżetu Miasta Poznania na 2017. rok - I czytanie

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 700/16

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 701/16

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 702/16

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 679/16

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 704/16

Pkt. 13a porządku obrad - debata nad PU 706/16

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 678/16a

Pkt. 13b porządku obrad - debata nad PU 709/16

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 649/16

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 693/16

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 694/16

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 695/16

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 696/16

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 697/16

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 699/16

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 686/16

Pkt. 22a porządku obrad - debata nad PU 717/16

Pkt. 22b porządku obrad - debata nad PU 718/16

Pkt. 22c porządku obrad - debata nad PU 721/16

Pkt. 22d porządku obrad - debata nad PU 722/16

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 604/16 S

Pkt. 24 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 27 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 28 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 3a porządku obrad - debata nad PU 705/16

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania

Pkt. 25 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 26 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 700/16

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 702/16

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 679/16

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 704/16

Pkt. 13a porządku obrad - debata nad PU 706/16

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 678/16a

Pkt. 13b porządku obrad - debata nad PU 709/16

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 693/16

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 699/16

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 686/16

Pkt. 22a porządku obrad - debata nad PU 717/16

Pkt. 22b porządku obrad - debata nad PU 718/16

Pkt. 22c porządku obrad - debata nad PU 721/16

Pkt. 22d porządku obrad - debata nad PU 722/16

Pkt. 24 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 27 porządku obrad - wolne głosy i wnioski