Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im.Zbigniewa Tylewicza (szkoły Specjalne:ZSZ Nr 4,IV LO,Sz.Poli.,Sz.Przysp.do Pracy Nr 5,Gimanzjum dla Młodzieży z Autyzmem,Szkoła Podst.dla Dzieci z Autyzmem,Przedszk.nr 135) (SOSWdDiMN)

Kierownik/Dyrektor

Aleksandra Skorniak
ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań
(0-61) 847-20-95, (061) 847-30-95
godziny urzędowania: 7:00 - 15:00
sekretariat@sosw.poznan.pl
sosw.poznan.pl

Regulamin

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Kamila Plewa
ostatnia zmiana w dniu 2017-11-30 16:36 - aktualizacja statut SOSW (Aktualizacja)