sprawienie pogrzebu

Wydział/Jednostka prowadząca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wymagane dokumenty

  • karta zgonu osoby zmarłej
  • dokument tożsamości osoby zmarłej
  • poświadczenie zameldowania lub ostatniego zameldowania osoby zmarłej

Miejsce złożenia dokumentów

Siedziba centralna MOPR, bądź  filie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Siedziba centralna MOPR ul. Cześnikowska 18 , kancelaria - parter , sekretariat I piętro pok.23 tel. (61) 860-99-01 lub (61) 860-99-27

Filie MOPR:

  • Filia Stare Miasto, ul. Tadeusza Kościuszki 103, wejście boczne, parter (sekretariat), tel. (61) 878-18-55, (Punkt Obsługi Klienta) tel. (61)878-18-51
  • Filia Nowe Miasto, os. Piastowskie 81, tel. (61)872-36-01, pok.nr 1 (Punkt Obsługi Klienta) tel. (61) 872-23-611
  • Filia Wilda, ul. Opolska 58, IV piętro, pok. 403, tel. (61) 832-29-71 lub  (61) 830-01-71,
  • Filia Grunwald, ul. Matejki 50, III piętro, pok. 310 (sekretariat), tel. (61) 878-48-73, lub parter pok. 2 (Punkt Obsługi Klienta ) tel. (61) 878-49-22,
  • Filia Jeżyce, ul. Długosza 18a, I piętro, pok. 13 (sekretariat), tel. (61) 847-32-11 lub (61) 847-32-12 pok.  1 (Punkt Obsługi Klienta) tel. (61) 840-23-06,
  • Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Ul. Gronowa 22 61-655 Poznań, pokój nr 8 (punkt obsługi klienta) tel. 61 878 1789 lub 61 878 1788

Opłaty

brak

Termin i sposób załatwienia

O zdarzeniu informuje się właściwą filię MOPR.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Tryb odwoławczy

brak

Inne informacje

Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym jest zadaniem własnym, obowiązkowym gminy, na terenie której nastąpił zgon.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-07 14:34 - dopisanie do kategorii tematycznej (Aktualizacja)