Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa - prowadzone sprawy

Oddział Działalności Rolniczej

Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej

Oddział Licencji na Transport Drogowy i Kontroli

Oddział Obsługi Zezwoleń

Pozostałe