Nagroda Naukowa Miasta Poznania

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie Nagrody Naukowej Miasta Poznania.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Poznania, Biuro Podawcze, hol główny, plac Kolegiacki 17, tel. 61 878 56 95

Termin i sposób załatwienia

Termin składania wniosków na 2019 rok - do 30 kwietnia 2019 r.

Podstawa prawna

  1. Uchwała Nr X/83/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania
  2. Uchwała Nr XXII/149/91 Rady Miejskiej Poznania z dnia 26 marca 1991 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Naukowej Miasta Poznania, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) Uchwałą Nr LXXX/417/93 Rady Miejskiej Poznania z dnia 20 kwietnia 1993 r.,2) Uchwałą Nr LXXII/561/II/98 Rady Miasta Poznania z dnia 19 maja 1998 r.,3) Uchwałą Nr XII/87/III/99 Rady Miasta Poznania z dnia 20 kwietnia 19999 r.,4) Uchwałą Nr LXI/1124/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23 stycznia 2018 r.

Inne informacje

  1. Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody Naukowej Miasta Poznania powołana przez Radę Miasta Poznania.
  2. Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody przysługuje: Radnym Rady Miasta Poznania, członkom Kapituły, dotychczasowym laureatom Nagrody Naukowej Miasta Poznania, działającym w Poznaniu stowarzyszeniom i fundacjom zajmującym sięnauką, szkołom wyższym, instytucjom i jednostkom naukowym.
  3. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia naukowe w okresie dwóch lat poprzedzających jej przyznanie lub na podstawie całokształtu dorobku naukowego, mających istotne znaczenie dla Miasta Poznania.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-07 13:44 - dopisanie do kategorii tematycznej (Aktualizacja)