Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji) - prowadzone sprawy

Dowody osobiste

Stowarzyszenia i fundacje

Ewidencja ludności

Rejestracja pojazdów

Zgłoszenie sprzedaży / wyrejestrowanie pojazdów

Uprawnienia do kierowania pojazdami

Ośrodki Szkolenia Kierowców

Stacje Kontroli Pojazdów

Egzaminy TAXI

Wybory