Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Wydział Organizacyjny


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Wydział Organizacyjny

Dział komunikatów

Inne komunikaty

Komunikat Termin ważności

Miejsca i zasady umieszczania obwieszczeń i plakatów wyborczych

Komunikat

Prezydenta Miasta Poznania

W sprawie wyznaczenia miejsc i zasad umieszczania na terenie miasta Poznania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Pełen tekst komunikatu w załączniku.

od 2019-04-17 do 2019-06-30

Druk - oświadczenie o stanie majątkowym

W związku z obowiązującymi uregulowaniami o charakterze antykorupcyjnym, wynikającymi z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018.994 j.t. ze zm), Wydział Organizacyjny załącza formularz  oświadczenia o swoim stanie majątkowym, dotyczącym majątku odrębnego i objętego małżeńską wspólnotą majątkową.

od 2019-02-27 do 2019-05-15