Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji) (SOUK)

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Bartosz Pelczarski
sprawy pojazdów i kierowców: ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, filia ul. 28 Czerwca 1956 r. 404 61-441 Poznań (budynek WDGiR) sprawy dowodów osobistych i meldunków: ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
Informacja telefoniczna: 61 646 33 44
souk@um.poznan.pl

Stanowiska specjalistyczne

Kompetencje i zadania

Wydział prowadzi sprawy ewidencji ludności, dowodów osobistych, ochrony informacji niejawnych. Wykonuje zadania z zakresu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami, z wyjątkiem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń kultury fizycznej. Wydział prowadzi również sprawy z zakresu rejestracji i ewidencji pojazdów. Prowadzi ewidencję indywidualnych tablic rejestracyjnych wydanych na obszarze województwa wielkopolskiego, wyznacza pojemności tablic rejestracyjnych tymczasowych i badawczych dla organów rejestrujących z terenu województwa wielkopolskiego oraz tablic rejestracyjnych na wniosek uprawnionych organów. Wydaje i cofa uprawnienia do kierowania pojazdami. Sprawuje nadzór nad działalnością regulowaną w zakresie prowadzenia ośrodków szkolenia kierowców oraz stacji kontroli pojazdów, wydaje uprawnienia do szkolenia kierowców oraz uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów. Wydział organizuje egzaminy dla osób ubiegających się o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

1)      Rejestr teczek (rejestr klas końcowych) - SOUK-I.1620

2)      Rejestr zatrzymanych praw jazdy - SOUK-II.5430

3)      Rejestr osób kierujących pojazdami bez uprawnień - SOUK-II.5431

4)      Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców - SOUK-VII.5440

5)      Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów - SOUK-VII.5420

6)      Rejestr wyborców - SOUK-X.5010

7)      Rejestr mieszkańców - SOUK-X.5341

8)      Rejestr wydanych tablic tymczasowych - SOUK-XV.5410

9)      Rejestr złomowanych tablic rejestracyjnych - SOUK-XV.5410

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marta Mianowska
ostatnia zmiana w dniu 2019-09-16 15:23 - aktualizacja ewidencji (Aktualizacja)