Zapytania

Zapytania Radnych
Wnioskodawca Temat Data Sesja
Boruczkowski Michał W sprawie wydarzeń kulturalnych na Piątkowie 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie skweru przy przystanku os. Marysieńki I 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie rozbudowy monitoringu w ul. Dąbrowskiego 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie przebudowy ryneczku przy ul. Muszkowskiej, wydarzeń kulturalnych w Krzyżownikach-Smochowicach oraz projektu budowy ul. Elbląskiej 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie naprawy nawierzchni ulic i budowy ronda w ul. Santockiej 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie projektu drogi rowerowej na wiadukcie w ul. Santockiej 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie opróżniania koszy w obiekcie Smochy Pumptruck 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie osób bezdomnych w Krzyżownikach-Smochowicach 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie podwyższenia platformy przystanku "Kołobrzeska" 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie środków na modernizację placu zabaw przy ul. Przytocznej 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie planów zagospodarowania przestrzennego na Strzeszynie 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie rozbudowy Przedszkola nr 121, wydarzeń kulturalnych na Strzeszynie oraz drogi rowerowej wzdłuż ul. Koszalińskiej 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie ul. Biskupińskiej i ul. Krajeneckiej 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie przystanku autobusowego przy ul. Wojska Polskiego oraz uruchomienia linii autobusowej do trasy PST 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie oświetlenia ulicznego na Podolanach 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie wydarzeń kulturalnych na Podolanach 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie cieku Wierzbak 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie ławek i koszy na przystankach autobusowych na Podolanach, rokładów jazdy linii nr 60 i 68 oraz wiaty na przystanku "Os. Reduta" 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie projektu mpzp "Podolany Południe" 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie kasztanowców, sprzątania terenu przy torach kolejowych i rozbudowy skrzyżowania ulic Druskiennicka-Jasielska-Zakopiańska 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie realizacji ujętych w budżecie Miasta Poznania na 2018 r. inwestycji w Kiekrzu 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie objęcia siecią rowerów tereny Kiekrza 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie zagospodarowania budynków po dawnym ośrodku Policji w Kiekrzu 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie połączenia Krzyżownik-Smochowic drogami rowerowymi z centrum Poznania 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie przystanku Poznańskiej Kolei Metropolitalnej przy stacji Kiekrz 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie uruchomienia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na linii kolejowej nr 351 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie przystanku Poznańskiej Kolei Metropolitalnej przy stacji Poznań-Wola 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie utwardzenia dróg w Krzyżownikach-Smochowicach 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie komunikacji autobusowej w Krzyżownikach-Smochowicach 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie mobilnego posterunku Policji w Krzyżownikach-Smochowicach 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie sieci kanalizacyjnej w ul. Podjazdowej i ul. Altanowej 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie organizacji ruchu w Kiekrzu 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie realizacji ścieżki rowerowej od PST do ul. bł. Marka z Aviano 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie realizacji projektu Plażojada 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie oczyszczania Jeziora Kierskiego 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie szlaków pieszych dookoła Jeziora Kierskiego 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie budowy pomostu nad Jeziorem Kierskim 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie parku edukacyjno-rekreacyjnego przy ul. ks. E. Nawrota 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie budowy kanalizacji deszczowej w Kiekrzu 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Kiekrzu 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Golęcińskiej 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie chodnika dookoła SP nr 1 na ul. Hezjoda 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Hezjoda 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Wańkowicza 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie budowy ronda przy zbiegu ul. Wańkowicza i Fieldorfa 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie przebiegu linii autobusowych na Strzeszynie 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie ścieżki rowerowej między ul. Biskupińską, a Krajanecką 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie budowy wiaduktu w ciągu ul. Lutyckiej 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie dróg rowerowych z Podolan do centrum 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018
Boruczkowski Michał W sprawie prac wykonanych przy stawku Wierzbak 2018-07-11 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018 - dokończenie w dniu 11-07-2018