Zapytania

Zapytania Radnych
Wnioskodawca Temat Data Sesja
Boruczkowski Michał W sprawie wydanych decyzji administracyjnych dotyczących inwestycji przy ul. Druskiennickiej. 2017-03-14 Sesja zwyczajna nr XLIV w dniu 14-03-2017
Sulanowski Jan W sprawie naprawy nawierzchni dróg dojazdowych do baraków przy ul. Czechosłowackiej 2017-03-14 Sesja zwyczajna nr XLIV w dniu 14-03-2017
Sulanowski Jan W sprawie dalszych działań miasta w związku z podpisaniem niekorzystnego aneksu do umowy z Uniwersum w 2010 r. 2017-03-14 Sesja zwyczajna nr XLIV w dniu 14-03-2017
Dudziak Lidia W sprawie rewitalizacji Rynku Łazarskiego. 2017-03-14 Sesja zwyczajna nr XLIV w dniu 14-03-2017
Sternalski Marek W sprawie organizacji targów śniadaniowych. 2017-03-14 Sesja zwyczajna nr XLIV w dniu 14-03-2017
Kapuściński Janusz W sprawie nieprawidłowej wyceny nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 152 2017-03-14 Sesja zwyczajna nr XLIV w dniu 14-03-2017
Pawlik Adam W sprawie kampanii informacyjnej dla rowerzystów na temat jak należy jeździć. 2017-02-28 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017 - dokończenie w dniu 28-02-2017
Boruczkowski Michał W sprawie właściciela działek przy ul. PGR Wielkie. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Boruczkowski Michał W sprawie wydanego w sierpniu 2016 roku pozwolenia wodnoprawnego. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Boruczkowski Michał W sprawie modernizacji drogi rowerowej idącej przy torach kolejowych. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Boruczkowski Michał W sprawie rozliczeń pomiędzy ZKZL a lokatorami. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Boruczkowski Michał W sprawie procedura wyrażania zgody na ponowne zamieszkanie w zasobie miejskim. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Boruczkowski Michał W sprawie rozbieżności dotyczącej Kolei Metropolitalnej. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Boruczkowski Michał W sprawie oświetlenia na ul. Umultowskiej. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Mikuła Łukasz W sprawie nasadzeń przy ul. Wierzyńskiego/Kaczmarskiego. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Danelska Monika W sprawie zasad rozliczania szczepień przeciwko pneumokokom. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Kapuściński Janusz W sprawie dublowania się kompetencji ZDM i PIM oraz MPK i ZTM. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Kayser Tomasz W sprawie liczby kontroli i nałożonych manadatów prze SM za spalanie śmieci. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Kayser Tomasz W sprawie korektu wniosku w ramach ZIT dotyczącego kształcenia ustawicznego. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Lipiński Tomasz Dariusz W sprawie projektowania hali na Golęcinie. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Sulanowski Jan W sprawie kamienicy przy ul. Wożnej 15a. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Boruczkowski Michał W sprawie nieutwardzonego fragmentu ul. Kaczmarka. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Lipiński Tomasz Dariusz W sprawie zwrotu opłaty dodatkowej pobranej za parkowanie w soboty. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Lipiński Tomasz Dariusz W sprawie informowania mieszkańców o imprezach lokalnych wymagających usunięcia pojazdów z ulic. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Sulanowski Jan W sprawie naprawy ubytków w nawierzchni ulicy Szydłowskiej. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Sulanowski Jan W sprawie udostępnienia kopii aneksów do umów ze Spółdzielnią Universum z 1992 r. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Sulanowski Jan W sprawie umowy ze Spółdzielnią Universum dotyczącej przekazania części terenu ZTM-owi. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Sulanowski Jan W sprawie udostępnienia kopii spisów inwentaryzacyjnych sporządzonych przez Spółdzielnię Universum. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Sulanowski Jan W sprawie zmiany terminów w aneksach 5,6,7 do umowy z 2016 r. ze Spółdzielnią Universum. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Sulanowski Jan W sprawie opłat pobieranych przez Spółdzielnię Universum. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Sulanowski Jan W sprawie usług realizowanych pomiędzy MOPR a Spółdzielnią Universum. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Boruczkowski Michał W sprawie podłączenia do cieplika kamienicy miejskiej przy ul. Ratajczaka. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Sulanowski Jan W sprawie przeznaczenia działki nr 36/7 ark. 06 obr. 60 Dębiec. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Sulanowski Jan W sprawie Katalogu mebli miejskich. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Boruczkowski Michał W sprawie odszkodowania z tytułu zerwania umowy użytkowania wieczystego terenu pod pole golfowe na Strzeszynie. 2017-01-24 Sesja zwyczajna nr XLI w dniu 24-01-2017
Górny Zbyszko W sprawie planów dotyczących budynku po Zespole Szkół Chemicznych na Starołęce. 2017-01-24 Sesja zwyczajna nr XLI w dniu 24-01-2017
Wierzbicki Tomasz W sprawie ochrony kasztanowców na al. Wielkopolskiej. 2017-01-24 Sesja zwyczajna nr XLI w dniu 24-01-2017
Wierzbicki Tomasz W sprawie przekazywania do Wydziału Oświaty infomacji na temat uczniów mających dużą liczbę nieobecności. 2017-01-24 Sesja zwyczajna nr XLI w dniu 24-01-2017
Rozmiarek Mateusz W sprawie utworzenia chodnika na odcinku ul. Bobrownickiej. 2017-01-24 Sesja zwyczajna nr XLI w dniu 24-01-2017
Rozmiarek Mateusz W sprawie podłoża przystanków autobusowych przy ul. Gospodarskiej oraz ul. Oliwkowej 2017-01-24 Sesja zwyczajna nr XLI w dniu 24-01-2017
Boruczkowski Michał W sprawie zainstalowania spowalniaczy na ul. Podjazdowej i ul. Wilków Morskich. 2017-01-24 Sesja zwyczajna nr XLI w dniu 24-01-2017
Boruczkowski Michał W sprawie rozbiórki budynku przy ul. Wyspiańskiego 7. 2017-01-24 Sesja zwyczajna nr XLI w dniu 24-01-2017
Boruczkowski Michał W sprawie kosztów realizacji koncepcji rozbudowy ul. Obornickiej. 2017-01-24 Sesja zwyczajna nr XLI w dniu 24-01-2017
Rozmiarek Mateusz W sprawie wydzielenia buspasa na estakadzie katowickiej. 2017-01-24 Sesja zwyczajna nr XLI w dniu 24-01-2017
Wierzbicki Tomasz W sprawie biało-czerwonych barierek na parkingu przed Olimpią. 2016-12-13 Sesja zwyczajna nr XXXIX w dniu 13-12-2016
Jemielity Ewa Anna W sprawie salonów gier w Poznaniu. 2016-12-13 Sesja zwyczajna nr XXXIX w dniu 13-12-2016
Kretkowska Katarzyna W sprawie wycinki drzew przy ulicy Kolejowej. 2016-12-13 Sesja zwyczajna nr XXXIX w dniu 13-12-2016
Mańkowska Urszula W sprawie wycinki drzew przy ulicy Kolejowej. 2016-12-13 Sesja zwyczajna nr XXXIX w dniu 13-12-2016
Kretkowska Katarzyna W sprawie parkingu przy Szkole Specjalnej nr 103 na ul. Rycerskiej. 2016-12-13 Sesja zwyczajna nr XXXIX w dniu 13-12-2016
Boruczkowski Michał W sprawie zanieczyszczania środowiska przez samoloty latające nad Poznaniem. 2016-12-13 Sesja zwyczajna nr XXXIX w dniu 13-12-2016