Zapytania

Zapytania Radnych
Wnioskodawca Temat Data Sesja
Frankiewicz Joanna W sprawie stanu nawierzchni ul. Umultowskiej na odcinku ul. Widłakowa-Dzięgielowa. 2017-04-25 Sesja zwyczajna nr XLVII w dniu 25-04-2017
Szczuciński Antoni W sprawie oznakowania ulic na placu Kolegiackim. 2017-04-25 Sesja zwyczajna nr XLVII w dniu 25-04-2017
Sulanowski Jan W sprawie zatrudniania więźniów przez samorzady. 2017-04-25 Sesja zwyczajna nr XLVII w dniu 25-04-2017
Kapuściński Janusz W sprawie usunięcia znaku dla inwalidów przy ul. Nowina. 2017-04-25 Sesja zwyczajna nr XLVII w dniu 25-04-2017
Boruczkowski Michał W sprawie infrastruktury na przystanku "Wielkie-n/ż" 2017-04-25 Sesja zwyczajna nr XLVII w dniu 25-04-2017
Sulanowski Jan W sprawie uzyskania informacji na temat zdarzeń drogowych przy przystanku na skrzyżowaniu ul. Opolskiej z ul. Leszczyńską. 2017-04-25 Sesja zwyczajna nr XLVII w dniu 25-04-2017
Wierzbicki Tomasz W sprawie konsultacji społecznych dotyczących polityki mieszkaniowej. 2017-04-25 Sesja zwyczajna nr XLVII w dniu 25-04-2017
Boruczkowski Michał W sprawie uwłaszczenia działek przy ul. Strzeszyńskiej. 2017-04-25 Sesja zwyczajna nr XLVII w dniu 25-04-2017
Boruczkowski Michał W sprawie stanu prawnego ul. Zawilcowej. 2017-04-25 Sesja zwyczajna nr XLVII w dniu 25-04-2017
Owsianna Halina W sprawie konsultacji z Radą Osiedla Stare Winogrady zmian w organizacji ruchu. 2017-04-25 Sesja zwyczajna nr XLVII w dniu 25-04-2017
Lipiński Tomasz Dariusz W sprawie informacji wyświetlanych na tablicach ITS na przystankach na rondzie Kaponiera. 2017-04-04 Sesja zwyczajna nr XLVI w dniu 04-04-2017
Jemielity Ewa Anna W sprawie działań Miasta mających chronić park Wodziczki. 2017-04-04 Sesja zwyczajna nr XLVI w dniu 04-04-2017
Lipiński Tomasz Dariusz W sprawie organiczenia liczby imprez masowych organizowanych na Cytadeli. 2017-04-04 Sesja zwyczajna nr XLVI w dniu 04-04-2017
Strzelecka Klaudia W sprawie wniosku Poznania o wpis struktury urbanistycznej na listę UNESCO. 2017-04-04 Sesja zwyczajna nr XLVI w dniu 04-04-2017
Kania Henryk W sprawie terminu rozpoczęcia budowy ronda na ul. Starołęckiej. 2017-04-04 Sesja zwyczajna nr XLVI w dniu 04-04-2017
Sulanowski Jan W sprawie ubezpieczenia cmentarzy komunalnych. 2017-04-04 Sesja zwyczajna nr XLVI w dniu 04-04-2017
Jemielity Ewa Anna W sprawie ewidencji zasobu nieruchomości miejskich i Skarbu Państwa 2017-04-04 Sesja zwyczajna nr XLVI w dniu 04-04-2017
Jemielity Ewa Anna W sprawie działań pełnomocnika przeciw wykluczeniom. 2017-04-04 Sesja zwyczajna nr XLVI w dniu 04-04-2017
Alexandrowicz Przemysław W sprawie konkursy na dyrektora w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 na Osiedlu Żegrze. 2017-04-04 Sesja zwyczajna nr XLVI w dniu 04-04-2017
Boruczkowski Michał W sprawie wydanych decyzji administracyjnych dotyczących inwestycji przy ul. Druskiennickiej. 2017-03-14 Sesja zwyczajna nr XLIV w dniu 14-03-2017
Sulanowski Jan W sprawie naprawy nawierzchni dróg dojazdowych do baraków przy ul. Czechosłowackiej 2017-03-14 Sesja zwyczajna nr XLIV w dniu 14-03-2017
Sulanowski Jan W sprawie dalszych działań miasta w związku z podpisaniem niekorzystnego aneksu do umowy z Uniwersum w 2010 r. 2017-03-14 Sesja zwyczajna nr XLIV w dniu 14-03-2017
Dudziak Lidia W sprawie rewitalizacji Rynku Łazarskiego. 2017-03-14 Sesja zwyczajna nr XLIV w dniu 14-03-2017
Sternalski Marek W sprawie organizacji targów śniadaniowych. 2017-03-14 Sesja zwyczajna nr XLIV w dniu 14-03-2017
Kapuściński Janusz W sprawie nieprawidłowej wyceny nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 152 2017-03-14 Sesja zwyczajna nr XLIV w dniu 14-03-2017
Pawlik Adam W sprawie kampanii informacyjnej dla rowerzystów na temat jak należy jeździć. 2017-02-28 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017 - dokończenie w dniu 28-02-2017
Kapuściński Janusz W sprawie dublowania się kompetencji ZDM i PIM oraz MPK i ZTM. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Kayser Tomasz W sprawie liczby kontroli i nałożonych manadatów prze SM za spalanie śmieci. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Kayser Tomasz W sprawie korektu wniosku w ramach ZIT dotyczącego kształcenia ustawicznego. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Lipiński Tomasz Dariusz W sprawie projektowania hali na Golęcinie. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Sulanowski Jan W sprawie kamienicy przy ul. Wożnej 15a. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Danelska Monika W sprawie zasad rozliczania szczepień przeciwko pneumokokom. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Lipiński Tomasz Dariusz W sprawie zwrotu opłaty dodatkowej pobranej za parkowanie w soboty. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Lipiński Tomasz Dariusz W sprawie informowania mieszkańców o imprezach lokalnych wymagających usunięcia pojazdów z ulic. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Sulanowski Jan W sprawie naprawy ubytków w nawierzchni ulicy Szydłowskiej. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Sulanowski Jan W sprawie udostępnienia kopii aneksów do umów ze Spółdzielnią Universum z 1992 r. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Sulanowski Jan W sprawie umowy ze Spółdzielnią Universum dotyczącej przekazania części terenu ZTM-owi. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Sulanowski Jan W sprawie udostępnienia kopii spisów inwentaryzacyjnych sporządzonych przez Spółdzielnię Universum. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Sulanowski Jan W sprawie zmiany terminów w aneksach 5,6,7 do umowy z 2016 r. ze Spółdzielnią Universum. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Sulanowski Jan W sprawie opłat pobieranych przez Spółdzielnię Universum. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Sulanowski Jan W sprawie usług realizowanych pomiędzy MOPR a Spółdzielnią Universum. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Mikuła Łukasz W sprawie nasadzeń przy ul. Wierzyńskiego/Kaczmarskiego. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Boruczkowski Michał W sprawie właściciela działek przy ul. PGR Wielkie. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Boruczkowski Michał W sprawie wydanego w sierpniu 2016 roku pozwolenia wodnoprawnego. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Boruczkowski Michał W sprawie modernizacji drogi rowerowej idącej przy torach kolejowych. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Boruczkowski Michał W sprawie rozliczeń pomiędzy ZKZL a lokatorami. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Boruczkowski Michał W sprawie procedura wyrażania zgody na ponowne zamieszkanie w zasobie miejskim. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Boruczkowski Michał W sprawie rozbieżności dotyczącej Kolei Metropolitalnej. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Boruczkowski Michał W sprawie oświetlenia na ul. Umultowskiej. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Boruczkowski Michał W sprawie nieutwardzonego fragmentu ul. Kaczmarka. 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017