Zapytania

Zapytania Radnych
Wnioskodawca Temat Data Sesja
Boruczkowski Michał W sprawie nowej linii autobusowej z pętli Literacka do centrum. 2018-03-06 Sesja zwyczajna nr LXIII w dniu 06-03-2018
Boruczkowski Michał W sprawie kontroli realizacji decyzji WOŚ o dopuszczalnym poziomie hałasu. 2018-03-06 Sesja zwyczajna nr LXIII w dniu 06-03-2018
Dudziak Lidia W sprawie ustwienia koszy na śmieci na ul. Łukaszewicza. 2018-03-06 Sesja zwyczajna nr LXIII w dniu 06-03-2018
Lipiński Tomasz Dariusz W sprawie kanalizacji na ul. Kordeckiego. 2018-03-06 Sesja zwyczajna nr LXIII w dniu 06-03-2018
Wierzbicki Tomasz W sprawie stanu własności i porządku na nieruchomości przy ul. Czeremchowej. 2018-03-06 Sesja zwyczajna nr LXIII w dniu 06-03-2018
Strzelecka Klaudia W sprawie billboardu przy moście Dworcowym. 2018-03-06 Sesja zwyczajna nr LXIII w dniu 06-03-2018
Sulanowski Jan W sprawie opinii rad osiedli odnośnie uchwały dotyczącej okręgów wyborczych. 2018-03-06 Sesja zwyczajna nr LXIII w dniu 06-03-2018
Frankiewicz Joanna W sprawie zestawienia pełnomocników Prezydenta Miasta. 2018-02-27 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 06-02-2018 - dokończenie w dniu 27-02-2018
Frankiewicz Joanna W sprawie sporządzenia bilansu miejsc parkingowych. 2018-02-27 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 06-02-2018 - dokończenie w dniu 27-02-2018
Pawlik Adam W sprawie rozwiązania problemów dojazdu do ośrodków sportowych nad Wartą. 2018-02-27 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 06-02-2018 - dokończenie w dniu 27-02-2018
Alexandrowicz Przemysław W sprawie braku biletomatu na przystanku przy Politechnice. 2018-02-27 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 06-02-2018 - dokończenie w dniu 27-02-2018
Sulanowski Jan W sprawie ograniczenia wjazdu na deptaki i place. 2018-02-27 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 06-02-2018 - dokończenie w dniu 27-02-2018
Sulanowski Jan W sprawie usunięcia samochodu z ul. Krasickiego 76. 2018-02-27 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 06-02-2018 - dokończenie w dniu 27-02-2018
Mikuła Łukasz W sprawie godzin otwarcia parkingu Za Bramką. 2018-02-27 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 06-02-2018 - dokończenie w dniu 27-02-2018
Boruczkowski Michał W sprawie remontów SP 62 na Podolanach 2018-02-27 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 06-02-2018 - dokończenie w dniu 27-02-2018
Mikuła Łukasz W sprawie preferencyjnych opłat za parkowanie na parkingu Za bramką dla mieszkańców ulic Starego Miasta. 2018-02-27 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 06-02-2018 - dokończenie w dniu 27-02-2018
Górny Zbyszko W sprawie wprowadzenia lewoskrętu z ul. Szyperskiej w ul. Garbary. 2018-02-27 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 06-02-2018 - dokończenie w dniu 27-02-2018
Kretkowska Katarzyna W sprawie organizacji ruchu na ul. Kościuszki. 2018-02-27 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 06-02-2018 - dokończenie w dniu 27-02-2018
Kretkowska Katarzyna W sprawie słupków uniemożliwiających zatrzymanie się na ul. Woźnej/Ślusarskiej. 2018-02-27 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 06-02-2018 - dokończenie w dniu 27-02-2018
Kretkowska Katarzyna W sprawie uporządkowania terenu przy ul. Lechickiej. 2018-02-27 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 06-02-2018 - dokończenie w dniu 27-02-2018
Kania Henryk W sprawie skoordynowania tramwajów z autobusem nr 247 na Starołęce. 2018-02-27 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 06-02-2018 - dokończenie w dniu 27-02-2018
Kania Henryk W sprawie niedziałających lamp na rondzie Sypniewskiego. 2018-02-27 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 06-02-2018 - dokończenie w dniu 27-02-2018
Grześ Michał W sprawie dziury w ul. Warszawskiej na wysokości posesji 165. 2018-02-27 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 06-02-2018 - dokończenie w dniu 27-02-2018
Lipiński Tomasz Dariusz W sprawie biletomatu na ul. Naramowice/Rubież. 2018-02-27 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 06-02-2018 - dokończenie w dniu 27-02-2018
Lipiński Tomasz Dariusz W sprawie sytuacji formalno-prawnej związanej z budową hali na Golęcinie. 2018-02-27 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 06-02-2018 - dokończenie w dniu 27-02-2018
Strzelecka Klaudia W sprawie czystości i porządku przy ul. Jawornickiej. 2018-02-27 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 06-02-2018 - dokończenie w dniu 27-02-2018
Różański Artur W sprawie problemów z parkowaniem w okolicach Starego Rynku. 2018-02-27 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 06-02-2018 - dokończenie w dniu 27-02-2018
Różański Artur W sprawie konkluzji odnośnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego ul. Mateckiego 2018-02-27 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 06-02-2018 - dokończenie w dniu 27-02-2018
Boruczkowski Michał W sprawie strony internetowej i aplikacji dot. historii dzielnic Miasta Poznania 2018-02-27 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 06-02-2018 - dokończenie w dniu 27-02-2018
Boruczkowski Michał W sprawie stanu prawnego gruntów 2018-02-27 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 06-02-2018 - dokończenie w dniu 27-02-2018
Boruczkowski Michał W sprawie raportu "Potrzeby i potencjały kulturalne mieszkańców poznańskich osiedli". 2018-02-27 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 06-02-2018 - dokończenie w dniu 27-02-2018
Boruczkowski Michał W sprawie utworzenia żłobka na os. Jana III Sobieskiego 2018-02-27 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 06-02-2018 - dokończenie w dniu 27-02-2018
Boruczkowski Michał W sprawie pozwolenia na sprzedaż alkoholu 2018-02-27 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 06-02-2018 - dokończenie w dniu 27-02-2018
Boruczkowski Michał W sprawie Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu 2018-02-27 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 06-02-2018 - dokończenie w dniu 27-02-2018
Boruczkowski Michał W sprawie nieruchomości przy ul. Zakopiańskiej i ul. Lubieńskiej 2018-02-27 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 06-02-2018 - dokończenie w dniu 27-02-2018
Frankiewicz Joanna W sprawie zestawienia osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta. 2018-02-27 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 06-02-2018 - dokończenie w dniu 27-02-2018
Frankiewicz Joanna W sprawie modernizacji skate-parku na os. Stefana Batorego. 2018-02-27 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 06-02-2018 - dokończenie w dniu 27-02-2018
Dudziak Lidia W sprawie zestawienia pełnomocników Prezydenta Miasta. 2018-02-27 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 06-02-2018 - dokończenie w dniu 27-02-2018
Kapuściński Janusz W sprawie aspektów prawnych odnośnie użytkowania ogródka przy nieruchomości miejskiej. 2018-02-27 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 06-02-2018 - dokończenie w dniu 27-02-2018
Kretkowska Katarzyna W sprawie przekazania dokumentu odnośnie potrzeb parkingowych. 2018-02-27 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 06-02-2018 - dokończenie w dniu 27-02-2018
Rataj Andrzej W sprawie nieprzedstawienia radnym opracowania odnośnie potrzeb parkingowych. 2018-02-27 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 06-02-2018 - dokończenie w dniu 27-02-2018
Sulanowski Jan W sprawie wykupu nieruchomości na Naramowicach. 2018-02-27 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 06-02-2018 - dokończenie w dniu 27-02-2018
Mikuła Łukasz W sprawie umożliwienia wjazdu dla dostawców na ul. Wielką, Woźną. 2018-02-27 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 06-02-2018 - dokończenie w dniu 27-02-2018
Boruczkowski Michał W sprawie świateł dla pieszych na przejściu przy ul. Stróżyńskiego. 2018-02-06 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 06-02-2018
Boruczkowski Michał W sprawie przebiegu i terminu budowy północnej obwodnicy Poznania (IV rama komunikacyjna). 2018-02-06 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 06-02-2018
Boruczkowski Michał W sprawie planów budowy III ramy komunikacyjnej. 2018-02-06 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 06-02-2018
Boruczkowski Michał W sprawie terminu rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 68. 2018-02-06 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 06-02-2018
Boruczkowski Michał W sprawie skutków wyłączenia świateł na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z ul. Św. Marcin. 2018-02-06 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 06-02-2018
Boruczkowski Michał W sprawie budowy chodnika od przejazdu kolejowego przy ul. Psarskie. 2018-02-06 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 06-02-2018
Boruczkowski Michał W sprawie obniżenia liczby kradzieży samochodów na Krzyżownikach-Smochowicach. 2018-02-06 Sesja zwyczajna nr LXII w dniu 06-02-2018