Zapytania

Zapytania Radnych
Wnioskodawca Temat Data Sesja
Kania Henryk W sprawie wydłużenia do godz. 21 kursowania tramwaju nr 16 z Piątkowa na Rataje. 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Boruczkowski Michał W sprawie dofinansowania przez PKP PLK wiaduktu kolejowego nad ul. Lutycką. 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Różański Artur W sprawie Biura ZDM na ul. Wodnej informującej o strefie Tempo 30. 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Sulanowski Jan W sprawie możliwości i kosztów zamontowania czasomierzy na skrzyżowaniach. 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Urbańska Beata W sprawie listy przedszkolnych placów zabaw, które zostaną zmodernizowane w tym roku. 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Kapuściński Janusz W sprawie nieprzeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie zmian na ul. Słowackiego. 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Rozmiarek Mateusz W sprawie dywanu z tulipanów w parku Adama Mickiewicza. 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Rozmiarek Mateusz W sprawie kosztów bieżących napraw i remontów na Kaponierze. 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Dudziak Lidia W sprawie realizacji uchwaly dotyczącej ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko na terenie miasta Poznania. 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Frankiewicz Joanna W sprawie projektów i przedsięwzięć realizowanych przez Pełnomocniczkę Prezydenta ds. przeciwdziałania wykluczniom. 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Frankiewicz Joanna W sprawie protestu mieszkańców z ul. Słowackiego. 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Frankiewicz Joanna W sprawie umów zawartych ze spółką Agora. 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Kayser Tomasz W sprawie niebezpiecznego dojścia do Jeziora Strzeszyńskiego. 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Kayser Tomasz W sprawie złożenia przez Miasto projektów w ramach zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Sulanowski Jan W sprawie kosztów debaty w Tatrze Ósmego Dnia. 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Sulanowski Jan W sprawie zamontowania pochylni na schodach nad torami przy ul. Łozowej. 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Sulanowski Jan W sprawie liczby mieszkań na terenie strefy uspokojonego ruchu. 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Sulanowski Jan W sprawie kosztów utrzymania oświetlenia założonego ze środków Rady Osiedla. 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Urbańska Beata W sprawie dostosowania ronda Śródka dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Górny Zbyszko W sprawie zmiany przebiegu ścieżek w Parku Rataje. 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Górny Zbyszko W sprawie zrealizowania oświetlenia na moście kolejowym na Starołęce. 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Boruczkowski Michał W sprawie wiaduktu przy ul. Smoluchowskiego. 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Boruczkowski Michał W sprawie realizacji projektów PBO 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Boruczkowski Michał W sprawie budowy TBS-ów przy ul. Żołnierzy Wyklętych. 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Boruczkowski Michał W sprawie remontu balkonów. 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Boruczkowski Michał W sprawie odtworzenia zniszczonej zieleni przez Aquanet. 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Boruczkowski Michał W sprawie dusznych pomieszczeń w szkole. 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Boruczkowski Michał W sprawie przystanku PKM Poznań-Podolany 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Boruczkowski Michał W sprawie kosztu łazienki 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Boruczkowski Michał W sprawie liczby pasażerów w autobusach linii nocnych 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Boruczkowski Michał W sprawie oznakowania ulic 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Boruczkowski Michał W sprawie utwardzania drogi przy ul. Stachury 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Boruczkowski Michał W sprawie zoptymalizowania przejazdów autobusów linii nr 64. 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Boruczkowski Michał W sprawie odbioru ul. Fiedlera. 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Boruczkowski Michał W sprawie działki leżącej na terenie przeznaczonym pod III ramę komunikacyjną 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Boruczkowski Michał W sprawie decyzji na instalację grzewczą 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Boruczkowski Michał W sprawie Aquanet 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Boruczkowski Michał W sprawie wycięcia drzew przy ul. Lirycznej 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Boruczkowski Michał W sprawie zagospodarowania terenu między ul. Wierzyńskiego/Kaczmarskiego 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Boruczkowski Michał W sprawie utwardzania ulic 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Boruczkowski Michał W sprawie rowerów w Poznańskiej Kolei Metropolitalnej 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Boruczkowski Michał W sprawie działki przy ul. Koszalińskiej. 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Boruczkowski Michał W sprawie kanalizacji w Kiekrzu 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Boruczkowski Michał W sprawie zamknięcia ul. Rugego 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Boruczkowski Michał W sprawie przekazania pisma Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Boruczkowski Michał W sprawie 8-piętrowego budynku przy ul. Druskiennickiej. 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Różański Artur W sprawie przyłączenia parkingu pod Kaponierą do strefy płatnego parkowania. 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Różański Artur W sprawie budowy schroniska dla zwierząt 2017-05-16 Sesja zwyczajna nr XLVIII w dniu 16-05-2017
Alexandrowicz Przemysław W sprawie konkursu na dyrektora szkoły 2017-05-16 Sesja zwyczajna nr XLVIII w dniu 16-05-2017
Boruczkowski Michał W sprawie stawu przy ul. Krajaneckiej 2017-05-16 Sesja zwyczajna nr XLVIII w dniu 16-05-2017