Zapytania

Zapytania Radnych
Wnioskodawca Temat Data Sesja
Boruczkowski Michał W sprawie umieszczania przejść dla pieszych na tzw. poduszkach berlińskich 2017-12-05 Sesja zwyczajna nr LVIII w dniu 05-12-2017
Boruczkowski Michał W sprawie wycinki drzew na działce przy ul. Beskidzkiej nr 112. 2017-12-05 Sesja zwyczajna nr LVIII w dniu 05-12-2017
Boruczkowski Michał W sprawie utwardzenia ulicy Literackiej. 2017-12-05 Sesja zwyczajna nr LVIII w dniu 05-12-2017
Boruczkowski Michał W sprawie przejęcia ulicy Wietrzykowskich. 2017-12-05 Sesja zwyczajna nr LVIII w dniu 05-12-2017
Boruczkowski Michał W sprawie drogi do Szkoły Podstawowej nr 62 2017-12-05 Sesja zwyczajna nr LVIII w dniu 05-12-2017
Boruczkowski Michał W sprawie chodnika do przychodni lekarskiej na ul. Druskiennickiej 17. 2017-12-05 Sesja zwyczajna nr LVIII w dniu 05-12-2017
Boruczkowski Michał W sprawie kanalizacji deszczowej na ul. Muszkowskiej 2017-12-05 Sesja zwyczajna nr LVIII w dniu 05-12-2017
Boruczkowski Michał W sprawie poszerzenia ul. Biskupińskiej. 2017-12-05 Sesja zwyczajna nr LVIII w dniu 05-12-2017
Jemielity Ewa Anna W sprawie postępowań zwrotowych na os. Bolesława Chrobrego 2017-12-05 Sesja zwyczajna nr LVIII w dniu 05-12-2017
Jemielity Ewa Anna W sprawie terminu budowy chodnika na ul. Mateckiego 2017-12-05 Sesja zwyczajna nr LVIII w dniu 05-12-2017
Jemielity Ewa Anna W sprawie uprzątnięcia terenów miejskich przy ul. Stróżyńskiego 2017-12-05 Sesja zwyczajna nr LVIII w dniu 05-12-2017
Wierzbicki Tomasz W sprawie wydanych warunków zabudowy w kwartale ul. Grudzieniec/Niestachowska/Litewska 2017-12-05 Sesja zwyczajna nr LVIII w dniu 05-12-2017
Grześ Michał W sprawie chodnika na ul. Czekalskie. 2017-12-05 Sesja zwyczajna nr LVIII w dniu 05-12-2017
Boruczkowski Michał W sprawie koncepcji rewitalizacji Starego Rynku 2017-12-05 Sesja zwyczajna nr LVIII w dniu 05-12-2017
Boruczkowski Michał W sprawie odliczania podatku VAT przez Miasto 2017-12-05 Sesja zwyczajna nr LVIII w dniu 05-12-2017
Boruczkowski Michał W sprawie zmiany cieku Krzyżanka na rów. 2017-12-05 Sesja zwyczajna nr LVIII w dniu 05-12-2017
Boruczkowski Michał W sprawie opinii Plastyka Miejskiego na temat wyburzenia budynków Arsenału i WMW. 2017-12-05 Sesja zwyczajna nr LVIII w dniu 05-12-2017
Boruczkowski Michał W sprawie utwardzania ulicy Lęborskiej 2017-11-21 Sesja zwyczajna nr LVII w dniu 21-11-2017
Boruczkowski Michał W sprawie odpowiedzialności za szkody wyrządzane przez dziki 2017-11-21 Sesja zwyczajna nr LVII w dniu 21-11-2017
Boruczkowski Michał W sprawie utwardzenia ul. A. Tułodzieckiej 2017-11-21 Sesja zwyczajna nr LVII w dniu 21-11-2017
Boruczkowski Michał W sprawie przejmowania dawnego dworca PKP w Kiekrzu 2017-11-21 Sesja zwyczajna nr LVII w dniu 21-11-2017
Wierzbicki Tomasz W sprawie uporządkowania terenu przy ul. Burszty 2017-11-21 Sesja zwyczajna nr LVII w dniu 21-11-2017
Boruczkowski Michał W sprawie kontynuowania akcji "Poznań stawia na zdrowie" 2017-11-21 Sesja zwyczajna nr LVII w dniu 21-11-2017
Boruczkowski Michał W sprawie wskaźnika zmianowości w SP nr 22 2017-11-21 Sesja zwyczajna nr LVII w dniu 21-11-2017
Boruczkowski Michał W sprawie budowy dróg dojazdowych do inwestycji PTBS na Strzeszynie 2017-11-21 Sesja zwyczajna nr LVII w dniu 21-11-2017
Boruczkowski Michał W sprawie utwardzenia ul. Bożymira. 2017-11-21 Sesja zwyczajna nr LVII w dniu 21-11-2017
Kayser Tomasz W sprawie planów inwestycyjnych MTP 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Pawlik Adam W sprawie zestawienia dotyczącego SP nr 19, 20 i nr 2. 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Mikuła Łukasz W sprawie terenu przy ul. Ogrodowej 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Jemielity Ewa Anna W sprawie otwarcia placówki wsparcia dziennego. 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Ganowicz Grzegorz W sprawie obsługi prawnej w spółkach miejskich 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Górny Zbyszko W sprawie budowy poduszek berlińskich 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Dudziak Lidia W sprawie pomocy w trudnej sytuacji życiowej 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Dudziak Lidia W sprawie rewitalizacji Rynku Łazarskiego 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Dudziak Lidia W sprawie strajku w Szpitalu Miejskim im. Strusia. 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Sulanowski Jan W sprawie hałaśliwego sąsiedztwa na ul. Czechosłowackiej 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Boruczkowski Michał W sprawie zwrotu nieruchomości przy ul. Braniewskiej 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Boruczkowski Michał W sprawie zakazu zatrzymywania na ul. Czarnkowskiej 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Boruczkowski Michał W sprawie wysokości kominów 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Boruczkowski Michał W sprawie ul. Białośliwskiej 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Boruczkowski Michał W sprawie ul. Chodzieskiej oraz ul. Lubowskiej 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Boruczkowski Michał W sprawie zmknięcia przejazdu kolejowego 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Boruczkowski Michał W sprawie pętli w Kiekrzu 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Boruczkowski Michał W sprawie odłowu kotów 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Sulanowski Jan W sprawie trudnej sytuacji życiowej. 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Sulanowski Jan W sprawie rury gazowej nad ciekiem Górczynka przy ul. Opolskiej. 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Sulanowski Jan W sprawie zainstalowania inteligentnych śmietników. 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Sulanowski Jan W sprawie umowy zawartej przez Usługi Komunalne. 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Sulanowski Jan W sprawie podpisania listu intencyjnego. 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Dudziak Lidia W sprawie sytuacji mieszkańców mieszkających w kamienicach zwracanych byłym właścicielom. 2017-10-17 Sesja zwyczajna nr LV w dniu 17-10-2017