Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZSP1.ZP/252-01/18 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja boiska sportowego oraz remont podłogi sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 na os. Władysława Łokietka 104 w Poznaniu

29/05/2018