Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: CTK.BA.2261.06.2017 - przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie Bramy Poznania - Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu wraz z terenem przyległym

28/11/2017