Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz B - Karta informacyjna dla:

  • decyzji i postanowień,
  • wskazań lokalizacyjnych
Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1. Numer wpisu 69110
2. Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia* postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zabudowy mieszkaniowo - usługowej przy ul. Wieruszowskiej/Miśnieńskiej
3. Znak sprawy OS-V.6220.64.2018
4. Data i miejsce wydania 2018-08-28, Poznań
5. Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Prezydent Miasta Poznania
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Budimex Nieruchomości Sp.z.o.o., SMOLNA 13a, 61-008 POZNAŃ,
7. Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* 67225
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 211,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 68
9. Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
12. Uwagi

Działki

Położenie działek: 36/40/5/22, 36/40/5/23, 36/40/5/24, 36/40/5/25, 36/40/5/27, 36/40/5/29, 36/40/5/30, 36/40/5/31, 36/40/5/34, 36/40/5/35, 36/40/5/37, 36/40/5/38, 36/40/5/39, 36/40/5/40, 36/40/5/41, 36/40/5/42, 36/40/5/43, 36/40/5/44, 36/40/5/45, 36/40/5/46, 36/40/5/5, 36/43/48/1
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-07-18 16:06:57.0