Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Wybierz
numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
59935/2016
inne postanowienia / decyzje środowiskowe postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci cieplnej na działce nr 62/3 przy ul. Saperskiej
59934/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja umarzająca postępowanie nieruchomość ul. Naramowicka 142#decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość ul. Naramowicka 142
59930/2016
inne postanowienia / decyzje środowiskowe postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przepompowni zabudowanej na sieci cieplnej na terenie Elektrociepłowni Garbary
59929/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalająca na usunięcie drzew pasy drogowe: ul. Jaskiniowa, ul. Reglowa, ul. Komornicka, ul. Jawornicka, ul. Sielska, ul. Modrzejewskiej, ul. Ezopa
59924/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa , nieruchomość ul. Lewkoniowa 1
59923/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa, nieruchomość ul.Winna 6A/2
59922/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość ul. Bortnowskiego 16
59920/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa , nieruchomość Jastarnicka 7
59919/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zmieniająca
59918/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalająca na usunięcie drzew Cmentarz Miłostowo
59917/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów decyzja niezezwalająca na usunięcie drzewa, cmentarz komunalny Miłostowo
59906/2016
inne decyzje / odpady decyzja zezwalająca na odzysk odpadów
59905/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość pomiędzy ul. św. Wawrzyńca i Zofii Nałkowskiej
59904/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa nieruchomość ul. Pułaskiego 16
59902/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa nieruchomość ul.Wilczak 12
59901/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalająca na usunięcie drzew drzew nieruchomość ul. Migdałowa 6
59900/2016
inne decyzje / odpady decyzja zezwalająca na zbieranie odpadów
59893/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość ul. św. Jerzego 9/10
59884/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalająca na usunięcie drzew , działka nr 545, arkusz 10, obręb Kiekrz
59882/2016
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu - SALVARE Sp. z o.o. Decyzja znak: OS.V/6220-25/11
59881/2016
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 7 budynków mieszklanych w Poznaniu przy ul. Druskienickiej 2, 6, 7/4
59878/2016
inne postanowienia / decyzje środowiskowe postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w uzasadnieniu decyzji z dnia 3.10.2016r. orzekającej umorzenie w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Poprawie efektywności energetycznej w budynku Zakładu Patomorfologii Klinicznej UM przy ul. Przybyszewskiego 49
59876/2016
ochrona wód decyzje / pozwolenia wodnoprawne - wydawanie, wygaszanie, cofanie pozwoleń wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych, ul. Krauthofera 22
59875/2016
ochrona wód decyzje / pozwolenia wodnoprawne - wydawanie, wygaszanie, cofanie pozwoleń pozwolenie wodnoprawne na wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe pochodzące myjni automatycznej dla samochodów - PKN Orlen ul. Murawa
59874/2016
inne postanowienia / decyzje środowiskowe postanowienie o braku potrzeby sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu mieszkalno-usługowego wraz z parkingami i drogami dojazdowymi w rejonie ul. Garbary i ul. Szyperskiej
59870/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalająca na usunięcie drzew , przy ul. Źródlanej
59869/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew , nieruchomość ul. Mazowiecka 33
59867/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa nieruchomość Al. Marcinkowskiego 9
59856/2016
inne decyzje / odpady decyzja zmieniająca
59854/2016
inne decyzje / odpady wydanie zezwolenia na transport odpadów
59853/2016
inne decyzje / odpady zmiana decyzji na transport odpadów dot. OS-II.6233.133.2013
59852/2016
inne decyzje / odpady wniosek o wydanie decyzji na przetwarzanie odpadów
59851/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość ul. Krajenecka 18
59849/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalająca na usunięcie drzew decyzja zezwalająca na usunięcie drzew, nieruchomość ul. Radłowa 14
59847/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa , Cmentarz Miłostowo
59846/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew ul. Leszka 24
59845/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew ul. Gdyńska 54
59844/2016
ochrona wód decyzje / pozwolenia wodnoprawne - wydawanie, wygaszanie, cofanie pozwoleń wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych innych podmiotów, ul. Lechicka 2
59838/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość ul.Gruszkowa 4
59837/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa nieruchomość ul.Węgorzewska 1
59836/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalająca na usunięcie drzew ul. Lutycka 3
59833/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość ul. Wschowska 14
59831/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość ul. Leopolda Staffa 67
59830/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew os. Jana III Sobieskiego przy bloku nr 7
59829/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa nieruchomość ul. Notecka 13
59828/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość ul. Rybojadzka12
59827/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa nieruchomość ul.Wituchowska 15
59826/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość ul. Stobnicka, działka nr 24/38 i 24/39
59825/2016
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlowo-usługową przy ul. Lechickiej 59a
59824/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew Rodzinne Ogródki Działkowe im. Paszkowiaka ul. Droga Dębińska 14, działka nr 40