Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
42014/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalaj±ca na usunięcie drzew nieruchomo¶ć ul. ks. Jana Twardowskiego 3
42013/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalaj±ca na usunięcie drzew z terenu nieruchomo¶ć ul. Ugory 18/20
42012/2014
ochrona powietrza decyzje / powietrze pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla instalacji do druku metod± sitodrukow± - Regina Paterczyk ANIGER, ul. Jeleniogórska 26
42011/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalaj±ca na usunięcie drzewa z terenu nieruchomo¶ć ul. D±browskiego 75
42010/2014
inne decyzje / decyzje ¶rodowiskowe decyzja o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegaj±cego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingiem wielopoziomowym oraz niezbędn± infrastruktur± techniczn± na działkach przy ul. Hawelańskiej w Poznaniu
42009/2014
inne postanowienia / decyzje ¶rodowiskowe postanowienie o odst±pieniu od konieczno¶ci sporz±dzenia raportu o oddziaływaniu na ¶rodowisko przedsięwzięcia polegaj±cego na budowie budynku biurowo-usługowego z parkingiem wielopoziomowym i infrastruktur± towarzysz±c± ul. Za Bramk±
42008/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa teren Parku Kasprowicza
42007/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzew nieruchomo¶ć ul. Dobrochny 11
42006/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa nieruchomo¶ć ul. Andrychowska 11
42005/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa teren zieleńca na osiedlu Hetmańskim, ul. Głogowska, na wysoko¶ci bloku nr 129
42004/2013
załączniki: 1
inne decyzje / odpady decyzja zmieniaj±ca zmiana zezwolenia na transport odpadów
42003/2013
załączniki: 1
inne decyzje / odpady decyzja zmieniaj±ca zmiana decyzji - pozwolenie na wytwarzanie odpadów nr OS-II.6221.72.13
42002/2013
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalaj±ca na usunięcie drzew z terenu nieruchomo¶ci ul. D±browskiego 435
42000/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa nieruchomo¶ć ul. Stablewskiego 15
41999/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa nieruchomo¶ć ul. Floksowa 18
41998/2014
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje ¶rodowiskowe wydanie decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegaj±cego na budowie zespołu 21 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 2 budynków handlowo-usługowych oraz infrastruktury technicznej - ul. Darzyńska/Darzyborska
41997/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzew nieruchomo¶ć ul. Inflancka/Abpa Baraniaka
41996/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzew nieruchomo¶ć ul. Dobromiły 11
41995/2014
inne postanowienia / decyzje ¶rodowiskowe postanowienie o odst±pieniu od konieczno¶ci sporz±dzenia raportu o oddziaływaniu na ¶rodowisko przedsięwzięcia polegaj±cego na rozbudowie istniej±cej stacji paliw i płynów technicznych o instalację AdBlue wraz z jej urz±dzeniami podziemnymi oraz przył±czeniami mediów do sieci wewn±trzzakładowych - ul. Warszawska 349
41994/2014
inne postanowienia / decyzje ¶rodowiskowe postanowienie o odst±pieniu od konieczno¶ci sporz±dzenia raportu o oddziaływaniu na ¶rodowisko przedsięwzięcia polegaj±cego na budowie stacji paliw BP, ul. Bukowska
41993/2013
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rejon ul. Ożarowskiej
41991/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa pas drogowy: ul. Bnińskiego, na wysoko¶ci nieruchomo¶ci nr 8 i 10
41990/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa nieruchomo¶ć ul. Orkana 45
41989/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzew nieruchomo¶ć ul. Smolna 13c
41988/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów zmiana decyzji OS-III.6131.1.1619.2013
41987/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzew nieruchomo¶ć ul. Chociszewskiego 33-33a
41986/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa nieruchomo¶ć ul. Plonowa 19
41985/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzew nieruchomo¶ć ul. Cze¶nikowska 30a
41984/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzew nieruchomo¶ć ul. Orzechowa 2b
41983/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa nieruchomo¶ć ul. Polanka 12a
41982/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów zmiana decyzji OS-III.6131.1.1234.2013
41981/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalaj±ca na usunięcie drzewa z terenu nieruchomo¶ć ul. Polska 80
41980/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalaj±ca na usunięcie drzewa nieruchomo¶ć ul. Belwederska 13
41979/2013
ochrona wód wnioski o wydanie decyzji / pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urz±dzeń wodnych, przej¶cia pod ciekami wydanie pozwolenia wodnoprawnego wykonanie urz±dzeń wodnych w celi odprowadzania wód opadowych do ziemi na terenie stacji paliw BP, ul. Bukowska, obr. Ławcia, ark. 1 dz. 56/31
41977/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalaj±ca na usunięcie drzew z terenu nieruchomo¶ć ul. Malborska 3a
41976/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzew nieruchomo¶ć ul. Straży Ludowej 26
41975/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzew nieruchomo¶ć ul. Iwonicka 28
41974/2014
załączniki: 1
ochrona wód decyzje / pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegaj±ce na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do istniej±cych odbiorników- rówu: ¦wi±tnica, Spławka II i Pokrzywka z terenu budowanej ul. Torowej i Pokrzywno od ul. B. Krzywoustego do ul. Garaszewo w Poznaniu
41973/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalaj±ca na usunięcie drzew z terenu nieruchomo¶ć ul. Piękna 24
41972/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalaj±ca na usunięcie drzewa z terenu nieruchomo¶ć ul. Marcelińska 70-72a
41971/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów nieruchomo¶ć ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 251
41969/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalaj±ca na usunięcie drzewa z terenu ul. Gen. Stanisława Maczka 1-11
41968/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalaj±ca na usunięcie krzewów z terenu nieruchomo¶ci ul. Kosowska 26
41967/2014
załączniki: 1
ochrona wód decyzje / pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urz±dzeń wodnych, przej¶cia pod ciekami wydanie pozwolenia wodnoprawnego
41966/2014
ochrona wód decyzje / pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urz±dzeń wodnych, przej¶cia pod ciekami wydanie pozwolenia wodnoprawnego
41965/2014
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje ¶rodowiskowe wydanie decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegaj±cego na rozbudowie istniej±cego Szpitala Klinicznego im. Heliodora ¦więcickiego UM w Poznaniu
41964/2013
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalaj±ca na usunięcie drzew nieruchomo¶ć ul. Bułgarska 63/65
41963/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa nieruchomo¶ć ul. Poznańska 74
41962/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa nieruchomo¶ć ul. Porzeczkowa 26
41961/2014
ochrona zwierz±t oraz ro¶lin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzew nieruchomo¶ć ul. Żukowska 1