« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44
Otwórz/zamknij menu

Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Wybierz
numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
59622/2016
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana decyzji OS-II.6233.168.2013
59621/2016
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów dot. ul. Kościelna 23 i ul. Gąsiorowskich 6
59619/2016
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów dot. ul. Żmigrodzka 41/49
59618/2016
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana decyzji OS-II.6233.126.2015 dot. przedłużenia terminu przeprowadzenia modernizacji
59617/2016
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów dot. ul. Romana Maya 1
59616/2016
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady Wykonanie zobowiązań wynikających z decyzji OS-II.6233.126.2013 dla Dexter Transport Sp. z o.o.
59615/2016
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady uchylenie decyzji OS.II/7662-23/09 dot. A&P Agnieszka Marcinkowska, ul. Hetmańska 40/4 Poznań
59534/2016
inne postanowienia / decyzje środowiskowe postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na busowie serwisu blacharsko -lakierniczego firmy MARVEL Sp. z o.o. - ul. Obornicka 223
59512/2016
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu mieszkaniowo-usługowego przy ul. Śńiadeckich
59482/2016
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Poprawie efektywności energetycznej w budynku dydaktycznym UM przy ul. Parkowej 2
59481/2016
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Poprawie efektywności energetycznej w budynku Zakładu Patomorfologii Klinicznej UM przy ul. Przybyszewskiego 49
59480/2016
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Poprawie efektywności energetycznej w Domu studeckim MEDYK- przy ul. Rokietnickiej 4
59473/2016
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorozinnego z dwupoziomowym prakingiem przy ul. Na Podgórniku 1
59463/2016
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe zmiana decyzji OS-V.6220.25.2012
59428/2016
inne decyzje / odpady decyzja stwierdzająca wygaśnięcie dot. OS.II/7667-263/09
59427/2016
inne decyzje / odpady decyzja stwierdzająca wygaśnięcie dot. OS.II/7667-124/07
59419/2016
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, garażem podziemnym i infrastukturą przy ul. Wilczak 16a
59408/2016
inne decyzje / odpady decyzja stwierdzająca wygaśnięcie dot. OS.II/7662-113/09
59370/2016
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynku szkoły na os. Jagiellońskim 128
59366/2016
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu skupu złomu i surowców wtórnych przy ul. Wichrowej 22
59332/2016
inne decyzje / odpady pozwolenie na wytwarzanie odpadów
59326/2016
inne postanowienia / decyzje środowiskowe postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlowo-usługową przy ul. Lechickiej 59a
59321/2016
inne postanowienia / decyzje środowiskowe postanowienie o dopuszczeniu Stowarzyszenia "Babimojska" do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 budynków biurowo-usługowych z garażami podziemnymi przy ul. Grunwaldzkiej/Babimojskiej
59316/2016
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu naziemnego na terenie "Kampusu Politechniki Poznańskiej w Paśmie Warta"
59314/2016
inne postanowienia / decyzje środowiskowe postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu linii do produkcji kapsułek twardych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 189
59311/2016
inne decyzje / odpady pozwolenie na wytwarzanie odpadów
59307/2016
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
59306/2016
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zezwolenie na transport odpadów
59305/2016
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zezwolenie na transport odpadów (treść dot. zbierania)
59297/2016
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg publicznch: klasy technicznej określonej dla dróg dojazdowychoraz dla drogi lokalnej wraz z kanalizacją deszczową, oświetlenie oraz ścieżkami rowerowymi i tawnikami w liniachrozganiczajacych pasy drogowe w rejonie ulic Dolnej , Krzemowej, Brylantowej i Cyrkoniowej
59296/2016
inne postanowienia / decyzje środowiskowe postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji Stacji Uzdatniania Wody "Wiśniowa" w Poznaniu
59293/2016
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszklanych wielorodzinnych z funkcją usługową i garażami podziemnymi - ul. Droga Dębińska
59276/2016
inne postanowienia / decyzje środowiskowe postanowienie o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowo- usługowego z halą garażową przy ul. Bułgarskiej 69/73
59272/2016
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fundamentu dla suchej stacji transformatorowej przy ul. 28 Czerwca 1956r. nr 240
59260/2016
inne decyzje / odpady decyzja zmieniająca
59221/2016
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla mieszkaniowego z częścią usługową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Koszalińskiej/Żołnierzy Wyklętych/Literackiej
59214/2016
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na likwidacji i budowy pawilonu stacji paliw PKN ORLEN S.A. przy ul.Warszawkiej 231
59213/2016
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja umarzająca postępowanie w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A przy ul. Jeleniogórskiej 26
59195/2016
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynku szkoły na os. Jagiellońskim 128
59188/2016
inne postanowienia / decyzje środowiskowe postanowienie o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorozinnego z dwupoziomowym prakingiem przy ul. Na Podgórniku 1 w Poznaniu
59187/2016
inne decyzje / odpady decyzja zmieniająca zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów OS-II.6221.126.2014
59183/2016
inne postanowienia / decyzje środowiskowe postanowienie wyjaśniające treść punktu I.28.68. decyzji Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15.04.2010 r.znak OS-V/7684-440/09 o środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji termicznego przekształcania frakcji resztkowej zmieszanych odpadów komunalnych (ITPOK), która jest częścią projektu "System gospodarki odpadami dla miasta Poznania" realizowanego w Poznaniu przy ul.Gdyńskiej na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 2/11, 5/29, 5/30, 5/27, (część działki) ark. 01 obr.Główna (zwanej dalej decyzją z 2010 r.), zmienionego w punkcie I.2.78. decyzji Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17.10.213 r. znak OS-V.6220.95.2013 o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (zwanej dalej decyzją z 2013 r.)
59179/2016
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe zmiana decyzji OS-V/7684-440/09
59167/2016
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji energetycznej budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16
59164/2016
inne decyzje / odpady decyzja zmieniająca
59127/2016
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji energetycznej budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16
59126/2016
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wieruszowskiej
59124/2016
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci cieplnej na działce nr 62/3 przy ul. Saperskiej
59123/2016
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku rozrywki PANGEA przy ul. Koszalińskiej 15
59121/2016
inne decyzje / odpady decyzja zmieniająca zmiana decyzji dot. OS-II.6221.67.2013 oraz OS-II.6221.118.2014

Karty informacyjne