Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
71612/2018
inne decyzje / odpady pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji do lakierowania pojazdów, ul. Sanocka
71256/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Andrychowska 17
71255/2019
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew wzdłuż lini kolejowej 806 oraz 395
71254/2019
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Biskupińska
71253/2019
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew ul. Kajakowa 30 i 32
71252/2019
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa ul. Junacka 5
71251/2019
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew ul. Orzechowa 20,22,24
71250/2019
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew ul. Winiarska 1
71249/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Rudzka 6A
71248/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Rudzka 6
71247/2019
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - aktualizacja danych stacji sbtk BT33154 POZ PIĄTKOWO KNS ul. Szymanowskiego 17
71245/2019
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Główna 5
71244/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Rozmarynowa 11
71243/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Okólna 28
71242/2019
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Starogardzka 16
71241/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Starołęcka 111C
71240/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew dz 6/5 ar 27 ob Głowieniec
71239/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ar. 27 dz 6/6 ob Głowieniec
71238/2019
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Zakopiańska 51
71237/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Nowatorska 1
71236/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Korczyńska 10
71235/2019
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z terenu osiedla Tysiąclecia
71235/2019
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z terenu osiedla Tysiąclecia
71234/2019
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja umarzająca w części przy ul. Św. Michała 100#decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów przy ul. Św. Michała 100
71233/2019
ochrona zwierząt oraz roślin postanowienia / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie usunięcia drzew przy ul. Grunwaldzkiej
71232/2019
inne decyzje / odpady Decyzja wygaszająca wygaszenie decyzji nr OS-II.6221.125.2012
71231/2019
inne decyzje / odpady decyzja zmieniająca zmiana decyzji zmiana decyzji OS-II.6221.66.2014 - zmiana nazwy podmiotu
71230/2019
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana decyzji zmiana decyzji OS-II.6221.66.2014 - zmiana nazwy podmiotu
71229/2019
ochrona zwierząt oraz roślin postanowienia / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie usunięcia drzew na os. S. Batorego 113
71228/2019
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na terenie os. Armii Krajowej 142/2
71227/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Gniewska 70
71226/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Bożeny 2a
71225/2019
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) zmiana decyzji OS-III.6131.1.1394.2014
71224/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Porzeczkowa 28C
71223/2019
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu - dot. KOS-V.6220.19.2019 z dnia 04.02.2019 r.
71222/2019
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja umarzająca postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego obiektu handlowo-magazynowego sanpol przy ul. Pokrzywno 8
71216/2019
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja umarzająca w części z działki 5/813, arkusz 07, obręb 25 w rejonie ul. Lirycznej#decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki 5/813, arkusz 07, obręb 25 w rejonie ul. Lirycznej
71215/2019
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Słowackiego pomiędzy nr 47 i 55
71214/2019
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Solna 18
71213/2019
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Żmigrodzka 41/49
71212/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. św. Trójcy 4A
71211/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Bartnicza 2
71210/2019
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Dunajecka 5A
71209/2019
ochrona powierzchni ziemi decyzje / odpady decyzja nakazująca usunięcie odpadów wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie magazynowania odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczony
71209/2019
ochrona powierzchni ziemi decyzje / odpady decyzja nakazująca usunięcie odpadów wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie magazynowania odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczony
71208/2019
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) zmiana decyzji OS-III.6131.1.256.2017
71206/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Gertrudy Konatkowskiej 19
71205/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Leszczyńska 57
71204/2019
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja stwierdzająca wygaśnięcie wygaśnięcie decyzji OS-III.6131.1.390.2018 z dnia 05-10-2018,
zezwolenie z działek 24/1 i 25/3, arkusz 01, obręb 06 Rataje położonych w Poznaniu pomiędzy ul. Piaśnicką a stawem firmy Malta Decor, w pasie drogi publicznej- torowisku tramwajowym Górny Taras Rataj
#decyzja zezwalająca na usunięcie drzew wygaśnięcie decyzji OS-III.6131.1.390.2018 z dnia 05-10-2018,
zezwolenie z działek 24/1 i 25/3, arkusz 01, obręb 06 Rataje położonych w Poznaniu pomiędzy ul. Piaśnicką a stawem firmy Malta Decor, w pasie drogi publicznej- torowisku tramwajowym Górny Taras Rataj
71203/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Krokusowa 28