Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
69570/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa kompleks wojskowy K-6035
69569/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) zmiana decyzji OS-III.6131.1.428.2017 z dnia 11.10.2017 r.
69568/2018
ochrona zwierząt oraz roślin postanowienia / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie dz 58/8 ark 04 obr 05
69567/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa ul. Arciszewskiego 23, 25, 29
69566/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na przesadzenie drzew ul. Pogodna 72-82, Raszyńska 7-23
69565/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Obrzynka 6,8 ul. Wolska 1-3
69564/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Miodowa 21
69563/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew os. Bolesława Chrobrego 8CDEF
69562/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew os. Bolesława Chrobrego 8 CDEF
69561/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Szczawnicka 1
69560/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Palucha 12
69559/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Wolska 7
69558/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Mrowińska 17
69557/2018
ochrona zwierząt oraz roślin postanowienia / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ul. Palacza 76, 78, 80-82
69556/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zmieniająca OS-III.6131.1.131.2018
69555/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa ul. Braniewska - Lubowska
69554/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Decyzja wnosząca sprzeciw ul. Biwakowa 8a
69553/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / rozliczanie odroczonych opłat z tytułu usuwania drzew i krzewów decyzja umarzająca opłatę z tytułu usunięcia zieleni dec.OS.III/76391-615/08
69552/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew os. Bolesława Chrobrego 21 D-E
69551/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa ul. Piotra Ściegiennego 51C
69550/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Decyzja wnosząca sprzeciw w sprawie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew ul. Głuszyna
69549/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Buczka dz 24/1 i 24/2
69548/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew os. Kosmonautów nr 2
69547/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) zmiana decyzji OS-III.6131.1.382.2017 z dn 20.09.2017
69546/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) zmiana decyzji OS-III.6131.1.339.2017 z dn. 24.08.2017
69545/2018
ochrona powierzchni ziemi decyzje / odpady decyzja nakazująca usunięcie odpadów sprawa przerejestrowana z OS-II.6236.48.2015
69544/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie krzewów ul. Hetmańska
69541/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Decyzja wnosząca sprzeciw w sprawie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew ul. Błażeja 96D
69540/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zmieniająca OS-III.6131.2.174.2017
69539/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew ul. Głogowska 131/133
69538/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ROD Rusałka ul. Koszalińska 3, ogródek nr 75
69537/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa ul. Saperska 38 C D E F
69536/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa ul. Promienista 93
69535/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew decyzja umarzająca postępowanie w sprawie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew ul. Maliorantów 13
69534/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew ul. Meliorantów 13
69533/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zmieniająca decyzję nr OS-III.6131.2.3.2018 z dnia 13.06.2018 r.
69532/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu nieruchomości przy ul. Tadeusza Kościuszki 77
69531/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Perzycka 74c
69530/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul.Winklera dz 87/2
69529/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Spadochronowa 9
69528/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa os. Bolesława Śmiałego przy budynku 14
69527/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Buczka 35
69526/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew ul. Dziadoszańska 10
69525/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja umarzająca w części przy ul. Warszawskiej#decyzja zezwalająca na usunięcie drzew przy ul. Warszawskiej
69524/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Tarnowska 33
69523/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Noskowskiego 12/14
69522/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Grunwaldzka 55b
69521/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Smolna 13c
69520/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Widłakowa 6
69519/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Fryderyka Skarbka 24A