Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
70568/2019
inne postanowienia / decyzje środowiskowe postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Hawelańskiej
70567/2019
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja zmieniająca zmiana decyzji OS-V.6220.1.2016 z dnia 26.04.2016 r. zmienionej decyzją OS-V.6220.88.2016
70566/2019
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja zmieniająca - dot. decyzji OS-V.6220.183.2012
70564/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (mkz) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Dąbrowskiego 24/9
70563/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (mkz) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Góra Przemysła 4
70554/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Leśmiana 6
70553/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Urocza 7
70552/2019
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) zmiana decyzji OS-III.6131.1.538.2018
70551/2019
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew ul. Dolna Wilda
70550/2019
ochrona powietrza zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / powietrze - zgłoszenia zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia dla BEMO MOTORS Sp. z o.o., ul. Mogileńska 50
70549/2019
ochrona powietrza wnioski o wydanie decyzji / powietrze wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla BEMO MOTORS Sp. z o,o., ul. Mogileńska 50
70546/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Lęborska 25
70545/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Omańskowska 105
70543/2019
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ROD im. Reymonta nr 31
70542/2019
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew os. Winiary 45
70539/2019
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Rubież-Czarnucha-Sielawy
70538/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Madziarska 32
70537/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Maszewska 50
70536/2019
ochrona powierzchni ziemi inne dokumenty / odpady wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie magazynowania odpadów gruzu na terenie działki nr 25/38 przy ul. Obodrzyckiej w Poznaniu
70535/2019
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa ROD Strzeszyn ul. Biskupińska 19, ogródek nr 246
70534/2019
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / rozliczanie odroczonych opłat z tytułu usuwania drzew i krzewów (kos) decyzja umarzająca opłatę z tytułu usunięcia zieleni OS.III/76391-87/08
70533/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Radziwoja 6
70532/2019
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Biskupińska 65
70531/2019
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew ul. Hulewiczów
70530/2019
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zmieniająca OS-III.6131.1.429.2017
70529/2019
ochrona zwierząt oraz roślin postanowienia / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) postanowienie odmawiające ul. abpa. W. Dymka 304
70528/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Izbicka 14
70527/2019
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / rozliczanie odroczonych opłat z tytułu usuwania drzew i krzewów (kos) rozliczenie odroczonej opłaty z tytułu usunięcia zieleni OS-III.6131.1.1200.2013
70526/2019
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa ul. Wojska Polskiego 75
70524/2019
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / rozliczanie odroczonych opłat z tytułu usuwania drzew i krzewów (kos) rozliczenie odroczonej opłaty z tytułu usunięcia zieleni OS-III.6131.1.1639.2013
70523/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew nieruchomość ul. Radojewo/Jaśkowiaka
70522/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Owocowa 11
70521/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Owocowa działka 35/3, ark. 39, obr. Kobylepole
70520/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Owocowa 11a
70519/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Owocowa działka nr 35/10, ark. 39, obręb Kobylepole
70518/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Owocowa 11
70517/2019
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Przelot 50
70516/2019
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów os. Jana III Sobieskiego 102
70515/2019
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew działka nr 56/43, ark. 24, obr. Radojewo
70511/2019
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew kwartał pomiędzy ul. Podgórna, Szkolna, Kozia
70510/2019
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Kajakowa 16
70509/2019
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zmieniająca OS-III.6131.2.100.2018
70508/2019
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zmieniająca OS-III.6131.1.444.2018 z dnia 24.09.2018
70507/2019
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / rozliczanie odroczonych opłat z tytułu usuwania drzew i krzewów (kos) rozliczenie odroczonej opłaty z tytułu usunięcia zieleni OS.III/76391-524/08
70506/2019
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne , zmiana danych sbtk BT33378 POZ PIOTROWO
70505/2019
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne Zmiana danych sbtk BT30066 POZNAŃ WILCZAK A2
70504/2019
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w praku im. gen. H. Dąbrowskiego
70503/2019
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / rozliczanie odroczonych opłat z tytułu usuwania drzew i krzewów (kos) rozliczenie odroczonej opłaty z tytułu usunięcia zieleni OS-III.6131.1.1406.2014
70502/2019
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew przy ul. Szczawnickiej 1
70501/2019
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / rozliczanie odroczonych opłat z tytułu usuwania drzew i krzewów decyzja umarzająca opłatę z tytułu usunięcia zieleni z dec. OS.III/76391-249/08 z dnia 25-04-2008
zmienioną OS.III/76391-591/09 z dnia 20-08-2009
zmienioną OS.III/76391-318/10 z dnia 10-06-2010