« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44
Otwórz/zamknij menu

Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Wybierz
numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
58594/2016
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na lista działek do wniosku
58252/2016
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe lista działek do wniosku
58054/2016
ochrona powietrza postanowienia / powietrze postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania dot. pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dot. instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych dz. nr 245/54, ark. 37, Morasko
58019/2016
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa nieruchomość ul. Winogrady 94
57714/2016
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz dwupoziomową halą parkingową przy ul. Różanej 18-20
57682/2016
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana decyzji dot. zezwolenia na transport odpadów
57680/2016
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów OS-II.6221.126.2014
57679/2016
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
57649/2016
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 20 im. Stefana Batorego, os. Rzeczypospolitej 44
57635/2016
ochrona wód wnioski o wydanie decyzji / pozwolenia wodnoprawne - wydawanie, wygaszanie, cofanie pozwoleń wydanie pozwolenia wodnoprawnego budowę urządzeń wodnych - 2 wylotów do rzeki Cybinny od odprowadzniaw wód opadowych, km 9+050 i 9+035
57632/2016
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie obiektu biurowo-socjalno-magazynowo-produkcyjnego przy ul. Jasielskiej 7
57631/2016
inne postanowienia / decyzje środowiskowe postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną związaną z działalnością przetwarzania odpadów z papieru i tektury - ul. Wieruszowska 10
57622/2016
ochrona wód wnioski o wydanie decyzji / pozwolenia wodnoprawne - wydawanie, wygaszanie, cofanie pozwoleń wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych - 2 studni chłonnych do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu przy ul. Chemicznej 2
57610/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość ul. Leska 1
57609/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa nieruchomość ul. Rybitwy 46
57608/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa nieruchomość ul. Poznańskie Sady 15
57605/2016
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynku szkoły i sali gimnastycznej, ul. Szczepankowo 72a
57603/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa nieruchomość ul. Ostródzka 67
57602/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa nieruchomość ul. Wybieg 7
57601/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa nieruchomość ul. Zagrodnicza 23a
57599/2016
ochrona wód wnioski o wydanie decyzji / pozwolenia wodnoprawne - wydawanie, wygaszanie, cofanie pozwoleń wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód z dachów z terenu przy ul. Nad Jeziorem 105 w Poznaniu poprzez wylot do jeziora
57598/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa nieruchomość ul. Tułodzieckiej 11
57597/2016
ochrona wód wnioski o wydanie decyzji / pozwolenia wodnoprawne - wydawanie, wygaszanie, cofanie pozwoleń wydanie pozwolenia wodnoprawnego wniosek o legalizację urządzenia wodnego - wylotu z terenu Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego Kiekrz w Poznaniu ul. Nad Jeziorem 105 (lokalizacja wylotu 24/19/1/1)
57595/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość ul. Glebowa 31
57589/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość ul. Starołęcka 34/36
57587/2016
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa nieruchomość ul. Skoczowska 3
57585/2016
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 20 im. Stefana Batorego, os. Rzeczypospolitej 44
57580/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość ul. Śmiełowska 43
57579/2016
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wsporczego dla jednej, standardowej kontenerowej stacji transforamtorowej
57578/2016
inne decyzje / odpady decyzja zmieniająca
57577/2016
inne decyzje / odpady zmiana decyzji dot. pozwolenia na wytwarzanie odpadów OS-II.6221.20.2013, OS-II.6221.68.2014, OS-II.6221.89.2015
57576/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość ul. Szczepankowo 96
57575/2016
inne decyzje / odpady zmiana decyzji dot. pozwolenia OS-II/6221-76/11
57574/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa nieruchomość ul. Błażeja 42a-e, ogródek przynależny do nieruchomości nr 42a,
57573/2016
ochrona wód wnioski o wydanie decyzji / pozwolenia wodnoprawne - wydawanie, wygaszanie, cofanie pozwoleń cofnięcie decyzji cofoniecie pozowlenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla CBA, z ujęcia zlokalizowanego w Poznaniu ul. Wichrowa 20 - postępowanie z urzędu
57572/2016
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady uchylenie decyzji dot. decyzji starosty (odzysk odpadów)
57567/2016
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana decyzji dot. zezwolenia na transport odpadów (OS.II/6233-173/11)
57566/2016
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana decyzji na zbieranie odpadów w punkcie przy ul. Umultowskiej 3 (OS-II.6233.277.2015)
57565/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa nieruchomość ul. Strzeszyńska 133
57564/2016
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na transport odpadów
57563/2016
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
57562/2016
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana decyzji zezwalającej na transport odpadów (OS-II.6233.125.2012)
57561/2016
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
57560/2016
inne decyzje / odpady decyzja zmieniająca
57557/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość ul. Biskupińska 60, 62, 66
57556/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa nieruchomość ul. Strzelca 14
57555/2016
inne postanowienia / decyzje środowiskowe postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji punktu zbierania i przeładunku odpadów w tym złomu ul. Wołowska 64
57554/2016
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie spsobu użytkowania obiektów handlowych na hondlowo-magazynowo-uslugowe ul. Franowo 1
57547/2016
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja niezezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość ul. Śniadeckich 50#decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa nieruchomość ul. Śniadeckich 50
57545/2016
inne postanowienia / decyzje środowiskowe postanowienie o dopuszczeniu na prawach strony Stowarzyszenie "Starołęka Dziś i Jutro" w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła betoniarskiego na działkach o nr ewid. 38/8, 38/7, 38/6, obręb Starołęka

Karty informacyjne