Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
67665/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa nieruchomość ul. Wojnowicka 14
67660/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Rewalska 3
67656/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew ogródek lokatorski, przynależny do nr 148/1
67654/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zmieniająca decyzję nr OS-III.6131.2.54.2017 z dnia 18.04.2017 r.
67653/2018
inne decyzje / odpady decyzja zmieniająca zmiana pozwolenia na OS-II.6221.108.2014
67652/2018
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw w Poznaniu przy ul. Lotniczej, część działki nr 163/3, arkusz 01, obręb 23 Ławica II
67651/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / rozliczanie odroczonych opłat z tytułu usuwania drzew i krzewów rozliczenie odroczonej opłaty z tytułu usunięcia zieleni z dec. OS.III/6131-1-1540/11
67646/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość ul. Rokietnicka 7
67644/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Naramowicka
67643/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z pasa drogowego ul. Dąbrowskiego/Kochanowskiego w obrębie skweru
67642/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) zmiana decyzji OS-III.6131.1.172.2017 z dnia 31.05.2017 r.
67641/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z pasa drogowego ul. Łomżyńska
67638/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Perzycka 73
67629/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew decyzja umarzająca postępowanie ul. Złotowska 12
67626/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew ul. Złotowska 12
67608/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość ul. Kąpielowa 4A
67607/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew decyzja umarzająca postępowanie w sprawie zamiaru usunięcia drzew ul. Kąpielowa 4A
67606/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość ul. Książęca 3
67605/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Decyzja wnosząca sprzeciw ul. Senatorska 31
67604/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (mkz) Decyzja wnosząca sprzeciw ul. Marii Konopnickiej 1
67603/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zmieniająca zmiana decyzji OS-III.6131.2.225.2017 z dnia 04.12.2017 r.
67602/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) ul. Libelta 35
67601/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / rozliczanie odroczonych opłat z tytułu usuwania drzew i krzewów rozliczenie odroczonej opłaty z tytułu usunięcia zieleni dot. decyzji nr OS-III.6131.1.4.2014 z dnia 30.06.2014
67600/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Milczańska 16A
67578/2018
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku wielorodzinnego z możliwością lokalizacji usług na parterze wraz z infrastrukturą towarzyszącą: parkingami podziemnymi, nadziemnymi, drogami, placami zabaw, zielenią na dz. nr ewid. 1/5, 2/9, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 3/17 obr. 20 Golęcin położonych w Poznaniu przy ul. Jasielskiej
67577/2018
inne inne dokumenty / odpady wszczęcie postępowania administracyjnego wygaśnięcie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
67572/2018
ochrona zwierząt oraz roślin postanowienia / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew ul. Obornicka
67571/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul.Kaczorowskiego 2
67570/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Decyzja wnosząca sprzeciw ul. Ostatnia 21
67569/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Iwonicka 23
67568/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew os. Wichrowe Wzgórze
67567/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Meteorytowa
67566/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów ul. Lutycka, Golęcińska, Wojska Polskiego
67565/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Jachtowa 12
67564/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Arkońska 45
67563/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Powidzka 14
67562/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Bukowska 125A
67561/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z pasów drogowych dzielnicy Stare Miasto
67560/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja odmawiająca zmiany decyzji nr OS-III.6131.1.1222.2016 z dnia 24.11.2016 r.
67559/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość ul. Dmowskiego 50
67558/2018
inne postanowienia / decyzje środowiskowe postanowienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zabudowy mieszkaniowo - usługowej przy ul. Wieruszowskiej/Miśnieńskiej
67557/2018
ochrona zwierząt oraz roślin postanowienia / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew park na osiedlu Oświecenia dz 1/7
67556/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew park na osiedlu Oświecenia dz 1/7
67555/2018
inne postanowienia / decyzje środowiskowe postanowienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną ul. R. Maya
67554/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew teren osiedla Jana III Sobieskiego, w pobliżu budynku nr 31
67553/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Decyzja wnosząca sprzeciw w sprawie zamiaru usunięcia drzew ul. Zieliniec 15
67552/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja umarzająca postępowanie w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Dziadoszańska 10
67551/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Serbska 5
67550/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość ul. Korwetowa 10
67549/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / rozliczanie odroczonych opłat z tytułu usuwania drzew i krzewów decyzja umarzająca opłatę z tytułu usunięcia zieleni dla decyzji OS.III/6131-1-602/11 z dnia 12-07-2011