Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
66867/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja umarzająca w części z nieruchomości przy zbiegu ulic Naramowicka i Serbska#decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z nieruchomości przy zbiegu ulic Naramowicka i Serbska
66646/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew teren os. Polan
66646/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew teren os. Polan
66646/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew teren os. Polan
66866/2018
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rewitalizacja obszaru u zbiegu ulic Ratajczaka i Kościuszki w Poznaniu w tym remont dwóch zabytkowych kamienic przy ulicy Ratajczak w kontekście stworzenia Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości Społecznej
66865/2018
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Zagospodarowaniu terenu pofortcznego FORT VIIA, adaptacja i rewaloryzacja z ewnetualną rozbudową istniejących zabudowań pofortecznych.
66864/2018
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji dwóch budynków Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Golęcińskiej 9 i 9c
66862/2018
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie myjni automatycznej przy ul. Bałtyckiej
66861/2018
inne postanowienia / decyzje środowiskowe postanowienie w sprawie przedłużenia ważnośc decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie części zakładu produkcyjnego Unilever w Poznaniu - wydłużenie terminu złożonego wniosku
66859/2018
inne decyzje / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu przeniesieniu decyzji OS-V.6220.56.2014 z PROF.-MET-KOL na ATAL S.A.
66858/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew decyzja umarzająca postępowanie ul. Jóźwy Butryma 23
66857/2018
inne decyzje / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ustawieniu kontenera Ochrony Instalacji Termicznego Przekształcenia Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą
66856/2018
inne decyzje / decyzje środowiskowe przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu OS-V.6220.163.2017
66855/2018
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji trzech budynków położonych w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 38/42, ul. Golęcińskiej 9, 9C
66854/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew ul. Ludwika Solskiego 31
66853/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew os. Władysława Łokietka przy bloku nr 13A
66852/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Decyzja wnosząca sprzeciw ul. Marii Szembekowej
66851/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew os. Bolesława Chrobergo paw. 110/11
66850/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew ul. Butryma 23
66847/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Ściegiennego 123B
66844/2018
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przetwarzaniu odpadów innych niż niebezieczne, prowadzone przez fimrę PROMATEX Sp. z o.o
66838/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Soroki 18
66837/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Kartuska 62
66836/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Czaplinecka 3
66835/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Kłosowa 17
66833/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa ul. Berestecka 5A
66832/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Sztaudyngera 12
66831/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Św. Wawrzyńca 3A,3B
66829/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Grunwaldzka
66828/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Świdnicka 3
66827/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Grotkowska 23a
66826/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Grotkowska 23
66825/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Podbiałowej 11
66824/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Jarachowskiego 1
66823/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Strzeszyńska 153
66822/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Leszczyńska 165
66820/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) uchylenie decyzji OS-III.6131.2.139.2017
66818/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew ul. Racjonalizatorów 5, 7, 9, ul. Cedrowa
66817/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa ul. Osinowa 13ab
66816/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (mkz) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Obozowa
66815/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Rogozińska 16
66814/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Bystra nr dz 12
66813/2018
inne postanowienia / decyzje środowiskowe postanowienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum hotelowo-apartamentowego przy ul. Nadolnik 8
66812/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa teren osiedla Winiary, przy budynku mieszkalnym nr 7
66811/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja niezezwalająca na usunięcie drzew teren osiedla Jagiellońskiego#decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów teren osiedla Jagiellońskiego
66810/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew l. Górnicza 2/168
66809/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Cybulskiego 12
66808/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Safony 17
66807/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Sielawy dz 513/57 ark 11 obe Naramowice
66806/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Grunwladzka 156