Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
63282/2017
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa nieruchomość ul. Niegolewskich 28b-c, 30a-b
63281/2017
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość ul. Grunwaldzka 6
63280/2017
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość ul. Potockiej 24-26-28
63279/2017
inne postanowienia / decyzje środowiskowe postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie infiltracyjnego ujęcia wody "Dębina"
63278/2017
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie infiltracyjnego ujęcia wody "Dębina"
63277/2017
inne postanowienia / decyzje środowiskowe postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg publicznch: klasy technicznej określonej dla dróg dojazdowychoraz dla drogi lokalnej wraz z kanalizacją deszczową, oświetlenie oraz ścieżkami rowerowymi i tawnikami w liniachrozganiczajacych pasy drogowe w rejonie ulic Dolnej , Krzemowej, Brylantowej i Cyrkoniowej
63276/2017
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg publicznch: klasy technicznej określonej dla dróg dojazdowychoraz dla drogi lokalnej wraz z kanalizacją deszczową, oświetlenie oraz ścieżkami rowerowymi i tawnikami w liniachrozganiczajacych pasy drogowe w rejonie ulic Dolnej , Krzemowej, Brylantowej i Cyrkoniowej
63275/2017
inne postanowienia / decyzje środowiskowe postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kruszywa z dna rz. Warty na odcinku od km 230+800 do km 246+200
63274/2017
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozdzielenie tac przeciwrozlewowych istniejacego parku magazynowego dwóch zbiorników kwasu solnego oraz dwóch zbiorników ługu sodowego oraz wymianie istniejących zbiorników na nowe planowanych do realizacji na działkach o nr ew.:1/6 obręb Karolin ark. 06 oraz 5/19 obręb Główna ark.01, położonych na terenie Veolia Energia Poznań ZEC S.A. przy ul. Gdyńskiej 54 w Poznaniu
63272/2017
inne postanowienia / decyzje środowiskowe postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozdzielenie tac przeciwrozlewowych istniejacego parku magazynowego dwóch zbiorników kwasu solnego oraz dwóch zbiorników ługu sodowego oraz wymianie istniejących zbiorników na nowe planowanych do realizacji na działkach o nr ew.:1/6 obręb Karolin ark. 06 oraz 5/19 obręb Główna ark.01, położonych na terenie Veolia Energia Poznań ZEC S.A. przy ul. Gdyńskiej 54 w Poznaniu
63271/2017
inne postanowienia / decyzje środowiskowe postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do niszczenia nośników informacji w częći istniejącej hali firmy - ul. Górecka 104
63270/2017
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do niszczenia nośników informacji w częći istniejącej hali firmy - ul. Górecka 104
63269/2017
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego wraz z garażami w Poznaniu przy ul. Dmowskiego
63266/2017
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa nieruchomość ul. Opalenicka 28
63265/2017
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa nieruchomość ul. Sarnia 6
63264/2017
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zmieniająca nr OS-III.6131.1.225.2016, z dnia 17.08.2016 r.
63263/2017
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja umarzająca w części dla decyzji nr OS-III.6131.1955.2015, z dnia 27.03.2017 r.#decyzja zmieniająca dla decyzji nr OS-III.6131.1955.2015, z dnia 27.03.2017 r.
63262/2017
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów tereny wzdłuż linii kolejowej nr 802 Poznań Starołęka PSK – Luboń, przy torze nr 1 i 2
63261/2017
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa nieruchomość ul. Osinowa 11, 11A, 11B
63260/2017
ochrona zwierząt oraz roślin postanowienia / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie os. Pod Lipami, droga dojazdowa do Przedszkola nr 116, paw. 104a, parking od strony ul. Murawa
63259/2017
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew nieruchomość ul. Szczawnicka 1
63258/2017
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącej hali produkcyjno-magazynowej na odlewnię aluminium przy ul. 28 Czerwca 1956r. nr 223/229
63256/2017
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa , nieruchomość ul. Żmigrodzka 41/49
63255/2017
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa , nieruchomość ul. Żmigrodzka 37
63253/2017
ochrona zwierząt oraz roślin postanowienia / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki decyzji OS-III.6131.131.2016 z dnia 24.06.2016 r.
63252/2017
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja umarzająca w części nieruchomość ul. Wojska Polskiego 64/66#decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość ul. Wojska Polskiego 64/66
63251/2017
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nieruchomości: ul. Dolina 13 oraz 15-16, ul. Górna Wilda 99-103
63250/2017
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja umarzająca w części pas drogowy: ul. Bolesława Krzywoustego#decyzja zezwalająca na usunięcie drzew pas drogowy: ul. Bolesława Krzywoustego
63249/2017
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa , nieruchomość ul. Dziewińska 68
63248/2017
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) zmiana decyzji OS-III.6131.1.741.2016
63247/2017
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew , nieruchomość ul. Przybyszewskiego 37
63246/2017
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew , os. Jagiellońskie
63243/2017
ochrona wód wnioski o wydanie decyzji / pozwolenia wodnoprawne - wydawanie, wygaszanie, cofanie pozwoleń wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne kozytsanie z wód
63242/2017
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość ul. Sarmacka 3b i 5b
63241/2017
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja umarzająca w części teren ROD "Strzeszyn", ul. Biskupińska 19, ogródek działkowy nr 258#decyzja zezwalająca na usunięcie drzew teren ROD "Strzeszyn", ul. Biskupińska 19, ogródek działkowy nr 258
63240/2017
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew teren parku im. J. Kasprowicza
63239/2017
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew , pas drogowy ul. Wierzbięcice/Przemysłowa/Wujka
63238/2017
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew , pas drogowy ul. Królowej Jadwigi
63237/2017
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zmieniająca decyzja zmieniająca ostateczną decyzję nr OS-III.6131.2.6.2016, z dnia 16.05.2016 r.
63236/2017
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa , nieruchomość ul. Dąbrowskiego 3
63235/2017
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zmieniająca decyzja zmieniająca decyzję własną OS-III.6131.2.9.2017 z dnia 29.03.2017 r.
63234/2017
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa , nieruchomość ul. Poznańska 49
63232/2017
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew , nieruchomość ul. Wałbrzyska 7
63231/2017
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku biurowo-usługowego przy ul. Wilczak 45-47
63230/2017
ochrona wód wnioski o wydanie decyzji / pozwolenia wodnoprawne - wydawanie, wygaszanie, cofanie pozwoleń wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego na nieruchomości przy ul. Szamarzewskiego/Bednarskiej
63228/2017
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość ul. Kopcowa
63227/2017
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa , nieruchomość ul. Cegielskiego 1
63226/2017
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa , nieruchomość ul. Czarnkowska 13
63225/2017
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew , nieruchomość ul. Orzechowa
63224/2017
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew , nieruchomość ul. Piastowska