Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
68750/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja uchylająca decyzje ostateczne dla decyzji OS-III.6131.1.396.2014
68747/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zmieniająca zmiana decyzji OS-III.6131.1.1406.2014
68746/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa ul. Libelta 3-5
68744/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zmieniająca dla decyzji OS-III.6131.2.149.2016
68742/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / rozliczanie odroczonych opłat z tytułu usuwania drzew i krzewów rozliczenie odroczonej opłaty z tytułu usunięcia zieleni z dec. OS-III.6131.1.1406.2014
68740/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie krzewów teren osiedla Rusa
68736/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / rozliczanie odroczonych opłat z tytułu usuwania drzew i krzewów decyzja umarzająca opłatę z tytułu usunięcia zieleni z dec.OS.III/6131-1-658/11
68732/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Uradzka 22
68731/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja odmawiająca wydania zezwolenia z pasa drogowego dzielnicy Grunwald#decyzja umarzająca w części z pasa drogowego dzielnicy Grunwald#decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z pasa drogowego dzielnicy Grunwald
68730/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja umarzająca w części ul. Kutrzeby 10#decyzja zezwalająca na usunięcie drzew ul. Kutrzeby 10
68729/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew ul. Grunwaldzka 6
68728/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość ul. św. Antoniego 24A
68727/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) zmiana decyzji OS-III.6131.1.289.2018
68726/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) zmiana decyzji OS-III.6131.1.865.2016
68725/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa nieruchomość ul. Dziewińska 44a
68724/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Dot. ul.Marii Wicherkiewicz 13 Poznań
68723/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew pas drogowy autostrada A2
68722/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Decyzja wnosząca sprzeciw w sprawie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew ul. Kormorana 47
68721/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa pas drogowy ul. Kobylepole
68720/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew decyzja umarzająca postępowanie w sprawie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew ul. Dziewińska 44A
68719/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Dziadoszańska 10
68718/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa nieruchomość ul. Srebrna 21
68717/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / rozliczanie odroczonych opłat z tytułu usuwania drzew i krzewów decyzja zobowiązująca do uiszczenia ustalonej opłaty z tytułu usunięcia zieleni z dec. OS-III.6131.1.1079.2016
68716/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Opalowa 8/10
68715/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zmieniająca dla decyzji OS-III.6131.1.1079.2016 z dnia 28.11.2016 r.
68714/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Błażeja 96D
68713/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew ul. Szarych Szeregów 48
68712/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zmieniająca decyzję OS-III.6131.1.909.2016 z dnia 19-10-2016
68711/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zmieniająca decyzję OS-III.6131.1.1107.2016 z dnia 22.12.2016
68710/2018
ochrona zwierząt oraz roślin postanowienia / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji OS-III.6131.1.303.2017 z dnia 12.07.2017 r.
68709/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja niezezwalająca na usunięcie drzew pas drogowy w dzielnicy Jeżyce#decyzja umarzająca w części pas drogowy w dzielnicy Jeżyce#decyzja zezwalająca na usunięcie drzew pas drogowy w dzielnicy Jeżyce
68708/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja umarzająca w części nieruchomość ul. Karpia 27#decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość ul. Karpia 27
68707/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Dot. ul.Ogrodowej 6 (dz. numer ew. 9/1)
68706/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Dot. ul.Borsucza 38 Dz. nr 23/3
68705/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Dot. ul. Szamocińska 1
68704/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Dot. ul.Nad Spławką dz. nr 5/20 Poznań Szczepankowo
68702/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Augusta Cieszkowskiego 67
68701/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Zdobywców Monte Cassino 9
68698/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja niezezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość Al. Niepodległości 35#decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość Al. Niepodległości 35
68697/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew os. Bolesława Chrobrego 31F
68696/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew os. Bolesława Chrobrego 20D
68695/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew os. Bolesława Chrobrego 14F
68694/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew os. Bolesława Chrobrego15G
68693/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew os. Bolesława Chrobrego 10F-G
68692/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew os. Bolesława Chrobrego 21 D-E
68691/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Grottgera 8,8a
68690/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Garbary 39
68689/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew decyzja umarzająca postępowanie w sprawie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew ul. Srebrna 21
68688/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa teren przy cieku Główna
68687/2018
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych przy ul. Wołowskiej