Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
68343/2018
ochrona przed hałasem wnioski o wydanie decyzji / hałas Wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu dot. myjni samochodowej ul. Starołęcka 219
68390/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Kowalenicka 16/1
68389/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Słoneczna 16
68388/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / rozliczanie odroczonych opłat z tytułu usuwania drzew i krzewów decyzja umarzająca opłatę z tytułu usunięcia zieleni OS-III.6131.1.423.2013 z dnia 27-08-2013
68387/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / rozliczanie odroczonych opłat z tytułu usuwania drzew i krzewów decyzja umarzająca opłatę z tytułu usunięcia zieleni dot. decyzji OS-III.6131.1.423.2013 z dnia 01-08-2013
68386/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Szarotkowa 168
68385/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / rozliczanie odroczonych opłat z tytułu usuwania drzew i krzewów decyzja umarzająca opłatę z tytułu usunięcia zieleni dla decyzji nr OS.III/6131-1-1378/11 z dnia 25.06.2012 r., zmienionej decyzją nr OS-III.6131.1.959.2016 z dnia 08.09.2016 r.
68384/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) zmiana decyzji OS-III.6131.1.6.2017
68383/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Szarotkowa 168
68381/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość ul. Obornicka 255
68380/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Decyzja wnosząca sprzeciw w sprawie zamiaru usunięcia drzew ul. Rewalska 3
68379/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Korzenna 9
68378/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Bałtycka 43
68377/2018
ochrona zwierząt oraz roślin postanowienia / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ul. Krasickiego 65
68376/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa nieruchomość ul. Królewny Śnieżki 8
68375/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Santocka 46
68374/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów zmiana decyzji OS-II.6131.1.1909.2014 z dnia 30.04.2015
68373/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / rozliczanie odroczonych opłat z tytułu usuwania drzew i krzewów rozliczenie odroczonej opłaty z tytułu usunięcia zieleni z dec.OS.III/6131-1-658/11
68372/2011
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / rozliczanie odroczonych opłat z tytułu usuwania drzew i krzewów rozliczenie odroczonej opłaty z tytułu usunięcia zieleni z dec. OS.III/6131-1-658/11
68370/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / rozliczanie odroczonych opłat z tytułu usuwania drzew i krzewów rozliczenie odroczonej opłaty z tytułu usunięcia zieleni z dec. OS.III/76391-341/10
68369/2018
ochrona zwierząt oraz roślin postanowienia / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) postanowienie odmawiające z pasa drogowego ul. Szczawnicka
68368/2018
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Polna 56AB
68367/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z pasa drogowego ul. Naramowicka
68366/2018
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Wiedeńska 12
68365/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Przełęcz 60
68364/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew teren parku im. Jana Kasprowicza, ul. Reymonta
68363/2018
ochrona powietrza decyzje / powietrze decyzja zezwalająca na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza "IMIPOL" Wiesław Imiłowski
68362/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja niezezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość ul. 5 Stycznia / ul. Lotnicza#decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość ul. 5 Stycznia / ul. Lotnicza
68361/2018
ochrona powietrza wnioski o wydanie decyzji / powietrze wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza "IMIPOL" Wiesław Imiłowski
68360/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość ul. Węgorka 20
68359/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Ostrowska 415
68358/2018
ochrona powietrza decyzje / powietrze decyzja zmieniająca zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji produkcyjnej BRIDGESTONE POZNAŃ SP. Z O.O.
68357/2018
ochrona powietrza decyzje / powietrze decyzja uchylająca decyzje ostateczne wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza GSK Pharmaceuticals S.A.#decyzja zezwalająca na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza GSK Pharmaceuticals S.A.
68356/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z pasów drogowych Wilda
68355/2018
ochrona powietrza wnioski o wydanie decyzji / powietrze wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza GSK Pharmaceuticals S.A.
68353/2018
ochrona powietrza wnioski o wydanie decyzji / powietrze zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji produkcyjnej BRIDGESTONE POZNAŃ SP. Z O.O.
68352/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Czechowa 14
68351/2018
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa nieruchomość ul. Owidiusza 34
68350/2018
ochrona powietrza decyzje / powietrze decyzja zezwalająca na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
68349/2018
ochrona powietrza wnioski o wydanie decyzji / powietrze wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
68348/2018
ochrona powietrza decyzje / powietrze decyzja zezwalająca na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
68347/2018
ochrona powietrza decyzje / powietrze decyzja zezwalająca na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
68346/2018
ochrona powietrza wnioski o wydanie decyzji / powietrze wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
68345/2018
ochrona powietrza wnioski o wydanie decyzji / powietrze wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
68344/2018
ochrona przed hałasem decyzje / hałas Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu dot. myjni samochodowej ul. Starołęcka 219
68343/2018
ochrona przed hałasem wnioski o wydanie decyzji / hałas Wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu dot. myjni samochodowej ul. Starołęcka 219
68342/2018
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) zmiana decyzji OS-III.6131.1.1508.2016
68340/2018
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci wodociągowej w ul. Grunwaldzkiej, Sieradzkiej, Przepiórczej, Giżyckiej, Gęsiej i Kaczej oraz budowie sieci wodociągowej w ul. Kopanina i na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gęsiej, Kaczej i Giżyckiej w Poznaniu
68339/2018
decyzje / hałas Wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu
68338/2018
ochrona przed hałasem wnioski o wydanie decyzji / hałas Wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu