Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz B - Karta informacyjna dla:

  • decyzji i postanowień,
  • wskazań lokalizacyjnych
Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1. Numer wpisu 69154
2. Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia* postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych położonych przy ul. Hawelańskiej 2
3. Znak sprawy OS-V.6220.92.2018
4. Data i miejsce wydania 2018-09-28, Poznań
5. Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Prezydent Miasta Poznania
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Terra Haus Invest Sp. z o.o., FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO 10/6, 61-731 POZNAŃ,
7. Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* 67946
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 211,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 68
9. Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
12. Uwagi ,
Przerejestrowano ze sprawy o sygnaturze: OS-V.6220.92.2018
1. Numer wpisu 69154
2. Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia* postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych położonych przy ul. Hawelańskiej 2
3. Znak sprawy OS-V.6220.92.2018
4. Data i miejsce wydania 2018-09-28, Poznań
5. Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Prezydent Miasta Poznania
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Terra Haus Invest Sp. z o.o., FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO 10/6, 61-731 POZNAŃ,
7. Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* 67946
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 211,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 68
9. Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
12. Uwagi ,
Przerejestrowano na sprawę o sygnaturze: OS-V.6220.92.2018

Działki

Położenie działek: 52/10/6/6, 52/10/10/5
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-14 16:06:58.0