Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz B - Karta informacyjna dla:

  • decyzji i postanowień,
  • wskazań lokalizacyjnych
Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1. Numer wpisu 70119
2. Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia* decyzja umarzająca postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie istniejącej sieci rozdzielczej i przyłączy do budynków w rejonie ul. Dąbrowskiego w Poznaniu
3. Znak sprawy OS-V.6220.109.2018
4. Data i miejsce wydania 2018-08-07, Poznań
5. Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Prezydent Miasta Poznania
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Veolia Energia Poznań S.A., ENERGETYCZNA 3, 61-016 POZNAŃ,
7. Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* 68119
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 211,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 68
9. Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
12. Uwagi

Działki

Położenie działek: 21/03/11/1, 21/03/13/6, 21/03/3/4, 21/03/5/6, 21/03/7/1, 21/03/9/1, 21/04/5/17, 21/04/5/19, 21/04/5/24, 21/04/5/27, 21/04/5/28, 21/04/5/7, 21/04/8/3, 21/04/8/57, 21/04/8/61, 21/04/8/63, 21/04/8/64, 21/04/8/65, 21/04/8/67, 21/04/8/68, 21/04/8/69, 21/04/8/70, 21/04/8/71, 21/04/8/72, 21/04/8/73, 21/04/8/74, 21/04/8/75, 21/04/8/76, 21/04/8/77, 21/04/8/78, 21/04/8/79, 21/04/8/80, 21/04/8/81, 21/04/8/82, 21/04/8/83, 21/04/8/84, 21/04/8/85, 21/04/9
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-14 16:06:58.0