Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz B - Karta informacyjna dla:

  • decyzji i postanowień,
  • wskazań lokalizacyjnych
Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1. Numer wpisu 70424
2. Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia* decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie sieci cieplnych w rejonie ul. Na podgórniku/Ku Cytadeli
3. Znak sprawy KOS-V.6220.24.2019
4. Data i miejsce wydania 2019-01-10, Poznań
5. Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Prezydent Miasta Poznania
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy ATANER Sp. z o. o., TOWAROWA 35, 61-896 POZNAŃ,
7. Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* 68941
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 211,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 68
9. Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
12. Uwagi

Działki

Położenie działek: 51/02/62/11, 51/02/59/7, 51/02/59/6, 51/02/58/8, 51/02/58/7, 51/02/63
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-24 16:07:15.0