Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz E - Karta informacyjna dla:

 • raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska,
 • sprawozdań, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,
 • analiz porealizacyjnych,
 • przeglądów ekologicznych,
 • raportów o bezpieczeństwie,
 • dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
 • danych zawartych w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych,
 • art informacyjnych złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze,
 • informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
 • dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów
Wydział
Znak sprawy
Nr wpisu
Data sporządzenia dokumentu Rodzaj karty /
Komponent środowiska
Dane o wykonawcy dokumentu
wydział: WOS
OS.II/7667-388/07
Nr wpisu: 11107
2007-10-18 informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami /
odpady
EKO-LOG Sp. z o.o., FORTECZNA 12, 61-362 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.II/7667-31/08
Nr wpisu: 11781
2007-10-16 informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami /
odpady
GRUPA CONTENT Sp. z o.o., ADAMA TOMASZEWSKIEGO 2, 60-692 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.II/7667-380/07
Nr wpisu: 11100
2007-10-16 informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami /
odpady
SERWIS AUTO Tomasz Kamiński, JANA MAKLAKIEWICZA 13, 60-195 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.II/7667-130/07
Nr wpisu: 11916
2007-05-04 informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami /
odpady
SERWIS-LACK AUTO LAKIERNIA Tomasz Garsztka, WIĘZOWSKA 18, 61-403 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.II/7644-17/10
Nr wpisu: 24304
raport dotycz±cych realizacji przepisów o ochronie ¶rodowiska /
powietrze
O-J Produkcja Polska S.A., MORAWSKA 1, 37-500 JAROSŁAW
wydział: WOS
OS.II/7644-16/10
Nr wpisu: 24303
raport dotycz±cych realizacji przepisów o ochronie ¶rodowiska /
powietrze
Kompania Piwowarska, SZWAJCARSKA 11, 61-285 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.II/7644-21/10
Nr wpisu: 24307
2010-03-24 raport dotycz±cych realizacji przepisów o ochronie ¶rodowiska /
powietrze
DALKIA Poznań ZEC, GDYŃSKA 54, 60-960 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.II/7644-40/09
Nr wpisu: 31845
2009-09-04 raport dotycz±cych realizacji przepisów o ochronie ¶rodowiska /
powietrze
, ,
wydział: WOS
OS-II/7644-19/09
Nr wpisu: 31818
2009-03-23 raport dotycz±cych realizacji przepisów o ochronie ¶rodowiska /
powietrze
Kompania Piwowarska, SZWAJCARSKA 11, 61-285 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.II/7644-9/08
Nr wpisu: 31732
2008-03-17 raport dotycz±cych realizacji przepisów o ochronie ¶rodowiska /
powietrze
Kompania Piwowarska S.A, SZWAJCARSKA 11, 61-285 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.II/7644-11/08
Nr wpisu: 31729
2008-03-17 raport dotycz±cych realizacji przepisów o ochronie ¶rodowiska /
powietrze
O-I Produkcja Polska S.A., MORAWSKA 1, 37-500 JAROSŁAW
wydział: WOS
OS.II/7644-6/08
Nr wpisu: 31730
2008-02-15 raport dotycz±cych realizacji przepisów o ochronie ¶rodowiska /
powietrze
DALKIA Poznań ZEC S.A., GDYŃSKA 54, 61-016 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.O¦/7690-4/03
Nr wpisu: 10228
przegl±d ekologiczny /
rekultywacje
PKN ORLEN SA RBF w P-niu, ¦REDZKA 10/12, 61-023 POZNAŃ