Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz H - Karta informacyjna dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia

Lp. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia
1. Numer wpisu 8012
2. Zakres przedmiotowy zgłoszenia sprawozdanie z monitoringu wód podziemych za rok 2001 dla stacji paliw położonej w Poznaniu przy ul. Witosa, należ±cej do przedsiębiorstwa DEA Mineraloel Polska sp. z o.o.
3. Znak sprawy
4. Data zgłoszenia 2002-01-17
5. Podmiot zgłaszający instalację (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "EKO-biosfera S.C.", ul. Nowowiejskiego 14a/1, 61-735 Poznań, , ,
6. Wyszczególnienie załączników do zgłoszenia instalacji
7. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Prezydent Miasta Poznania, (Urz±d Miasta Poznania, Wydział Ochrony ¦rodowiska, Geologia, pok. 201),
Wydział Ochrony ¦rodowiska,
Oddział Gospodarki Wodnej,
nr pokoju : ,
nr telefonu kontaktowego :
8. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
9. Numery innych wpisów w wykazie dotyczących jednostki organizacyjnej zgłaszającej instalację
10. Uwagi MS Access id=1

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-09-17 08:07:50.0