Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz I - Karta informacyjna dla innych dokumentów

Lp. Inne dokumenty
1. Numer i data wpisu 72529, 2019-06-11
2. Dokument (np. jego nazwa)
3. Zakres przedmiotowy dokumentu wszczęcie postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałsu dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Zmartwychwstania Pańskiego ul. D±brówki 4/7
4. Data i miejsce sporządzenia dokumentu 11-06-2019, Poznań
5. Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)
6. Wykonawca dokumentu (w tym REGON) z urzędu, , ,
7. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urz±d Miasta Poznania,
Wydział Kształtowania i Ochrony ¦rodowiska,
Oddział Ochrony ¦rodowiska,
nr pokoju : 210,
nr telefonu kontaktowego : (61)878-40-62
8. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
9. Uwagi

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-11-20 08:10:28.0