Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 65090/2017
2. Rodzaj dokumentu decyzje
3. Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
4. Nazwa dokumentu decyzja niezezwalająca na usunięcie drzew pas drogowy ul. Wierzbięcice/Przemysłowa/Wujka
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew pas drogowy ul. Wierzbięcice/Przemysłowa/Wujka
5. Zakres przedmiotowy dokumentu j.w
6. Obszar województwo wielkopolskie, Miasto Poznań
7. Znak sprawy OS-III.6131.2.128.2017
8. Dokument wytworzył Zarząd Dróg Miejskich, WILCZAK 17, 61-623 POZNAŃ
9. Data dokumentu 2017-10-26
10. Dokument zatwierdził Michał Bugajny
11. Data zatwierdzenia dokumentu zaakceptowano do BIP w dniu 2018-01-11 13:52:23
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Ochrony Zieleni,
nr pokoju : 106,
nr telefonu kontaktowego : (0-61) 878-40-63,
wos@um.poznan.pl
13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny brak danych
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2018-06-18
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi Brak zgody na usunięcie: drzewa=1 szt.,
Zieleń do usunięcia: drzewa=15 szt.

Działki

Położenie działek: 61/05/3/7, 61/05/18/11, 61/05/4/8, 61/05/4/9, 61/05/2/6
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-12-17 08:07:25.0