Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 65111/2017
2. Rodzaj dokumentu postanowienia
3. Temat dokumentu inne
4. Nazwa dokumentu postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu mobilnej linii do przesiewania, sortowania zmieszanych odpadów z budowy, remontów i demontażu wraz z przebudową boksu magazynowego
5. Zakres przedmiotowy dokumentu j.w
6. Obszar województwo wielkopolskie, Miasto Poznań
7. Znak sprawy OS-V.6220.109.2017
8. Dokument wytworzył SKIP GROUP ŻWAWIAK Sp. J., SYRENIA 8 A, 61-017 POZNAŃ
9. Data dokumentu 2017-10-10
10. Dokument zatwierdził Michał Bugajny
11. Data zatwierdzenia dokumentu zaakceptowano do BIP w dniu 2018-01-11 13:56:04
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 211,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 68,
wos@um.poznan.pl
13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny brak danych
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2018-01-11
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi

Działki

Położenie działek: 01/01/2/26
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-12-17 08:07:25.0