Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 70501/2019
2. Rodzaj dokumentu decyzje
3. Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
4. Nazwa dokumentu decyzja umarzająca opłatę z tytułu usunięcia zieleni z dec. OS.III/76391-249/08 z dnia 25-04-2008
zmienioną OS.III/76391-591/09 z dnia 20-08-2009
zmienioną OS.III/76391-318/10 z dnia 10-06-2010
5. Zakres przedmiotowy dokumentu j.w
6. Obszar województwo wielkopolskie, Miasto Poznań
7. Znak sprawy OS-III.6131.3.80.2018
8. Dokument wytworzył Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.zo.o., ŚWIĘTY MARCIN 58/64, 61-807 POZNAŃ
9. Data dokumentu 2019-01-16
10. Dokument zatwierdził Marta Barejko
11. Data zatwierdzenia dokumentu zaakceptowano do BIP w dniu 2019-01-24 09:51:52
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Ochrony Zieleni,
nr pokoju : 107,
nr telefonu kontaktowego : (061) 878-40-65,
kos@um.poznan.pl
13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny Tak
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2019-04-25
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi ,
Przerejestrowano na sprawę o sygnaturze: KOS-III.6131.3.8.2019
1. Numer karty/rok 70501/2019
2. Rodzaj dokumentu decyzje
3. Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
4. Nazwa dokumentu decyzja umarzająca opłatę z tytułu usunięcia zieleni z dec. OS.III/76391-249/08 z dnia 25-04-2008
zmienioną OS.III/76391-591/09 z dnia 20-08-2009
zmienioną OS.III/76391-318/10 z dnia 10-06-2010
5. Zakres przedmiotowy dokumentu j.w
6. Obszar województwo wielkopolskie, Miasto Poznań
7. Znak sprawy KOS-III.6131.3.8.2019
8. Dokument wytworzył Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.zo.o., ŚWIĘTY MARCIN 58/64, 61-807 POZNAŃ
9. Data dokumentu 2019-01-16
10. Dokument zatwierdził Marta Barejko
11. Data zatwierdzenia dokumentu zaakceptowano do BIP w dniu 2019-01-24 09:51:52
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Ochrony Zieleni,
nr pokoju : 107,
nr telefonu kontaktowego : (061) 878-40-65,
kos@um.poznan.pl
13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny Tak
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2019-04-25
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi ,
Przerejestrowano ze sprawy o sygnaturze: OS-III.6131.3.80.2018

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-23 16:07:24.0