Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 70539/2019
2. Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
3. Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
4. Nazwa dokumentu wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Rubież-Czarnucha-Sielawy
5. Zakres przedmiotowy dokumentu j.w
6. Obszar województwo wielkopolskie, Miasto Poznań
7. Znak sprawy KOS-III.6131.1.61.2019
8. Dokument wytworzył NOVAFORM Polska sp. z o.o., CHWALISZEWO 23, 61-105 POZNAŃ
9. Data dokumentu 2019-01-22
10. Dokument zatwierdził Marta Barejko
11. Data zatwierdzenia dokumentu zaakceptowano do BIP w dniu 2019-01-24 09:58:08
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Poznania,
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska,
Oddział Ochrony Zieleni,
nr pokoju : 107,
nr telefonu kontaktowego : (0-61) 878-45-92,
kos@um.poznan.pl
13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny brak danych
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2019-01-24
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-21 08:07:48.0