Wstęp

Dodatkowe informacje finansowe

Podaje się do publicznej wiadomości informacje wynikające z dyspozycji art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Nowacka
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-01 11:09 - wprowadzenie korekty (Aktualizacja)