Wstęp

Dodatkowe informacje finansowe

Podaje się do publicznej wiadomości informacje wynikające z dyspozycji art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Powązka
ostatnia zmiana w dniu 2018-10-30 09:16 - Aktualizacja danych (Wprowadzenie informacji)