Interpelacje

Interpelacja
Wnioskodawca Temat Data Sesja
Woźniak Małgorzata Interpelacja ws. naprawy nawierzchni dróg na os. Kiekrz 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Kayser Tomasz Interpelacja ws. godzin pracy Ogrodu Jordanowskiego nr 1 w Poznaniu 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Lisiecka-Pawełczak Maria Interpelacja ws. bezpieczeństwa na placach zabaw w Poznaniu 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Owsianna Halina Interpelacja ws. Policyjnej Izby Dziecka 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. zakazu ruchu rowerów 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. monitoringu społecznego 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Owsianna Halina Interpelacja ws. wyznaczenia chodnika 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. oddziału geriatrycznego 2017-06-20 Sesja zwyczajna nr L w dniu 20-06-2017
Górny Zbyszko Interpelacja ws. budowy Parku Rataje na terenie Osiedla Rzeczypospolitej 2017-06-19
Grześ Michał Interpelacja ws. wyjazdu cd. 2017-06-19
Grześ Michał Interpelacja ws. wycinki 2017-06-19
Grześ Michał Interpelacja ws. podejrzenia 2017-06-19
Górny Zbyszko Interpelacja ws. nieuregulowanego stanu dróg publicznych w Poznaniu 2017-06-16
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. energii wytwarzanej przez spalarnię śmieci 2017-06-14
Sulanowski Jan Interpelacja ws. statusu działki po dawnej stacji benzynowj przy ulicach Taylora i Kościuszki 2017-06-13
Wierzbicki Tomasz Interpelacja ws. poprawy działania sygnalizacji świetlnej dla pieszych na węźle Kórnicka 2017-06-13
Strzelecka Klaudia Interpelacja ws. terenu przy PST Słowiańska 2017-06-13
Dudziak Lidia Interpelacja ws. ogrzewania mieszkania znajdującego się w zasobach TBS 2017-06-12
Danelska Monika Interpelacja ws. zabezpieczenia porządku podczas imprez masowych na terenie Malty 2017-06-12
Dudziak Lidia Interpelacja ws. nieruchomości przy ul. Kasprzaka 2017-06-11
Dudziak Lidia Interpelacja ws. budynku przy ul. Mottego 2017-06-11
Dudziak Lidia Interpelacja ws. nieruchomości przy ul. Głogowskiej 2017-06-11
Dudziak Lidia Interpelacja ws. hałasów związanych z dostawą towaru do Biedronki 2017-06-11
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. supermarketu i innych obiektów usługowych na Strzeszynie 2017-06-09
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. dokończenia utwardzenia ulicy Literackiej 2017-06-06
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. stref wolnych od grilla 2017-06-06
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. eksmisyjnych interwencji ubocznych Miasta Poznania 2017-06-06
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. strefy uspokojonego ruchu kolejowego Strzeszyn-Podolany 2017-06-06
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. lotów awionetek nad północno-zachodnią częścią Poznania 2017-06-06
Lisiecka-Pawełczak Maria Interpelacja ws. wybiegu dla psów na os. Bolesława Chrobrego 2017-06-06
Wierzbicki Tomasz Interpelacja ws. podsumowania konsultacji społecznych ws. buspasa na ul. Garbary 2017-06-06
Grześ Michał Interpelacja ws. sprzedaży 2017-06-06
Owsianna Halina Interpelacja ws. zaburzania miejskiej przestrzeni 2017-06-06
Owsianna Halina Interpelacja ws. opracowania 2017-06-06
Sulanowski Jan Interpelacja ws. neutralności politycznej pracowników Urzędu Miasta Poznania 2017-06-06
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. pikników sąsiedzkich 2017-06-06
Sulanowski Jan Interpelacja ws. organizacji imprez na terenie osiedla Wilda 2017-06-05
Sulanowski Jan Interpelacja ws. współorganizowania przez Urząd Miasta Poznania razem z Komitetem Obrony Demokracji wydarzenia "Wszyscy dla wolności" 2017-06-05
Wierzbicki Tomasz Interpelacja ws. przyspieszenia prac nad planami zagospodarowania przestrzennego dla Świerczewa 2017-06-04
Wierzbicki Tomasz Interpelacja ws. przywócenia schematów rozmieszczenia przystanków na węzłach przesiadkowych i dworcach na stronie ZTM 2017-06-04
Wierzbicki Tomasz Interpelacja ws. poprawy stanu technicznego drogi na Dębinie pomiędzy ul. Hetmańską a Drogą Dębińską 2017-06-04
Wierzbicki Tomasz Interpelacja ws. oznakowania tras rowerowych wyznaczonych w Programie Rowerowym 2017-06-04
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. wprowadzenia wizualnej cenzury obyczajowej 2017-06-01
Sulanowski Jan Interpelacja ws. projektowanych zmian na ul. Św. Czesława 2017-05-31
Sulanowski Jan Interpelacja ws. montażu lustra ułatwiającego wyjazd z ul. Mikołowskiej w ul. Ostatnią 2017-05-31
Sulanowski Jan Interpelacja ws. koniecznego remontu ul. Wronczyńskiej 2017-05-31
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. budowy drogi wewnętrznej nieopodal bloku mieszkalnego przy ul. Bukowskiej 130 A-F w Poznaniu 2017-05-29
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. uzupełnienia informacji na temat wyznaczenia zastrzeżonych miejsc postojowych przy ul. Kossaka i ul. Różanej w Poznaniu 2017-05-29
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. podjęcia działań w celu przeciwdziałania wandalizmom przez Miasto Poznań 2017-05-23
Górny Zbyszko Interpelacja ws. projektu Programu Drogowego Miasta Poznania na lata 2016-2025, część południowo-wschodnia 2017-05-22