Interpelacje

Interpelacja
Wnioskodawca Temat Data Sesja
Lipiński Tomasz Dariusz Interpelacja ws. przebudowy ul. Obrzeże 2017-10-23
Rataj Andrzej Interpelacja ws. kosztów przebudowy Stadionu Miejskiego, corocznych wydatków na Stadion Miejski i corocznych przychodów ze Stadionu Miejskiego 2017-10-22
Lipiński Tomasz Dariusz Interpelacja ws. uczniów niemówiących po polsku 2017-10-20
Lipiński Tomasz Dariusz Interpelacja ws. wywołania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kwartału ulic Księcia Mieszka, al. Solidarności, Hercena, Rylejewa 2017-10-20
Lipiński Tomasz Dariusz Interpelacja ws. dojazdu do szkoły w rejonie Umultowa 2017-10-20
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. przeniesienia pętli z Ogrodów na róg ul. J. H. Dąbrowskiego i ul. Polskiej 2017-10-19
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. lokalizacji światłowodu na Krzyżownikach-Smochowicach 2017-10-19
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. błędnych oznaczeń poziomych ulic na Krzyżownikach-Smochowicach 2017-10-19
Sulanowski Jan Interpelacja ws. przepełnionych koszy na śmieci na przystanku Poznań Główny 2017-10-19
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. opóźnień realizacji dróg społecznie dofinansowanych 2017-10-19
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. ochrony parku przy ul. Mateckiego 2017-10-19
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. Doliny Krzyżanki 2017-10-19
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. dalszych pytań dotyczących energii wytwarzanej przez spalarnię śmieci 2017-10-19
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. urządzeń do walki ze smogiem 2017-10-19
Górny Zbyszko Interpelacja ws. budowy szkoły podstawowej, przedszkola i żłobka na terenie Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo 2017-10-18
Górny Zbyszko Interpelacja ws. dotyczącej Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo 2017-10-18
Rataj Andrzej Interpelacja ws. zmiany liczby mieszkańców na terenie obecnego Osiedla Stare Miasto w latach 1990-2016 2017-10-18
Wierzbicki Tomasz Interpelacja ws. uporządkowania organizacji ruchu na dodatkowej jezdni wzdłuż ul. Droga Dębińska oraz ojca Żelazka 2017-10-17 Sesja zwyczajna nr LV w dniu 17-10-2017
Wierzbicki Tomasz Interpelacja ws. wyznaczenia pasa do skrętu w lewo z ul. Dolnej Wildy w ul. Wspólną 2017-10-17 Sesja zwyczajna nr LV w dniu 17-10-2017
Wierzbicki Tomasz Interpelacja ws. wyznaczenia pasa do skrętu w lewo z ul. Dolnej Wildy w ul. Wspólną 2017-10-17 Sesja zwyczajna nr LV w dniu 17-10-2017
Wierzbicki Tomasz Interpelacja ws. uporządkowania terenu na zakończeniu ul. Rymera i Styczyńskiego 2017-10-17 Sesja zwyczajna nr LV w dniu 17-10-2017
Strzelecka Klaudia Interpelacja ws. wind przy Dworcu Głównym w Poznaniu 2017-10-17 Sesja zwyczajna nr LV w dniu 17-10-2017
Strzelecka Klaudia Interpelacja ws. realizacji uchwały 818/17 S w sprawie udzielenia schronienia i pomocy humanitarnej uchodźcom z Syrii i Iraku 2017-10-17 Sesja zwyczajna nr LV w dniu 17-10-2017
Wierzbicki Tomasz Interpelacja ws. wyznaczenia pasa do skrętu w lewo z ul. Dolnej Wildy w ul. Wspólną 2017-10-17 Sesja zwyczajna nr LV w dniu 17-10-2017
Wierzbicki Tomasz Interpelacja ws. dodania języka ukraińskiego do biletomatów oraz strony internetowej ZTM 2017-10-17 Sesja zwyczajna nr LV w dniu 17-10-2017
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. rachunków bankowych wspólnoty mieszkaniowej przy Placu Wielkopolskim 10-11 2017-10-17 Sesja zwyczajna nr LV w dniu 17-10-2017
Kania Henryk Interpelacja ws. warunkowego dopuszczenia ruchu pojazdów zaopatrzenia na ul. Wysokiej 2017-10-17 Sesja zwyczajna nr LV w dniu 17-10-2017
Rataj Andrzej Interpelacja ws. zalewania ulicy Dominikańskiej wodą opadową, powstawania rozlewiska i zagrożenia dla zabytku o wielkiej wartości historycznej 2017-10-15
Sulanowski Jan Interpelacja ws. udostępnienia dokumentów związanych z rozliczeniem umowy z dnia 1 lipca 1992 r. zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Spółdzielnią Pracy Universum oraz umów dzierżawy 2017-10-12
Sulanowski Jan Interpelacja ws. publikacji na stronach Urzędu Miasta Poznania planu postępowań o udzielenie zamówień- interpelacja druga 2017-10-12
Danelska Monika Interpelacja ws. właściwego umiejscowienia informacji o Młodzieżowej Radzie Miasta na stronie poznan.pl 2017-10-10
Strzelecka Klaudia Interpelacja ws. działek na Żegrzu 2017-10-10
Rataj Andrzej Interpelacja ws. miejsc postojowych na ulicy Długiej 2017-10-10
Boruczkowski Michał Interpelacja ws. działań infrastrukturalnych przy ul. Jana Pawła II 2017-10-10
Górny Zbyszko Interpelacja ws. przyznania lokalu socjalnego 2017-10-09
Rataj Andrzej Interpelacja ws. polepszenia dostępu do bezpłatnego internetu bezprzewodowego w pojazdach komunikacji miejskiej 2017-10-07
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. powstania pomnika Wypędzonych Wielkopolan na terenie miasta Poznania 2017-10-06
Górny Zbyszko Interpelacja ws. przerw w dostawach wody z powodu braku niezależnego zasilania 2017-10-06
Sulanowski Jan Interpelacja ws. postępowań reprywatyzacyjnych nieruchomości będących w gestii Miasta Poznań od 1989 r. 2017-10-05
Sulanowski Jan Interpelacja ws. maksymalnego obniżenia stawki czynszu dla harcówki III Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych Hufca ZHP Poznań-Wilda 2017-10-04
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. eko-automatów wypłacających pieniądze za zużyte butelki 2017-10-04
Sulanowski Jan Interpelacja ws. zamiaru sprzedaży przez Miasto Poznań działki w obrębie ulic Vetulaniego, Lelewela i Krasickiego, na której znajduje się zieleniec 2017-10-04
Wierzbicki Tomasz Interpelacja ws. udostępnienia listy miejskich nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2017-10-03
Rataj Andrzej Interpelacja ws. projektowanej obsługi komunikacyjnej rejonu Chwaliszewa na wypadek utworzenia deptaka na ulicy Chwaliszewo 2017-10-03
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. doładowań kart PEKA przez rodziny wielodzietne, seniorów i honorowych dawców krwi za pośrednictwem internetu 2017-10-03
Rataj Andrzej Interpelacja ws. utrzymania porządku i czystości w budynku miejskim przy ulicy Wrocławskiej 20 oraz usunięcia dużej ilości odpadów z tego budynku 2017-09-30
Dudziak Lidia Interpelacja ws. odpowiedzi Pani Skarbnik z dnia 27 lipca 2017 r. na moją interpelację dotyczącą Zarządzenia 451/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 3 lipca 2017 2017-09-28
Dudziak Lidia Interpelacja ws. dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli 2017-09-28
Dudziak Lidia Interpelacja ws. budżetów placówek oświatowych na tzw. wyprawki, pomoce dydaktyczne 2017-09-28
Dudziak Lidia Interpelacja ws. Fabryki Akumulatorów – Starołęka Mała 2017-09-28