Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Miejska Pracownia Urbanistyczna


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Miejska Pracownia Urbanistyczna

 • od 2017-05-24 do 2017-06-19

  MPU-ORZ3/5044-11/Pa/17                                                           Poznań, 24 maja 2017 r.
  2248/17                                                          


  OBWIESZCZENIE

  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
   zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Jana III Sobieskiego" w Poznaniu

  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 j.t. ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwały nr XLIV/759/VII/2017 z dnia 14 marca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Jana III Sobieskiego" w Poznaniu.

  Granice obszaru objętego sporządzaniem planu określone są na załączniku graficznym.

  Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań,
  w terminie do dnia 19 czerwca 2017 r.

  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 • od 2017-05-23 do 2017-07-13

  MPU-ORZ2/5044-20/Pb/15                                                         Poznań, dnia 23 maja 2017 r.
  2673/17


  OBWIESZCZENIE

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Stefana Batorego - część południowa" w Poznaniu

  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 j.t. ze zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Poznania nr XV/125/VII/2015 z dnia 14 lipca 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Stefana Batorego - część południowa" w Poznaniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 maja 2017 r. do 29 czerwca 2017 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań,
  w godz. od 9:00 do 13:00.

  Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 czerwca 2017 r. w sali sesyjnej nr 3 Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  o godz. 17:00.

  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

  Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Poznania w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2017 r.

  Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

 • od 2017-05-15 do 2017-06-05

  MPU-ORZ2/5044-10/Ki/17                                                         Poznań, dnia 15 maja 2017 r.
  2447/17


  OBWIESZCZENIE

  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

  przestrzennego "W rejonie ulic Chojnickiej i Psarskie" w Poznaniu

  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 j.t. ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwały nr XLIV/760/VII/2017 z dnia 14 marca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Chojnickiej i Psarskie"
  w Poznaniu.

  Granice obszaru objętego sporządzaniem planu określone są na załączniku graficznym.

  Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań,
  w terminie do dnia 5 czerwca 2017 r.

  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 • od 2017-05-08 do 2017-05-29

  MPU-ORZ3/5044-5/Sł/17                                                           Poznań, 8 maja 2017 r.
  2234/17                                                          


  OBWIESZCZENIE

  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
   zagospodarowania przestrzennego

  "Park nad Wartą" w Poznaniu - część A

  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 j.t. ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwały nr XLII/724/VII/2017 z dnia 21 lutego 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego " Park nad Wartą" w Poznaniu - część A.

  Granice obszaru objętego sporządzaniem planu określone są na załączniku graficznym.

  Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań,
  w terminie do dnia 29 maja 2017 r.

  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 • od 2017-05-04 do 2017-06-22

  MPU-ORZ2/5044-13/Ma2d/16                                                      Poznań, dnia 4 maja 2017 r.
  2296/17


  OBWIESZCZENIE

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bursztynowej i Łagodnej w Poznaniu - część północna

  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 j.t. ze zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Poznania nr XLVI/697/VI/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bursztynowej i Łagodnej w Poznaniu - część północna, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 maja 2017 r. do 8 czerwca 2017 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań, w godz. od 9:00 do 13:00.

  Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 maja 2017 r. w sali sesyjnej nr 3 Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań o godz. 17:00.

  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

  Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Poznania w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2017 r.

  Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.