Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Miejska Pracownia Urbanistyczna


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Miejska Pracownia Urbanistyczna

 • od 2017-03-24 do 2017-04-14

  MPU-ORZ1/5044-7/C1g/17                                                           Poznań, 24 marca 2017 r.
  1362/17                                                          


  OBWIESZCZENIE

  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
   zagospodarowania przestrzennego

  "W rejonie ulicy Gołębiej" w Poznaniu

  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 j.t. ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwały nr XLII/725/VII/2017 z dnia 21 lutego 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Gołębiej" w Poznaniu.

  Granice obszaru objętego sporządzaniem planu określone są na załączniku graficznym.

  Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań,
  w terminie do dnia 14 kwietnia 2017 r.

  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 • od 2017-03-23 do 2017-05-12

  MPU-ORZ3/5044-10/Rca/16                                                     Poznań, dnia 23 marca 2017 r.
  1471/17


  OBWIESZCZENIE

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Czecha" - część A w Poznaniu

  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 j.t. ze zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Poznania nr XXXV/512/VI/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Czecha" - część A w Poznaniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 marca 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań, w godz. od 9:00 do 13:00.

  Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2017 r. w sali sesyjnej nr 3 Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  o godz. 17:00.

  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

  Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Poznania w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 maja 2017 r.

  Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

 • od 2017-03-23 do 2017-04-14

  MPU-ORZ3/5044-8/Pc/17                                                           Poznań, 23 marca 2017 r.
  1288/17                                                          


  OBWIESZCZENIE

  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
   zagospodarowania przestrzennego

  "Osiedle Bolesława Chrobrego - część północna" w Poznaniu

  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 j.t. ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwały nr XXXIX/663/VII/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Bolesława Chrobrego - część północna" w Poznaniu.

  Granice obszaru objętego sporządzaniem planu określone są na załączniku graficznym.

  Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań,
  w terminie do dnia 14 kwietnia 2017 r.

  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 • od 2017-03-20 do 2017-05-11

  MPU-ORZ3/5044-25/Łs/15                                                       Poznań, dnia 20 marca 2017 r.
  1121/17


  OBWIESZCZENIE

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Szczecińskiej w Poznaniu

  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 j.t. ze zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Poznania
  nr XV/122/VII/2015 z dnia 14 lipca 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Szczecińskiej w Poznaniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od
  27 marca 2017 r. do 27 kwietnia 2017 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań, w godz. od 9:00 do 13:00.

  Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 marca 2017 r. w sali sesyjnej nr 3 Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  o godz. 17.00.

  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

  Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Poznania w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
  11 maja 2017 r.

  Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

 • od 2017-03-20 do 2017-05-11

  MPU-ORZ2/5044-25/Mau/14                                                    Poznań, dnia 20 marca 2017 r.
  1441/17


  OBWIESZCZENIE

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

  zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo"

  część Jezioro Umultowskie w Poznaniu

  Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 j.t. ze zm.) w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (...) (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz Uchwały Rady Miasta Poznania nr XXVII/203/IV/2003 z dnia 9 września 2003 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" część Jezioro Umultowskie w Poznaniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 marca 2017 r. do 27 kwietnia 2017 r.,
  w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań, w godz. od 9:00 do 13:00.

  Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2017 r. w sali sesyjnej nr 3 Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  o godz. 17:00.

  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

  Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Poznania w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2017 r.

  Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

 • od 2017-03-16 do 2017-05-05

  MPU-ORZ3/5044-33/Jn/16                                             Poznań, dnia 16 marca 2017 r.
  1134/17


  OBWIESZCZENIE

  o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "JUNIKOWO - PÓŁNOC" w Poznaniu

  Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 j.t. ze zm.) w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (...) (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz Uchwały Rady Miasta Poznania nr XL/422/V/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "JUNIKOWO - PÓŁNOC" w Poznaniu, wraz z prognozą oddziaływania
  na środowisko, w dniach od 23 marca 2017 r. do 21 kwietnia 2017 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań, w godz. od 9:00 do 13:00.

  Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2017 r. w sali sesyjnej nr 3 Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  o godz. 17:00.

  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

  Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Poznania w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
  5 maja 2017 r.

  Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

 • od 2017-03-02 do 2017-04-20

  MPU-ORZ3/5044-37/Jd/16                                                         Poznań, dnia 2 marca 2017 r.
  1091/17


  OBWIESZCZENIE

  o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  dla obszaru "JUNIKOWO POŁUDNIE" w Poznaniu

  Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 j.t. ze zm.) w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (...) (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz Uchwały Rady Miasta Poznania nr XLIX/638/V/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "JUNIKOWO POŁUDNIE" w Poznaniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 9 marca 2017 r. do 6 kwietnia 2017 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań, w godz. od 9:00 do 13:00.

  Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 marca 2017 r. w sali sesyjnej nr 3 Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  o godz. 17:00.

  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

  Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Poznania w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2017 r.

  Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

 • od 2017-02-10 do 2017-03-31

  MPU-ORZ1/5044-29/Sg/15                                                       Poznań, dnia 10 lutego 2017 r.
  586/17


  OBWIESZCZENIE

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej" w Poznaniu

  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 j.t. ze zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Poznania
  nr XVII/190/VII/2015 z dnia 29 września 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Winogrady
  i Bastionowej" w Poznaniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17 lutego 2017 r. do 17 marca 2017 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań, w godz. od 9:00 do 13:00.

  Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 lutego 2017 r. w sali sesyjnej nr 3 Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  o godz. 17.00.

  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

  Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Poznania w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
  31 marca 2017 r.

  Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

 • od 2017-02-08 do 2017-03-31

  MPU-ORZ2/5044-25/Mar/16                                                      Poznań, dnia 8 lutego 2017 r.
  602/17


  OBWIESZCZENIE

  o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  "Morasko - Radojewo - Umultowo", część Radojewo Wschód w Poznaniu

  Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 j.t. ze zm.) w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (...) (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz Uchwały Rady Miasta Poznania nr XXVII/203/IV/2003 z dnia 9 września 2003 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Morasko - Radojewo - Umultowo", część Radojewo Wschód
  w Poznaniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 lutego 2017 r. do
  15 marca 2017 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań, w godz. od 9:00 do 13:00.

  Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 marca 2017 r. w sali sesyjnej nr 3 Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  o godz. 17:00.

  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

  Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Poznania w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2017 r.

  Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.