Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne komunikaty


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne komunikaty

Komunikat Termin ważności

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa nr 1.2/2019 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia pod urządzenia przesyłowe

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 18.04.2019r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania oraz Urzędu Wojewódzkiego wykaz nieruchomości Skarbu Państwa nr 1.2/2019 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia pod urządzenia przesyłowe

od 2019-04-19 do 2019-05-10

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa nr 1.2/2019 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 18.04.2019r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania oraz Urzędu Wojewódzkiego wykaz nieruchomości Skarbu Państwa nr 1.2/2019 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia.

od 2019-04-19 do 2019-05-10

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

dotyczy: budowa Oczyszczalni scieków przemysłowych i socjalno - bytowych przy ulicy Bałtyckiej i Janikowskiej

pełna treść obwieszczenia w załączniku.

od 2019-04-19 do 2019-05-04

Komunikat publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 213/2019/P

                                                                                                                              PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 6 marca 2019 r.

KOMUNIKAT

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

                                                                                                                                                                  Poznań, 19.04.2019 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-IX.525.19.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Rodzinnie i edukacyjnie na Chwaliszewie - wydarzenia w ramach Poznańskich Dni Rodziny 2019

Nazwa oferenta:

Fundacja Niwa Edukacji i Rozwoju

Termin realizacji zadania:

06.05.2019 - 30.06.2019

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

5 450,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Moniki Płockiej (pracownik komórki organizacyjnej UMP), tel.: 878-43-42, e-mail: monika_plocka@gmail.com

w terminie do 26.04.2019 r.

od 2019-04-19 do 2019-04-26

Komunikat publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 213/2019/P

                                                                                                                              PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 6 marca 2019 r.

KOMUNIKAT

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

                                                                                                                                                                  Poznań, 18.04.2019 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-IX.12.525.12.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Windsurfingowa animacja czasu wolnego podczas Poznańskich Dni Rodziny  2019- II Edycja integracji rodzin.

Nazwa oferenta:

Fundacja Just4Fit

Termin realizacji zadania:

06.05.2019 - 30.06.2019

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

8 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Moniki Płockiej (pracownik komórki organizacyjnej UMP), tel.: 878-43-42, e-mail: monika_plocka@gmail.com

w terminie do 25.04.2019 r.

od 2019-04-18 do 2019-04-25

Komunikat publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 213/2019/P

                                                                                                                              PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 6 marca 2019 r.

KOMUNIKAT

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

                                                                                                                                                                  Poznań, 18.04.2019 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-IX.525.16.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Słowo i Kropka- warsztaty familijne podczas Poznańskich Dni Rodziny

Nazwa oferenta:

Fundacja Słowo i Kropka

Termin realizacji zadania:

06.05.2019 - 06.06.2019

                     

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

4 850,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Moniki Płockiej (pracownik komórki organizacyjnej UMP), tel.: 878-43-42, e-mail: monika_plocka@gmail.com

w terminie do 25.04.2019 r.

od 2019-04-18 do 2019-04-25

Komunikat publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 213/2019/P

                                                                                                                              PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 6 marca 2019 r.

KOMUNIKAT

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

                                                                                                                                                                  Poznań, 18.04.2019 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-IX.525.17.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Zdrowo żyjemy- zdrowo rośniemy: cykl szkoleniowo- warsztatowy dla rodziców i dzieci.

Nazwa oferenta:

Fundacja Kreacja Ciała Plus

Termin realizacji zadania:

11.05.2019 - 30.06.2019 

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

5 010,60 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Moniki Płockiej (pracownik komórki organizacyjnej UMP), tel.: 878-43-42, e-mail: monika_plocka@gmail.com

w terminie do 25.04.2019 r.

od 2019-04-18 do 2019-04-25

Komunikat publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 213/2019/P

                                                                                                                              PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 6 marca 2019 r.

KOMUNIKAT

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

                                                                                                                                                                     Poznań, 18.04.2019

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-IX.525.15.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Ratuję, bo potrafię - warsztaty pierwszej pomocy i zasad bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej dla dzieci i rodziców

Nazwa oferenta:

Fundacja Akceptacja

Termin realizacji zadania:

06.05.2019 - 30.06.2019 

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

5 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Moniki Płockiej (pracownik komórki organizacyjnej UMP), tel.: 878-43-42, e-mail: monika_plocka@gmail.com

w terminie do 25.04.2019 r.

od 2019-04-18 do 2019-04-25

Komunikat publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 213/2019/P

                                                                                                                              PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 6 marca 2019 r.

KOMUNIKAT

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

                                                                                                                                                                  Poznań, 18.04.2019 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-IX.525.14.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Mozaika

Nazwa oferenta:

Fundacja Barak Kultury

Termin realizacji zadania:

06.05.2019 - 30.06.2019

                     

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

6 750,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Moniki Płockiej (pracownik komórki organizacyjnej UMP), tel.: 878-43-42, e-mail: monika_plocka@gmail.com

w terminie do 25.04.2019 r.

od 2019-04-18 do 2019-04-25

Komunikat publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 213/2019/P

                                                                                                                              PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 6 marca 2019 r.

KOMUNIKAT

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

                                                                                                                                                                  Poznań, 18.04.2019 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-IX.525..11.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Dzień Dziecka- zakończenie VII Poznańskich Dni Rodziny

Nazwa oferenta:

Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki "Ars".

Termin realizacji zadania:

06.05.2019 - 30.06.2019 

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

10 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Moniki Płockiej (pracownik komórki organizacyjnej UMP), tel.: 878-43-42, e-mail: monika_plocka@um.poznan.pl

w terminie do 25.11.2018 r.

od 2019-04-18 do 2019-04-25

Komunikat publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

KOMUNIKAT

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

                                                                                                                                                                     Poznań, 18.04.2019

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-IX.525.5.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Piknik żeglarski pod hasłem: "Zielone żagle dla wszystkich".

Nazwa oferenta:

Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy Poznań.

Termin realizacji zadania:

18.05.2019 - 07.06.2019

                     

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

9 950,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Moniki Płockiej (pracownik komórki organizacyjnej UMP), tel.: 878-43-42, e-mail: monika_plocka@gmail.com

w terminie do 25.04.2019 r.

od 2019-04-18 do 2019-04-25

Komunikat publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

KOMUNIKAT

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

                                                                                                                                                                  Poznań, 18.04.2019 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-IX.525.4.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Konferencja "Perspektywa związku- związek w perspektywie".

Nazwa oferenta:

Fundacja Pro Akademika

Termin realizacji zadania:

06.05.2019 - 30.06.2019

                     

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

10 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Moniki Płockiej (pracownik komórki organizacyjnej UMP), tel.: 878-43-42, e-mail: monika_plocka@gmail.com

w terminie do 25.04.2019 r.

od 2019-04-18 do 2019-04-25

Obwieszczenie dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA

DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w zw. z art. 11c, oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek z dnia 28.03.2019 r. zarządcy drogi - Prezydenta Miasta Poznania (reprezentowanego przez Pana Krzysztofa Olejniczaka - Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań) postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Wyłom w Poznaniu (droga gminna) od ulicy Piątkowskiej do ulicy Nasiennej)

od 2019-04-19 do 2019-05-03

Dot. budowy sieci energetycznej SN na terenie działek położonych przy ul. Ożarowska w Poznaniu. SKO.GP.4000.1164.2018

Dot. budowy sieci energetycznej SN na terenie działek położonych przy ul. Ożarowska w Poznaniu. SKO.GP.4000.1164.2018

od 2019-04-17 do 2019-05-02

Dot. przetargu na najem lokalu położonego w Poznaniu przy ul. Fredry 12. POZ.WKUR.4243.340.2019.NJ.2

Dot. przetargu na najem lokalu położonego w Poznaniu przy ul. Fredry 12. POZ.WKUR.4243.340.2019.NJ.2

od 2019-04-17 do 2019-05-17

Obwieszczenie dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zawiadamiam o wydaniu w dniu 12.04.2019r. decyzji znak: UA-IV.6740.84.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rzecz zarządcy drogi - Prezydenta Miasta Poznania dla inwestycji polegającej na rozbudowie ul. Bruzdowej w Poznaniu (droga gminna)

 Pełna treść obwieszczenia w załączniku

od 2019-04-17 do 2019-05-01

wykaz nieruchomości nr 5/2019 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania.

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 12.04.2019r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania wykaz nieruchomości nr 5/2019 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania. 

od 2019-04-12 do 2019-05-02

Nabór ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku

od 2019-04-15 do 2019-04-21

Ustanowienie kuratora dla p. Andrzej Owczarek w osobie adw. Barbara Bober - Woźniak. I C 484/16

Ustanowienie kuratora dla p. Andrzej Owczarek w osobie adw. Barbara Bober - Woźniak. I C 484/16

od 2019-04-11 do 2019-04-26

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 10.04.2019 r. została wydana decyzja nr 54/2019 o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji na dz. nr 56/33, ark. 24, obręb Radojewo, położonej w Poznaniu przy ul. Jaśkowiaka.

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I-U02.6730.492.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2019-04-11 do 2019-04-25