Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej (XXIX Liceum Ogólnokształcące, Technikum Mechaniczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 29, Branżowa Szkoła I stopnia nr 29, XXIX LO dla Dorosłych)

Kierownik/Dyrektor

Małgorzata Nawojczyk
ul. Świerkowa 8, 61-472 Poznań
61 832-19-49

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Zdzisław Piotrowski
ostatnia zmiana w dniu 2018-03-26 21:26 - Uaktualnienie nazwy jednostki wraz z danymi adresowymi (Aktualizacja)