Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej (XXIX Liceum Ogólnokształcące, Technikum Mechaniczne, Branżowa Szkoła I stopnia nr 29, XXIX LO dla Dorosłych, Bursa szkolna nr 2)

Kierownik/Dyrektor

Małgorzata Nawojczyk
ul. Świerkowa 8, 61-472 Poznań
61 832-19-49

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Dokumentacja dot. RODO

Regulamin

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Zdzisław Piotrowski
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-28 09:53 - Dodanie informacji dot przetwarzania danych osobowych RODO (Aktualizacja)