« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44
Otwórz/zamknij menu

Wydział Oświaty (Ow)

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Przemysław Foligowski
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
telefon do sekretariatu 61-878-42-01, fax 61-878-42-02
ow@um.poznan.pl
www.poznan.pl/oswiata

Informacje dla niepełnosprawnych

Informacje dla niepełnosprawnych - dostępne Informacje dla niepełnosprawnych - winda Zobacz legendę

Kompetencje i zadania

Wydział prowadzi sprawy organizacji szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, sprawy osobowe dyrektorów szkół i placówek oświatowych, sprawy dotyczące prawidłowego funkcjonowania technicznego obiektów oświatowych, współdziałania z Kuratorium w zakresie sieci szkół i placówek oraz powoływania dyrektorów szkół i placówek. Prowadzi nadzór nad organizacją pracy podległych szkół i placówek oraz działania na rzecz polepszenia tej organizacji. Organizuje i koordynuje wydarzenia o charakterze oświatowym. Koordynuje planowanie i realizację budżetów szkół i placówek oświatowych, sprawy ewidencji i udzielania dotacji jednostkom i placówkom oświaty prowadzonym przez inne niż Miasto Poznań podmioty, a także sprawy dotyczące realizacji odrębnych programów w jednostkach i placówkach oświaty z wyłączeniem zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów. Opracowuje założenia do polityki oświatowej Miasta oraz wdraża instrumenty finansowe oddziaływujące na poziom nauczania w szkołach i placówkach. Współdziała z jednostkami pomocniczymi miasta - osiedlami w odniesieniu do funkcjonowania miejskich placówek oświatowych poprzez zasięganie opinii, informowanie  oraz ustalanie listy zadań powierzonych dotyczących remontów. Udziela instruktażu, organizuje narady i spotkania z dyrektorami oraz pracownikami szkół i placówek oświatowych. Dokonuje oceny pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Rejestr skarg i wniosków

Rejestr aktów nadania uprawnień szkoły publicznej

Rejestr wniosków o nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta Poznania

Rejestr wniosków o wydanie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego

Rejestr aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego z mocy prawa

Rejestr wniosków o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego

Rejestr zaświadczeń o akceptacji komisji egzaminacyjnej

Rejestr aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego po postępowaniu egzaminacyjnym

Rejestr odmowy nadania stopnia nauczyciela mianowanego

Rejestr decyzji w sprawie realizacji obowiązku szkolnego

Rejestr decyzji odmawiających udostępnienia informacji publicznej

Rejestr ryzyka

Regulamin

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Kamila Pogorzelska
ostatnia zmiana w dniu 2016-11-24 08:44 - dodawanie komunikatu (Wprowadzenie informacji)

Lokalizacja wydziału

Pokaż na Planie Poznania

Przybornik wydziału