Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

Interpretacja nr 12

Interpretacja z dnia 12.03.2018 r. dot. stawki podatku od nieruchomości w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w domu mieszkalnym, w którym nie wyodrębniono osobnego pomieszczenia do celów prowadzenia działalności gospodarczej

Załączniki

Interpretacja nr 11

Interpretacja z dnia 29.04.2016 r. dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości lokali - użytkowych garaży wolnostanowiskowych w budynku mieszkalnym

Załączniki

Interpretacja nr 10

Interpretacja z dnia 23.03.2016 r. dot. daty powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości

Załączniki

Interpretacja nr 9

Interpretacja z dnia 13.08.2015 r. dot. zakresu i sposobu stosowania przepisów art. 3 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Załączniki

Interpretacja nr 8

Interpretacja z dnia 19.06.2015 r. dot. zakresu i sposobu stosowania przepisu art. 4 ust. 2 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 1a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r.

Załączniki

Interpretacja nr 7

Interpretacja z dnia 07.05.2015 r. dot. stawek podatku od nieruchomości

Załączniki

Interpretacja nr 6

Interpretacja dot. zakresu stosowania art. 3 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Załączniki

Interpretacja nr 5

Interpretacja z dnia 06.05.2014 r. dot. zakwalifikowania obiektu jako budowli

Załączniki

Interpretacja nr 4

Interpretacja z dnia 23.08.2013 r. dotycząca opodatkowania lokalu mieszkalnego

Załączniki

Interpretacja nr 3

Interpretacja z dnia 13.03.2012 r. dot. określenia kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości od pobudowanego placu postojowego (budowli).

Załączniki

Interpretacja nr 2

Interpretacja nr 1

Interpretacja z dnia 22.05.2009 r. w sprawie opodatkowania lokalu mieszkalnego użyczonego dla celów zarejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Wioletta Hryniewicz
ostatnia zmiana w dniu 2019-10-08 10:15 - zamieszczenie skanu interpretacji przepisów prawa podatkowego (Wprowadzenie informacji)