Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. M. Karłowicza (POSM2)

Kierownik/Dyrektor

dyr Monika Kusz
ul. Solna 12, 61-736 Poznań
tel. 61 8 522 856
NIP: 7781055228
REGON: 000688002
sekretariat@posm2st.poznan.pl
www.posm2st.poznan.pl

Informacja o stanie mienia

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Monika Kusz
ostatnia zmiana w dniu 2018-12-05 18:09 - zmiana danych o szkole (Aktualizacja)