Przedszkole Nr 174 "Królewna Śnieżka"

Kierownik/Dyrektor

Barbara Kina-Wrońska
os. Jana III Sobieskiego 108, 60-688 Poznań
61 823-52-99
p174@poznan.interklasa.pl
www.przedszkole174.poznan.pl

Kompetencje i zadania

  • Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem.
  • Zapewnienie dzieciom opieki; wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
  • Tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie "gotowości szkolnej".

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Statut Przedszkola 174  Królewna Śnieżka - tekst jednolity - zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr II/2015 z dnia 26.10.2015r.

Ustawa o systemie oświaty - z dnia 7.09.1991r z późniejszymi zmianami

Karta Nauczyciela - Ustawa z dnia 26.01.1982r. z późniejszymi zmianami

Kodeks Pracy - ustawa z dnia 26.06.1974r z późniejszymi zmianami

Konwencja o Prawach Dziecka - Dz.U. nr 120 z 1991r

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Barbara Kina-Wrońska
ostatnia zmiana w dniu 2018-02-22 13:25 - Mariola Galica -zamieszczenie informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r. (Wprowadzenie informacji)