Oferta: Pomoc kuchenna

Data publikacji: 2018-06-06
Nr ref.: P35-2/2018
Jednostka: Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I
Stanowisko: Pomoc kuchenna
Informacje dodatkowe: etat 1/1

Zakres podstawowych czynności

-Codzienne przygotowanie produktów do sporządzania posiłków
-Codzienne przyjmowanie i przechowywanie produktów żywnościowych
-Dopilnowanie aby produkty wydane z magazynu do kuchni były całkowicie zużyte
-Codzienne porcjowanie posiłków dla dzieci wg obowiązujących norm gramówek
- Codzienne dbanie o czystość naczyń,urządzeń i sprzętu kuchennego
- Pobieranie z magazynu środków czystości i dbanie o właściwe ich zużycie

Wymagania obowiązkowe

- ukończona szkoła gastronomiczna

- lub doswiadczenie na podobnym stanowisku

Wymagania dodatkowe

- Uczciwość , odpowiedzialność i punktualność.

- Otwartość na nowe wyzwania.

Wymagane dokumenty

CV

potwierdzenie kwalifikacji

lub potwierdzenie praktyki na podobnym stanowisku pracy

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I, os. Bolesława Chrobrego 109, 60-681 Poznań w terminie do 2018-06-20.

Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Obowiązek informacyjny Przedszkola nr 35 im. Króla Maciusia I w Poznaniu,
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane: RODO), Przedszkole informuje, że

1) Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia skutecznej procedury naboru na stanowisko pomocy kuchennej w Przedszkolu nr 35 im Króla Maciusia I w Poznaniu, na podstawie przepisów prawa:
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy,
2) Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych, których podanie jest obowiązkowe tj. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 221 § 1 Kodeksu pracy, którym jest przeprowadzenie procesu rekrutacji.
3) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkola nr 35 im. Króla Maciusia I, os. Bolesława Chrobrego 109, 60-681 Poznań, tel. 61 822 30 21
4) Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się poprzez e-mail: iod@przedszkole35.poznan.pl lub pisemnie na adres: os. Bolesława Chrobrego 109, 60-681 Poznań
5) Dane osób, niezakwalifikowanych do rekrutacji, będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane. Dane osoby zakwalifikowanej, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
6) Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych; żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; żądania usunięcia danych, gdy: dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych, Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
7) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji na stanowisko pomocy kuchennej w przedszkolu nr 35 im. Króla maciusia I w Poznaniu.
9) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

Przedszkole zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Barbara Niedzielska
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-05 23:19 - Wprowadzenie informacji o naborze na stanowisko pomocy kuchennej (Wprowadzenie informacji)