Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania - kadencja 2002-2006

 • Lidia Dudziak

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Poznania, wiceprzewodnicząca Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki

 • Grzegorz Ganowicz

  Funkcja: Przewodniczący Rady Miasta Poznania

 • Krzysztof Mączkowski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania, przewodniczący Miejskiej Komisji ds. Wyborów Osiedlowych, wiceprzewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

 • Janina Nowowiejska

  Funkcja: sekretarz Rady Miasta, wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Nauki

 • Agnieszka Pałac

  Funkcja: sekretarz Rady Miasta

 • Janina Paprzycka

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Poznania

 • Magdalena Pauszek

  Funkcja: sekretarz Rady Miasta, wiceprzewodnicząca Doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej

 • Mariusz Woźniak

  Funkcja: sekretarz Rady Miasta, wiceprzewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki