Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2016-09-01 Poznańskie Centrum Świadczeń
osoba fizyczna:

usługi porządkowo-gospodarcze

wartość: 3600,00 PLN
2016-09-01 Poznańskie Centrum Świadczeń
osoba fizyczna:

wykonywanie napraw i usuwanie usterek

wartość: 2600,00 PLN
2016-09-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Danuta K.:

Umowa zlecenie na obsługę szatni dla publiczności w hali Arena.

wartość: 1170,00 PLN
2016-09-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Lidia P.:

Umowa zlecenie na obsługę szatni dla publiczności w hali Arena.

wartość: 1170,00 PLN
2016-09-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Zdzisława W.:

Umowa zlecenie na obsługę szatni dla publiczności w hali Arena.

wartość: 1170,00 PLN
2016-09-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Lidia Sz.:

Umowa zlecenie na obsługę szatni dla publiczności w hali Arena.

wartość: 1170,00 PLN
2016-09-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Beata K.:

Umowa zlecenie na obsługę szatni dla publiczności w hali Arena.

wartość: 1170,00 PLN
2016-09-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Studio Soho s. c. Agata i Jakub Szada-Borzyszkowscy:

Umowa na realizację i dostarczenie promocyjnych materiałów filmowych w formie elektronicznej promujących 17 PKO Poznań Maraton.

wartość: 19000,00 PLN
2016-09-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wizja Multimedia Sp. z o. o.:

Umowa na transport, montaż, demontaż sprzętu oraz obsługę techniczną imprezy 17 PKO Poznań Maraton.

wartość: 10000,00 PLN
2016-09-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Wizja Multimedia Sp. z o. o.:

Umowa na transport, montaż, demontaż sprzętu oraz obsługę techniczną imprezy 17 PKO Poznań Maraton.

wartość: 10000,00 PLN
2016-09-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu:

Umowa okazjonalnego udostępnienia terenu na miejsca parkingowe podczas imprez sportowych obręb Golęcin, w dniu zawodów żużlowych w ramach rozgrywek Ekstra Ligi Żużlowej

wartość: 1230,00 PLN
2016-09-01 Poznańskie Centrum Świadczeń
Euro Taxi Hanna Florczak:

usługa przewozu dokumentacji

wartość: 492,50 PLN
2016-09-01 Usługi Komunalne
MR menmar R. Kaczmarski Dębina 16 70-270 Ustka:

osuszanie zawilgoconych pomieszczeń znajdujących się w piwnicy budynku przy ul. Słowackiego 43 w Poznaniu

wartość: 67650 PLN
2016-09-01 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Izabela Skórzyńska:

Opracowanie dzieła w formie artykułu do publikacji.

wartość: 500 PLN
2016-09-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 2990 PLN
2016-09-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Vemat Automaty Żywnościowe Mateusz Mazur:

Automaty Żywnościowe

wartość: 38221,02 PLN
2016-09-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Wynajem Kopiarek.com ul. Mylna 54/14 Poznań 60-858:

Udostępnienie urzadzenia do wykonywania druków/kopii

wartość: 615 PLN
2016-09-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Wynajem Kopiarek.com ul. Mylna 54/14 Poznań 60-858:

Udostępnienie urządzenia do wykonywania druków/kopii

wartość: 2214 PLN
2016-09-01 Zarząd Dróg Miejskich
TIOMAN Sp. z o.o., Ostaszewo 57E, 87-148 Łysomice:

Dostawa elementów azyli dla pieszych o wymiarach 500 x 500 x 100:

- elementów narożnych z oczkami odblaskowymi - 50 szt., - elementów skrajnych bocznych z oczkami odblaskowymi - 200 szt., - elementów wewnętrznych - 190 szt.

wartość: 33825,00 PLN
2016-09-01 Zarząd Dróg Miejskich
Industrial Plant Ltd sp. z o.o., ul. Chrobrego 22/6, 66-400 Gorzów:

Zakup pylonów uchylnych odblaskowych z elastycznym przegubem Flex ze znakiem C-9 w ilości 10 szt.

wartość: 11894,10 PLN
2016-09-01 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Marta Miśkowiec:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 5000 PLN
2016-09-01 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Lingo Labo Monika Balcerek:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 5000 PLN
2016-09-01 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Sławomir Kowal:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 5000 PLN
2016-09-01 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.:

Materiały budowlane

wartość: 6,84 PLN
2016-09-01 Zarząd Dróg Miejskich
Stadtraum Polska sp. z o.o., ul. Drużbickiego 11, 61-693 Poznań:

Opracowanie projektów organizacji ruchu z wyznaczeniem miejsc do parkowania pojazdów osobowych w granicach Strefy Płatnego Parkowania na ulicy Stanisława Hejmowskiego, o. Honoriusza Kowalczyka i Na Podgórniku

wartość: 8368,92 PLN
2016-09-01 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Zakład Budowlany inż Mirosław Konopa:

przygotowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami remontowymi w budynku Zespołu Szkół Handlowych tj. wykonaie prac termorenowacyjnymi instalacji centralnego ogrzewania

wartość: 1918,80 PLN
2016-09-01 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Estrada Poznańska:

Wynajem powierzchni.

wartość: 123 PLN
2016-08-31 Urząd Miasta Poznania
POZNAŃSKI OŚRODEK SPECJALISTYCZNYCH USŁUG MEDYCZNYCH: aneks dot. zmiany terminu organizacji stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych
2016-08-31 Urząd Miasta Poznania
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻ.-BUDOWLANE INFRA SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI: Aneks 2 do umowy RU-60/PIM/16/MM/XLVII dot. realizacji w zakresie inwestorstwa zastępczego i obsługi zadań towarzyszących zadaniu inwestycyjnemu pn. "Urządzenie terenu rodzinnego ogrodu działkowego w Naramowicach przy ul. Czarnucha w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych
wartość: 73781.92 PLN
2016-08-31 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE GMIN I POWIATÓW WIELKOPOLSKI: Udział 2 osób w seminarium "Planowanie przestrzenne w jednostkach samorządu terytorialnego"
wartość: 220 PLN
2016-08-31 Urząd Miasta Poznania
GLOBAL INVEST ZARZĄDZANIE I OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI-M.JARZĄBEK,A.LISIEW: Usunioęcie nieszczelności w układzie instalacjii wodnej na nieruchomości położonej w Poznaniu, ul. Kasprzaka 56
wartość: 324 PLN
2016-08-31 Urząd Miasta Poznania
BOBROWSKI ŁUKASZ: Zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego
2016-08-31 Urząd Miasta Poznania
EXACTUS EWA MASTALERZ, MAREK WIKTOROWSKI SP. J.: Promocja Miasta Poznania podczas 104 Kongresu Stomatologicznego w Poznaniu
wartość: 53600 PLN
2016-08-31 Urząd Miasta Poznania
CEZAMET SP. Z O.O.: usługa hotelowa dla ewakuowanych
wartość: 19300 PLN
2016-08-31 Urząd Miasta Poznania
STAROSTWO POWIATOWE W OLKUSZU: dot. umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej
2016-08-31 Urząd Miasta Poznania
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS POLSKA SP Z O.O.: Obsługa konserwacyjno - serwisowa 5 szt urządzeń kopiująco- drukujących Konica Minolta
wartość: 4051.62 PLN
2016-08-31 Zarząd Transportu Miejskiego
Agrobex-Info Sp. o.o.:

zmiany programowe w pliku JPK

wartość: 4939,68 PLN
2016-08-31 Szkoła Podstawowa nr 1
Pływalnia Atlantis:

Korzystanie z basenu dzieci klas II i III

wartość: 960,00 PLN
2016-08-31 Zarząd Transportu Miejskiego
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o.:

praca przewozowa

wartość: 9889131,00 PLN
2016-08-31 Przedszkole Nr 121
ZRB KAZBUD Krzysztof Nowak:

Nadzór inwestorski nad pracami remontowymi budynku przedszkola przy ul. Biskupińskiej 65

wartość: 4305,00 PLN
2016-08-31 VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki
F.P.H.U VDO AutomatikBar Poznań ul. Limanowskiego 23:

ustawienie automatu do sprzedaży gorących napojów

wartość: 227,03 PLN
2016-08-31 VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN PCSS Poznan ul Noskowskiego 12/14:

Świadczenie przez PCSS dla klienta edukacyjnego dolączonym do sieci akadamickiej całodobowego dostępu do sieci Internet o max. przepływośći 100 Mbit/s przez łącze Fast Ethernet.

wartość: 492,00 PLN
2016-08-31 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Pływalnia Miejska "ATLANTIS":

prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych z dziećmi i młodzieżą

wartość: 1500 PLN
2016-08-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
KUNGAS.EU Jakub Ciesiołka:

Umowa na określenie wzajemnych świadczeń stron w ramach 17 PKO Poznań Maratonu.

wartość: 500,00 PLN
2016-08-31 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
InterMap Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe:

Szkolenie

wartość: 450,00 PLN
2016-08-31 Usługi Komunalne
Fundacja "Głosem Zwierząt" ul. Podbiałowa 1/2 60-185 Skórzewo:

przekazanie do poznańskiego schroniska dla zwierząt darów.

wartość: 22653,01 PLN
2016-08-31 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
Krzysztof Tomczak Katering:

Wynajem pomieszczeń 26m2

wartość: 45571,5 PLN
2016-08-31 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Makro Cash and Carry Polska S.A.:

Woda

wartość: 87,33 PLN
2016-08-31 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Polski Komitet Normalizacyjny:

Zakup publikacji

wartość: 242,31 PLN
2016-08-31 Zarząd Dróg Miejskich
InEkos Sp. z o.o. ul. Jeleniogórska 8, 60-179 Poznań:

Dokumentacja oparatu wodnoprawnego wraz z wersją elektroniczną, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmującego odprowadzanie wód opadowych i roztopowychz terenu zlewni kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej do cieku Golęcinka.

wartość: 2152,50 PLN
2016-08-31 Pływalnia Miejska Atlantis
Ewa Gurban:

Realizacja zadań administracyjnych - w ilości 30 godzin  miesięcznie od 01.09.2016r. do 30.09.2016r.

wartość: 300 PLN
2016-08-31 Pływalnia Miejska Atlantis
ANIMAR Bartosz Chabowski:

Prowadzenie zajęć w zakresie rekreacji ruchowej-prowadzenie grupowych zajęc rekreacyjno-sportowych w wodzie w ilości nie więcej niż 60 godz.,aerobik w wodzie w ilości nie większej niż 20 godz.   w okresie od 01.09.2016r.do 31.12.2016r aneksem zwiększono godziny na zajęcia aqua aerobiku na 50 godzin.

wartość: 5050,00 PLN
2016-08-31 Pływalnia Miejska Atlantis
Małgorata Karge:

Prowadzenie zajęć w zakresie rekreacji ruchowej -aerobik w wodzie w ilości nie więcej niż 20 godzin,  w okresie od 01.09.2016r. do 31.12.2016r. 

wartość: 1300 PLN
2016-08-31 Poznańskie Centrum Świadczeń
MM Trade & Services:

plomby zabezpieczające

wartość: 195,00 PLN
2016-08-30 Urząd Miasta Poznania
PHU DOMI-TRANS DOMINIKA POLITOWICZ-NARZEKAŁA: wynajęcie samochodu do przewozu 6 osób
wartość: 600 PLN
2016-08-30 Urząd Miasta Poznania
WIŚNIEWSKA EWA: Zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego
2016-08-30 Urząd Miasta Poznania
PIWNICKA AGNIESZKA: Zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego
2016-08-30 Urząd Miasta Poznania
STAROSTWO POWIATOWE WRZEŚNIA: dot. umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej
2016-08-30 Urząd Miasta Poznania
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ: dot. umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej
2016-08-30 Urząd Miasta Poznania
4SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z O.O.: udział 7 pracowników UMP w szkoleniu BHP dla kadry kierowniczej
wartość: 630 PLN
2016-08-30 Zarząd Transportu Miejskiego
Nextbike Polska Sp. z o.o.:

Przestawienie stacji rowerowych

wartość: 8794,50 PLN
2016-08-30 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
T-Mobile Polska S.A. Warszawa:

Dzierżawa części powierzchni dachu pod instalację antenową oraz 14 m2 powierzchni na poddaszu budynku. Płatność miesięczna brutto.

wartość: 3690,00 PLN
2016-08-30 Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II
Pracownia Kulinarna Maciej Przynoga:

Dostawa zestawów obiadowych. Wartość 1 zestawu 8,00 zł.

wartość: 0 PLN
2016-08-30 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Uslug Remontowo - Budowlanych Arkada:

Remont balkonów i tarasów w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu - budynek B1

wartość: 478000,18 PLN
2016-08-30 Dom Pomocy Społecznej
Zakład Technicznych Usług Budowlanych Budo-Obsługa:

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

wartość: 9850,00 PLN
2016-08-30 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
ANIRAX:

Środki czystości

wartość: 129,00 PLN
2016-08-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Joanna Jaźwińska:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 5000 PLN
2016-08-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Joanna Łęcka:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 5000 PLN
2016-08-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Dorota Piwowarczyk:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 5000 PLN
2016-08-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Agnieszka Szczegóła:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 5000 PLN
2016-08-30 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Kształtowania Zieleni Gardens, Promnice:

Roboty w zakresie kształtowania terenów zieleni u zbiegu ulic Kowalewickiej i Sycowskiej w Poznaniu.

wartość: 65601,60 PLN
2016-08-30 Poznańskie Centrum Świadczeń
"Kamińscy" Firma Transportowo-Usługowa:

relokacja wyposażenia

wartość: 492,00 PLN
2016-08-30 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski:

dofinansowanie ze środków PFRON imprezy "Bliżej Natury"

wartość: 1000 PLN
2016-08-30 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Instalacyjny RAFKAR K.Frąckowiak, R.Płotkowiak:

Remont przepompowni ścieków wsieidzbie ZZM

wartość: 6113,10 PLN
2016-08-29 Urząd Miasta Poznania
ATELIER STARZAK STRĘBICKI PRACOWNIA ARCHITEKTURY S.C.: opracowanie Koncepcji i Programu funkcjonalno-użytkowego zagospodarowania budynku C UM Poznania-aneks wydłuża czas trwania umowy o 2 miesiące
wartość: 0 PLN
2016-08-29 Urząd Miasta Poznania
ENEGROSYSTEM MARIUSZ GURDEK: Koordynacja w zakresie uzyskania uzgodnień technicznych infrastruktury elektrycznej i teletechnicznej na potrzeby realizacji Projektu "Centrum" - etap I
wartość: 3690 PLN
2016-08-29 Urząd Miasta Poznania
LUBIŃSKI PRZEMYSŁAW: Zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego
2016-08-29 Urząd Miasta Poznania
UNIVERSUM SPÓŁDZIELNIA PRACY: Wymiana nagrobka na grobie A. Jazicy na Cmentarzu Komunalnym Miłostowo na granitowy....
wartość: 4000 PLN
2016-08-29 Urząd Miasta Poznania
PATAN MONIKA: Zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego
2016-08-29 Urząd Miasta Poznania
ZELLNER DOMINIK: Zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego
2016-08-29 Urząd Miasta Poznania
MUSZKIETA KATARZYNA: Zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego
2016-08-29 Urząd Miasta Poznania
JAWOROWICZ AGNIESZKA: Zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego
2016-08-29 Urząd Miasta Poznania
CZADERSKA MONIKA: Zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego
2016-08-29 Urząd Miasta Poznania
WIELAND DRUKARNIA CYFROWA: Druk 20 zdjęć na płytach PCV w związku z organizacją wystawy zdjęć z FotoPortalu na dziedzińcu UMP
wartość: 2238.6 PLN
2016-08-29 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA RES PUBLICA IM. HENRYKA KRZECZKOWSKIEGO: Publikacja materiału dziennikarskiego we wrześniowym numerze Magazynu Miasta
wartość: 7380 PLN
2016-08-29 Urząd Miasta Poznania
NIEŚCIEROWICZ ANNA: Zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego
2016-08-29 Urząd Miasta Poznania
ADI HURTOWNIA CHEMII GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.: artykuły kuchenne i artykuły chemii gospodarczej
wartość: 294 PLN
2016-08-29 Urząd Miasta Poznania
PERFEKCYJNA KUCHNIA SP. Z O.O.: artykuły kuchenne
wartość: 209.99 PLN
2016-08-29 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH: doładowanie kartyy SOP
wartość: 50 PLN
2016-08-29 Urząd Miasta Poznania
DARAS DARIUSZ OWCZARCZAK: artykuły spożywcze
wartość: 320 PLN
2016-08-29 Urząd Miasta Poznania
LIDO-ART LIDIA SCHUSTER: artykuły okolicznościowe
wartość: 400 PLN
2016-08-29 Urząd Miasta Poznania
CLEONI ARKADIUSZ MARCINIAK: oprawy oświetleniowe
wartość: 3338.01 PLN
2016-08-29 Urząd Miasta Poznania
WIELKOPOLSKIE CENTRUM WIEDZY PAWEŁ MATECKI: szkolenie
wartość: 2000 PLN
2016-08-29 Urząd Miasta Poznania
STAROSTWO POWIATOWE POZNAŃ: dot. umieszczenia dziecka w rodzinie zastepczej
2016-08-29 Urząd Miasta Poznania
STAROSTWO POWIATOWE POZNAŃ: dot. umieszczenia dziecka w Domu Rodzinnym w Swarzędzu
2016-08-29 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
"UPawełka" Catering i Zaopatrzenie, os. Przyjaźni 136 61-685 Poznań:

pomiesczenie kuchenne w celu przygotowywania i wydawania posiłków dla uczniów i pracowników szkoly

wartość: 1998,75 PLN
2016-08-29 Szkoła Podstawowa Nr 60 im. Wojciecha Bogusławskiego
Firma Ogólnobudowlana SEBA,60-687 Poznań, os. Stefana Batorego 32, NIP 7780084972:

Usunięcie graffiti na ścianie budynku Szkoły o powierzchni 29,65 m2.

wartość: 1099,55 PLN
2016-08-29 Szkoła Podstawowa Nr 60 im. Wojciecha Bogusławskiego
Business Technology Sp. z o.o., ul. Babimojska 1/63, 60-161 Poznań, NIP 7831696025, Anna Madajczyk:
  1. Wyregulowanie wysokości osadzenia pokrywy żeliwnej poprzez montaż pierścieni żelbetonowych.
  2. Wymiana uszkodzonej pokrywy PCV oraz montaż podstawy dystansowej.
wartość: 694,95 PLN
2016-08-29 VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki
Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER sp. z o.o. Poznań Al. wielkopolskie 36:

Monitorowanie przez JOKERA sygnałów lokalnego systemu alarmu włamania, napadu za pomocą nadajnika i podjęcie interwencji.

wartość: 123,00 PLN
2016-08-29 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
M.G.:

Prace porzadkowe w ogródku szkolnym.

wartość: 300,00 PLN