Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2015-04-14 Urząd Miasta Poznania
P.U.USŁUGI KOMINIARSKIE I REMONTOWO BUDOWLANE: przegląd roczny i półroczny przewodów kominowych w budynkach UMP
wartość: 6545.38 PLN
2015-04-14 Urząd Miasta Poznania
P.U.USŁUGI KOMINIARSKIE I REMONTOWO BUDOWLANE: przegląd półroczny przewodów kominowych w budynkach UMP
wartość: 3383.18 PLN
2015-04-14 Urząd Miasta Poznania
SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA ZDUNÓW USŁUG BUD.I PRODUKCJI RÓZNEJ: wymiana rury kanalizacyjnej w pom.70 w budynku przy pl.Kolegiackim 17
wartość: 1537.5 PLN
2015-04-14 Urząd Miasta Poznania
GREENQL SP.Z O.O.: pielęgnacja nasadzeń zielonych w Patio w budynku przy pl.Kolegiackim 17
wartość: 7020 PLN
2015-04-14 Urząd Miasta Poznania
CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.: taśma srebrna, zszywki do pistoletu, opaski elektryczne ( do podziału płyt na stelażach wyborczych)
wartość: 2460 PLN
2015-04-14 Urząd Miasta Poznania
P.P.H.U. DRZWIMAX PLUS ANETA SAWALA: płyta OSB do montażu na stelażach wyborczych
wartość: 13284 PLN
2015-04-14 Urząd Miasta Poznania
PPHU ELEKTROHURT J.POŁCZYNSKI: przewód, uchwyt przewodu, gips budowlany
wartość: 344.4 PLN
2015-04-14 Urząd Miasta Poznania
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO: badanie techniczne dwóch dźwigów w budynku przy pl.Kolegiackim 17
wartość: 1300 PLN
2015-04-13 Urząd Miasta Poznania
VICTORIA PROMOTION SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA: promocja imprezy Posnania Bikes Parade w Poznaniu
2015-04-13 Urząd Miasta Poznania
RESEARCH CLOUD ARTUR KORDYKIEWICZ: PRZEPROWADZENIE BADANIA SPOŁĘCZNEGO "KAPITAŁ SPOŁECZNY MIASTA POZNANIA"
wartość: 25461 PLN
2015-04-13 Urząd Miasta Poznania
KOMPUTRONIK S.A.: zakup 4 Smartwatchy oraz 2 kamer GoPro jako nagród w konkursie organizowanym w ramach eventu "Zawodowo jest lepiej! Poznański dzień zawodowców"
2015-04-13 Urząd Miasta Poznania
BG INTEGRAL RAFAŁ ŁĘGOWSKI: organizacja wystawy zdjęć z miejskiego portalu fotograficznego - FotoPortal podczas Forum Gospodarczego Metropolii Poznań
wartość: 5660 PLN
2015-04-13 Urząd Miasta Poznania
PKO BP S.A.: Do rachunki bankowego w złotych polskich w ramach pakietu Biznes Sukces Plus PKO zozbowiązuje sie do wydawania kart typu Partner oraz do rozliczania operacji dokonanych przy uzyciu tych kart. Ustala się nowe brzmienie zał. nr 11 do Umowy z mocą obowiazywania od 01.02.2015r
2015-04-13 Urząd Miasta Poznania
PKO BP S.A.: Umowa o wydawanie i używanie kart VISA Business Elektron w wyniku postepowania przetargowego pod nazwa Prowadzenie obslugi bankowej budżetu Miasta Poznania i jego jednostek organizacynych. Wzwiązku z powyższym bank zobowiazuje sie do wydania kart osobom wskazanym prze Miasto oraz do rozliczania opracji dokonanych przy użyciu kart.Jednostką prowadzącą jest Zachodbi Korporacyjny Oddz w Poznaniu i Regionalne Centrum Korporacyjne Pl. Wolności 3
2015-04-13 Urząd Miasta Poznania
KOKKU PROJECT AGATA ROBIŃSKA: opracowanie koncepcji oraz wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego wraz z aranżacją wnętrz toalet prezydenckich zlokalizowanych na I ptr.w budynku przy pl.Kolegiackim 17
wartość: 17958 PLN
2015-04-13 Urząd Miasta Poznania
KURSY JĘZYKOWE "CIVIC" KRZYSZTOF SZUMOWSKI: Indywidualny kurs języka angielskiego dla pracownika UMP
wartość: 3000 PLN
2015-04-13 Urząd Miasta Poznania
MFJ SERVICES MATEUSZ FABISZEWSKI-JAWORSKI: Indywidualny kurs języka angielskiego dla pracownika UMP
wartość: 2400 PLN
2015-04-13 Urząd Miasta Poznania
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY I REHABILITACJI MEDYCZNEJ SAMODZIELNY ZOZ: pożyczka na pokrycie części kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją projektu "Poprawa jakości i opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zabyrzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLIRM w Owińskach"
wartość: 11331617 PLN
2015-04-13 Urząd Miasta Poznania
REFCONVENT: wykonanie układu nawiewno-wywiewnego pomieszczenia Centralnej Baterii Akumulatorów zlokalizowanej w pom.PW013 w budymku przy pl.Kolegiackim 17
wartość: 27420.16 PLN
2015-04-13 Urząd Miasta Poznania
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W POZNANIU S.A.: przewóz 45 osób uczestników Mistrzostw Świata Szkół w pływaniu
wartość: 648 PLN
2015-04-13 Urząd Miasta Poznania
MERAZET S.A.: kalibracja 4 szt.termohigrometrów
wartość: 738 PLN
2015-04-13 Urząd Miasta Poznania
"ZBIGMA"ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY ZBIGNIEW MAĆKOWIAK: modernizacja 6 masztów flagowych znajdujących się na dziedzińcu Urzędu Miasta
wartość: 3050.4 PLN
2015-04-13 Urząd Miasta Poznania
DARAS DARIUSZ OWCZARCZAK: owoce świeże
wartość: 600 PLN
2015-04-13 Urząd Miasta Poznania
OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH W POZNANIU: udział p. Artura Mysłka w seminarium pt. "Węzłowe zagadnienia praktyki zamówień publicznych"
wartość: 220 PLN
2015-04-13 Urząd Miasta Poznania
MICKIEWICZOWSKIE CENTRUM TURYSTYCZNE: udział 3 pracowników ZKB w odprawie szkoleniowej dla pracowników realizujących zadania obronne, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w powiatach, gminach, miastach i gminach oraz miastach
wartość: 480 PLN
2015-04-13 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ: Powołanie biegłego w spr. ustalenia opłaty tyt. przekształcenia prawa uw w prawo własności - dot. os. Bolesława Śmiałego 23, 24, 25, obr. Piątkowo, ark. 08, dz. 442/8, KW PO1P/00232228/3
wartość: 699 PLN
2015-04-10 Urząd Miasta Poznania
USI SPÓŁDZIELNIA WIELOBRANŻOWA: plakatowanie słupów ogłoszeniowych - 45 szt. plakatów format B1
wartość: 608.85 PLN
2015-04-10 Urząd Miasta Poznania
GRUPA 18 FILIP BARTKOWIAK: mapa ścienna miasta Poznania
wartość: 164.99 PLN
2015-04-10 Urząd Miasta Poznania
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ESPE PIOTR SNELA: meble dla Call Center
wartość: 5731.8 PLN
2015-04-10 Urząd Miasta Poznania
MERIDA SP. Z O.O.: pojemnik na ręczniki papierowe, dozownik do mydła w płynie
wartość: 200 PLN
2015-04-10 Urząd Miasta Poznania
LIDO-ART LIDIA SCHUSTER: znicz duży otwarty
wartość: 100 PLN
2015-04-10 Urząd Miasta Poznania
KOMPUTRONIK S.A.: etui z funkcją ładowania indukcyjnego do Samsunga S5
wartość: 170.97 PLN
2015-04-10 Urząd Miasta Poznania
DAMOVO POLSKA SP.Z O.O: naprawa karty ELU28 poprzez wymianę karty , prace programistyczne związane w wymianą kartą
wartość: 4730.58 PLN
2015-04-10 Urząd Miasta Poznania
MULTICOM S.C. SŁAWOMIR PAKUŁA , JAN JANKOWSKI: naprawa przewierconego okablowania na parterze budynku przy pl.Kolegiackim 17wraz z ułożeniem nowego łącznika kablowego
wartość: 5227.5 PLN
2015-04-10 Urząd Miasta Poznania
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W POZNANIU: udział 2 pracowników GK w szkoleniu pt. "Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - omówienie zmian wprowadzonych do ustawy - aspekty praktyczne"
wartość: 300 PLN
2015-04-10 Urząd Miasta Poznania
POLITECHNIKA LUBELSKA: udział p. J. Bielawskiej-Pałczyńskiej w konferencji pt. "Drewniana architektura wernakularna - problemy ochrony i zagospodarowania"
wartość: 300 PLN
2015-04-10 Urząd Miasta Poznania
PSM "WINOGRADY": Zakup i montaż zestawu sprawnościowo-rekreacyjnego na terenie Osiedla
wartość: 20000 PLN
2015-04-10 Urząd Miasta Poznania
WIELKOPOLSKA PRZYCHODNIA SPORTOWO-LEKARSKA SPÓŁKA Z O.O.: zabezpieczenie medyczne uroczystości 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go maja
wartość: 540 PLN
2015-04-10 Urząd Miasta Poznania
ZAKŁADY TECHNIKI BIUROWEJ INFOBIUROTECHNIKA SP. Z O.O.: materiały eksploatacyjne
wartość: 21440.35 PLN
2015-04-09 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ: wniosek o wydanie wypisu z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej
wartość: 200 PLN
2015-04-09 Urząd Miasta Poznania
SAWA TAXI SP. Z O.O.: korzystanie z przejazdów samochodami osobowymi "TAXI" na terenie Warszawy
wartość: 3520.8 PLN
2015-04-09 Urząd Miasta Poznania
WYDAWNICTWO MIEJSKIE POSNANIA: wykonania 150 sztuk pendrive'ów z oficjalnej linii pamiątek miejskich
wartość: 2928 PLN
2015-04-09 Urząd Miasta Poznania
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA POZNANIANKA: wykonanie prac malarskich w budynku przy ul.3 Maja 46 oraz pl.Kolegiackim 17
wartość: 50000 PLN
2015-04-09 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH: doładowanie karty SOP
wartość: 250 PLN
2015-04-09 Urząd Miasta Poznania
RAK-SERVICE KONCESJONOWANA AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA: Ochrona fizyczna i zabezpieczenie maszyn rolniczych podczas dożynek miejskich
wartość: 2142 PLN
2015-04-09 Urząd Miasta Poznania
POZNAŃSKI ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH W POZNANIU: Wykonanie udrożnienia odcinka rowu melioracyjnego Rów Dworski od ulicy Gospodarskiej do ulicy Spławie
wartość: 9950.98 PLN
2015-04-09 Urząd Miasta Poznania
HYDROAGROMAR PROJEKTOWANIE I REALIZACJE INWESTYCJI: Wykonanie dokumentacji na "Projekt remontów rowów melioracyjnych w rejonie ulic Gabszewicza - Kopylnik w Poznaniu z uwzględnieniem potrzeb lokalnej retencji: Gł-19, Gł-20, Gł-20-4"
wartość: 9963 PLN
2015-04-09 Urząd Miasta Poznania
PRESSCOM SP. Z O.O.: udział 2 pracowników OŚ w szkoleniu pt. "Wydawanie decyzji administracyjnych - wszczęcie postępowania, postępowanie wyjaśniające, przygotowanie i wydanie decyzji - kompleksowe warsztaty"
wartość: 880 PLN
2015-04-09 Urząd Miasta Poznania
DENDROS: udział p. A. Szczepańskiej w VIII Konferencji Zarządzanie Zielenią Miejską
wartość: 740 PLN
2015-04-09 Urząd Miasta Poznania
EURA EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI: udział 4 pracowników Ow w szkoleniu pt. "Dotacja celowa na podręczniki. Elektroniczne wzory formularzy i finansowanie zakupu (na rok szkolny 2015/2016)"
wartość: 1300 PLN
2015-04-09 Urząd Miasta Poznania
CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW: udział 2 pracowników GK w szkoleniu pt. "Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i ścieki, wniosek o zatwierdzenie taryf oraz weryfikacja wniosku przez Wójta, Burmistrza, Prezydenta"
wartość: 980 PLN
2015-04-09 Urząd Miasta Poznania
INSTYTUT SAMORZĄDU I ADMINISTRACJI SP. Z O.O.: udział 2 pracowników AWK w szkoleniu pt. "Gospodarowanie środkami publicznymi w świetle stwierdzonych nieprawidłowości"
wartość: 940 PLN
2015-04-08 Urząd Miasta Poznania
MDS SYSTEM DOMINIK SZCZYGLEWSKI: wymiana uszkodzonych podzespołów SKD i SMW
wartość: 7121.7 PLN
2015-04-08 Urząd Miasta Poznania
MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. Z O.O.: wynajem powierzchni od MTP oraz przygotowanie od strony merytorycznej Dni Przedsiębiorczości Poznań
wartość: 80165 PLN
2015-04-08 Urząd Miasta Poznania
BROVARIA WOŹNIAK JACEK: USŁUGA GASTRONOMICZNA-SPOTKANIE Z-CY PREZYDENTA , P.M.WUDARSKIEGO
wartość: 555 PLN
2015-04-08 Urząd Miasta Poznania
THINKTANK SP. Z O.O.: promocja Poznania w ramach raportu "25 lat Samorządności w Polsce" oraz współraca przy projekcie "25 lat nowoczesnego brandingu, FORUM BRANDINGU, DZIEŃ MARKI W POLSCE"
wartość: 20000 PLN
2015-04-08 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH: doładowanie kart SOP
wartość: 250 PLN
2015-04-08 Urząd Miasta Poznania
FIRMA USŁUGOWA "GLASBUD" S.C. RAFAŁ OSSES, RAFAŁ SZWEDEK: lustro ścienne
wartość: 129.99 PLN
2015-04-08 Urząd Miasta Poznania
INTROLIGATORNIA ŁUKASZ JANKOWSKI: wykonanie oprawy introligatorskiej zbiorów bibliotecznych
wartość: 5313.6 PLN
2015-04-08 Urząd Miasta Poznania
INTROLIGATORNIA-PIECZĄTKI-KSERO BARBARA KUSKA: wykonanie oprawy introligatorskiej zbiorów bibliotechnych
wartość: 1045.5 PLN
2015-04-08 Urząd Miasta Poznania
TELEWIZJA POLSKA S.A. W WARSZAWIE ODDZIAŁ W POZNANIU: udział w kosztach produkcji i emisji "Lider Przedsiębiorczości 2015"
wartość: 15867 PLN
2015-04-08 Urząd Miasta Poznania
STAJNIA ROTMISTRZ ROMAN KUSZ: WYSTAWIENIE OCHOTNICZEGO REPREZENTACYJNEGO ODDZIAŁU UŁANÓW MIASTA POZNANIA W BARWACH 15. PUŁKU UŁANÓW POZNAŃSKICH - OBCHODY 22. ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3-GO MAJA
wartość: 5000 PLN
2015-04-08 Urząd Miasta Poznania
TOK-ART JERZY PIASNY: PROWADZENIE UROCZYSTOŚCI 224 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3-GO MAJA
wartość: 1100 PLN
2015-04-08 Urząd Miasta Poznania
E-KIOSK S.A.: prenumerata e-prasy
wartość: 1882.1 PLN
2015-04-08 Urząd Miasta Poznania
PIDIKOM SP.ZO.O. SP.K.: zakup 250 zestawów komputerowych
wartość: 599000 PLN
2015-04-07 Urząd Miasta Poznania
ZAKŁAD POLIGRAFICZNY MOŚ I ŁUCZAK SPÓŁKA JAWNA: wydruk obwieszczeń na II turę Wyborów Prezydenckich
wartość: 4009.8 PLN
2015-04-07 Urząd Miasta Poznania
ZAKŁAD POLIGRAFICZNY MOŚ I ŁUCZAK SPÓŁKA JAWNA: wydruk obwieszczeń Prezydenta Miasta Poznania
wartość: 4169.7 PLN
2015-04-07 Urząd Miasta Poznania
CENTRALNE LABORATORIUM URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO: przegląd techniczny dźwigu w budynku przy ul.Matejki 50
wartość: 1476 PLN
2015-04-07 Urząd Miasta Poznania
CANON POLSKA SP. Z O.O.: materiały eksploatacyjne(tonery)na [ptrzeby powielarni
wartość: 7423.05 PLN
2015-04-07 Urząd Miasta Poznania
ADI HURTOWNIA CHEMII GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.: artykuły drogeryjne i środki czystości
wartość: 42843.48 PLN
2015-04-07 Urząd Miasta Poznania
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ESPE PIOTR SNELA: zabudowa 10 stanowisk pracy typu Call Center w budynku przy ul.Matejki 50 w pom.112 oraz 3 szaf odzieżowych
wartość: 36255.48 PLN
2015-04-03 Urząd Miasta Poznania
EUROPEAN TOUR OPERATORS ASSOCIATION, 6 WEIGHHOUSE STREET LONDON W15LT,: udziału przedstawicieli Miasta na targach City Fair w Londynie
wartość: 13968 PLN
2015-04-03 Urząd Miasta Poznania
KARTA JERZY BROŻYŃSKI: gablota ogłoszeniowa
wartość: 1090 PLN
2015-04-03 Urząd Miasta Poznania
P.W. SELCO S.C. SŁAWOMIR LIBERSKI: parasol p.deszczowy
wartość: 280 PLN
2015-04-03 Urząd Miasta Poznania
KOMPUTRONIK S.A.: aparaty fotograficzne Sony,Canon, karty pamięci, torby do aparatów
wartość: 11137.04 PLN
2015-04-03 Urząd Miasta Poznania
TRANSGOURMET POLSKA SP. Z O.O.: wino białe
wartość: 450 PLN
2015-04-03 Urząd Miasta Poznania
DARAS DARIUSZ OWCZARCZAK: owoce świeże
wartość: 550 PLN
2015-04-03 Urząd Miasta Poznania
LIFT UP-WINDY: wymiana oleju hydraulicznego w dźwigu osobowym w budynku przy ul.Słowackiego
wartość: 5547.3 PLN
2015-04-03 Urząd Miasta Poznania
KC CONSULTING JERZY WAWRYSZCZUK: licencja na oprogramowanie Printscope MFP Monitor
wartość: 12300 PLN
2015-04-03 Urząd Miasta Poznania
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI GÓRNICTWA S.A.: umowa wykonawcza rozbudowa modułu USC audyt danych i eksport aktów
wartość: 47261.95 PLN
2015-04-03 Urząd Miasta Poznania
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI GÓRNICTWA S.A.: umowa podstawowa- rozbudowa modułu USC audyt danych i eksport aktów
wartość: 0 PLN
2015-04-02 Urząd Miasta Poznania
FIGA RESTAURACJA: obsługa spotkania Prezydenta Miasta z inwestorami w ramach otwarcia projektu Showroom
wartość: 1572 PLN
2015-04-02 Urząd Miasta Poznania
CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.: gips budowlany,przewód,uchwyt do mocowania,skrzynka narzędziowa,farba akrylowa,pędzle
wartość: 1230 PLN
2015-04-02 Urząd Miasta Poznania
WWM WŁODZIMIERZ NARADOWSKI: dorabianie kluczy do pomieszczeń w budynkach UMPoznania
wartość: 738 PLN
2015-04-02 Urząd Miasta Poznania
SODEXO BENEFITS AND REWARDS SERVICES POLSKA SP. Z O.O.: ZAMÓWEINIE I ZASILENIE KART LUNCH PASS- PROJEKT "JAKOŚĆ W TURYSTYCE"
wartość: 2120 PLN
2015-04-02 Urząd Miasta Poznania
ARCUS S.A.: naprawa kopertownicy SI 4400 Hefter
wartość: 2290.07 PLN
2015-04-02 Urząd Miasta Poznania
KSIĘGARNIA PRAWNICZA IURIS PRUDENTIA: zamówienie na zakup książek dla Prezydenta
wartość: 219.78 PLN
2015-04-02 Urząd Miasta Poznania
ANKO PIOTR MAJEWSKI: subskrypcja Automapa
wartość: 1274.99 PLN
2015-04-02 Urząd Miasta Poznania
FLORA DECORATION: Dekoracje/wystrój do gabinetu z-cy dyrektora wydziału oraz sekretariatu wydziału, gdzie odbierane są oświadczenia woli np. o zawarciu związku małżeńskiego.
wartość: 1105 PLN
2015-04-02 Urząd Miasta Poznania
ENVELOPER S.C A.ZIELKE, W.ZIELKE: materiały promujące
wartość: 43799.07 PLN
2015-04-02 Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II
Wolters Kluwer:

Oprogramowanie płacowo-księgowo-kadrowe - aktualizacja

wartość: 3276,72 PLN
2015-04-01 Urząd Miasta Poznania
PORT LOTNICZY POZNAŃ-ŁAWICA SP. Z O.O.: przygotowanie przerwy kawowej w trakcie spotkania Prezydenta Miasta z inwestorami przy okazji otwarcia projektu Showroom
wartość: 492 PLN
2015-04-01 Urząd Miasta Poznania
KKS LECH POZNAŃ S.A.: organizacja rozgrywek piłkarskich firm z Konsorcjum Marki Poznań
wartość: 2447.7 PLN
2015-04-01 Urząd Miasta Poznania
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU SP. Z O.O.: wynajęcie autobusu celem przewozu uczestników ceremonii pogrzebowej pracownika WZiSS
wartość: 648 PLN
2015-04-01 Urząd Miasta Poznania
FHP PIOTR KRAUSE: gwoździe ocynkowane 10 calowe
wartość: 615 PLN
2015-04-01 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH: doładowanie karty Strefy Płatnego Parkowania
wartość: 100 PLN
2015-04-01 Urząd Miasta Poznania
INSTYTUT AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH IIA POLSKA: zamówienie na zakup książKI Powtórzenie do egzaminu CIA
wartość: 210 PLN
2015-04-01 Urząd Miasta Poznania
PROJEKT PARKING SERVICE SP. Z O.O: najem 20 miejsc parkingowych na parkingu buforowym przy ul.Chwaliszewo
wartość: 3400 PLN
2015-04-01 Urząd Miasta Poznania
FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA "WATRA"BUCHWALD & PŁÓCINICZAK S.J: monitorowanie zdarzeń pożarowych po łączach telefonicznych(komputerowych) oraz po łączach radiowych w budynkach UMP
wartość: 20664 PLN
2015-04-01 Urząd Miasta Poznania
POLSKA PRESS SP. Z O.O. ODDZIAŁ PRASA POZNAŃSKA: wydruk i kolportaż wkładki reklamowej promującej Startup Poznań w ramach Dni Przedsiębiorczości Poznań
wartość: 717 PLN