Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2016-01-02 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 w Poznaniu
Bajer Marika:

wynajem sali gimnastycznej

2 zajęcia sportowe

wartość: 70,58 PLN
2015-12-07 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 w Poznaniu
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AS:

wynajem pomieszczenia na sekretariat

wynajem 3-4 sal lekcyjnych w czasie zjazdów w soboty i niedziele

wartość: 2500,00 PLN
2015-12-02 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 w Poznaniu
Bajer Marika:

wynajem sali gimnastycznej na zajęcia sportowe

2 zajęcia

wartość: 70,58 PLN
2015-11-05 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 w Poznaniu
Mateusz Kapelczak:

wynajem sali gimnastycznej

2 zajęcia sportowe

wartość: 70,58 PLN
2015-11-02 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 w Poznaniu
Bajer Marika:

wynajem sali gimnastycznej2 zajęcia sportowe

wartość: 70,58 PLN
2015-10-14 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 w Poznaniu
Bajer Marika:

wynajem sali gimnastycznej

2 zajęcia sportowe

wartość: 70,58 PLN
2015-10-06 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 w Poznaniu
PUH "IKWA" s. c. M. Iwański S. Krupecki:

wynajem 1 m2 na automat do słodyczy i przekąsek oraz napojów zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r.

wartość: 63,96 PLN
2015-09-28 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 w Poznaniu
Michał Maćkowiak:

zajęcia sportowe rodzinne

rozliczane 1 x w miesiącu

wartość: 35,29 PLN
2015-08-31 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 w Poznaniu
Dorota Łakoma:

wynajem auli na zajęcia dla starszych pań

rozliczane 1x w miesiącu

wartość: 35,29 PLN
2015-08-31 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 w Poznaniu
Wielkopolskie Stowarzyszenie Sztuk Walki:

wynajem sali gimnastycznej

rozliczane 1 x w miesiącu

wartość: 35,29 PLN
2015-08-31 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 w Poznaniu
Poznańskie Stowarzyszenie JU-JITSU:

wynajem auli na zajęcia

zajęcia rozliczane 1X na miesiąc

wartość: 35,26 PLN
2015-08-31 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 w Poznaniu
Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Szkolnej "Childmed":

oddanie w bezpłatne używanie pomiwszczenia znajdującego się na terenie ZSGZ nr 42 o powierzchni 12,3 m2 (przedmiot użyczenia).

wartość: 0,00 PLN
2014-06-30 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 w Poznaniu
Akademia Zdrowia i Urody Agnieszka Nowaczyk-Olewińska:

pomieszczenie z przeznaczeniem na sekretariat - sala 023

sala lekcyjna 029 z przeznaczeniem na pracownię kosmetyczną

sale lekcyjne w zależności od potrzeby

wywóz śmieci

wartość: 875,29 PLN