Umowa

Numer umowy CIS-201-7/15
Data zawarcia 2015-12-10
Okres
obowiązywania umowy
do 2016-12-31
Kontrahent CFG Grzegorz Czlonkowski
Przedmiot

Zamówienie usługi hostingu strony internetowej www.centrumis.pl

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 221,4 PLN
Organizacja Centrum Inicjatyw Senioralnych

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2016-02-22 10:57:16.0