Umowa

Numer umowy CIS.44.8.2018
Data zawarcia 2018-05-15
Okres
obowiązywania umowy
do 2018-06-25
Kontrahent Hotel Dwa Księżyce
Przedmiot

Nocleg członków Miejskiej Rady Seniorów podczas wyjazdu studyjnego.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 1194 PLN
Organizacja Centrum Inicjatyw Senioralnych

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-12-27 13:08:46.0