Umowa

Numer umowy CWR.III.2202.12.2017
Data zawarcia 2017-01-02
Okres
obowiązywania umowy
do 2017-12-31
Kontrahent Pływalnia Miejska "ATLANTIS"
Przedmiot

udostępnienie pływalni na zajęcia rekreacyjno - sportowe dla dzieci i młodzieży

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 2898 PLN
Organizacja Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-07-17 13:10:36.0