Umowa

Numer umowy DZP/103/2019
Data zawarcia 2019-05-06
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-05-06 do 2020-05-05
Kontrahent Hofer GmbH&Co KG Sp.k., Oddział w Polsce, ul. Radkowska 9, 57-402 Nowa Ruda
Przedmiot

Dostawa sprzętu specjalistycznego: śruby, płyty, gwoździe dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii Urazowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 17061.41 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-09 14:03:18.0