Umowa

Numer umowy DZP/221/2019
Data zawarcia 2019-08-07
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-08-07 do 2022-08-07
Kontrahent Euroimmun Polska Widna 2a 50-543 Wrocław
Przedmiot

Dostawa testów metodą Elisa, blot, immunofluorescencji pośredniej wraz z dzierżawą niezbędnego sprzętu

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie nie dotyczy
Typ terminu na czas określony
Wartość 1119752.30 PLN
Organizacja Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-12 11:22:04.0