Umowa

Numer umowy PCŚ-VI.1210.6.2019
Data zawarcia 2019-01-04
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-01-04 do 2019-02-08
Kontrahent Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Przedmiot

szkolenie

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 300 PLN
Organizacja Poznańskie Centrum Świadczeń

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-02-20 11:24:56.0