Umowa

Numer umowy PCŚ-VI.231.1.22.2019
Data zawarcia 2019-02-07
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-02-07 do 2019-02-07
Kontrahent ZTM MIASTO POZNAŃ
Przedmiot

nota za PEKE

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 27 PLN
Organizacja Poznańskie Centrum Świadczeń

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-03-01 11:13:41.0