Umowa

Numer umowy BS.42.2012.11.2018
Data zawarcia 2018-08-23
Okres
obowiązywania umowy
od 2018-09-03 do 2019-06-28
Kontrahent Wielkopolska Szkoła Sportu i Rekreacji Joanna Pomin
Przedmiot

Wynajem raz w miesiacu sali lekcyjnej na zajęcia i szkolenia.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 36,90 PLN
Organizacja Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-15 12:14:57.0