Umowa

Numer umowy ZSS-V.272.12.2015
Data zawarcia 2015-04-13
Okres
obowiązywania umowy
od 2015-04-13 do 2015-12-31
Kontrahent ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY I REHABILITACJI MEDYCZNEJ SAMODZIELNY ZOZ
Przedmiot pożyczka na pokrycie części kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją projektu "Poprawa jakości i opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zabyrzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLIRM w Owińskach"
Rodzaj umowy pożyczki
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 11331617 PLN
Organizacja Urząd Miasta Poznania

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-22 16:17:52.0